Pridané 7. Október, 2015
Aplikačný postup - Ak diery v sadrokartóne nie sú príliš veľké (keď bola porušená napríklad iba vonkajšia vrstva dvojitého opláštenia z dôvodu vytvorenia ryhy na káble), poškodené miesto stačí len pretmeliť. Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu, ktorou sa vyplnila celá diera, sa pristúpi k pretmeleniu s výstužnou páskou. Tá sa vloží do tenkej vrstvy tmelu a špachtľou sa zatlačí. Po čiastočnom zavädnutí sa opravované miesto pretmelí ďalšou vrstvou tmelu. Prípadné nerovnosti sa po úplnom zaschnutí tmelu prebrúsia.

Oprava väčšieho poškodenia


V prípade väčšieho poškodenia sadrokartónovej dosky, keď už nestačí len pretmelenie (ako napríklad pri dodatočnom presúvaní vývodu na stropné osvetlenie v podhľade), sa poškodené miesto opraví kusom sadrokartónovej dosky. Do otvoru, ktorý vznikol po vŕtaní vykružovacím vrtákom, sa vloží kus profilu, ktorý sa na obidvoch koncoch priskrutkuje akumulátorovým skrutkovačom k sadrokartónovému podhľadu z interiérovej strany skrutkami TN. Hrany vo výreze opravovanej dosky podhľadu sa upravia pomocou odlamovacieho noža tak, aby v jednom mieste vznikla štrbina v tvare písmena V. Rovnaká štrbina v tvare písmena V sa vytvorí aj na hrane vkladaného kusa dosky vyrezaného do kruhu s menším priemerom, ako je priemer otvoru v podhľade. Vyrezaný kus sa vloží do otvoru, pričom štrbiny v tvare písmena V spoločne lícujú. Nový vložený kus sadrokartónu sa pripevní pomocou skrutiek TN k vloženému profilu. Škáry sa následne vyplnia škárovacím tmelom a nechajú sa vyschnúť. Potom sa na opravované miesto nanesie tenká vrstva tmelu, do ktorej sa vloží výstužná páska - tá sa opäť pretmelí. Nakoniec sa opravované miesto finálne pretmelí a po vyschnutí tmelu sa prebrúsia prípadné nerovnosti.


Info o materiáli: » Škárovací tmel z vysokokvalitnej sadry - hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 - 1/2 H2O s prísadami na zlepšenie pevnosti a spracovateľnosti Na opravované miesto sa nanesie tenká vrstva tmelu, do ktorej sa vloží výstužná páska.


* Kovový profil Rigiprofil * Skrutky TN Skrutky TN 3,5 x 25 alebo 35 mm, 1 000 ks v balení, balenie od 19,51 € * Škárovací tmel Špachtľovací tmel Vario papierové vrece, 5, 12,5 alebo 25 kg, 5 kg 8,40 € * Výstužná páska Sklovláknitá výstužná páska dĺžka: 25 m, ks 1 € * Náradie a pomôcky meter akumulátorová vŕtačka univerzálny vykružovací vrták Pr. 60/67/74 akumulátorový skrutkovač odlamovací nôž plastové vedro elektrické miešadlo špachtľa


Škárovací tmel Škárovací tmel Vario je prášková zmes na báze sadry, ktorá je určená na tmelenie škár, rohov, kútov a napojení sadrokartónových dosiek. Vzhľadom na zvýšenú pevnosť zabezpečuje tmel Vario vyššiu pevnosť spojov sadrokartónových dosiek, a teda znižuje riziko vzniku prípadných prasklín.


tip samolepiaca záplata Rýchlejším a efektívnejším spôsobom opravy diery je použitie špeciálnej samolepiacej záplaty na sadrokartón. Záplata sa aplikuje na poškodené miesto a následne sa pretmelení aspoň jednou vrstvou tmelu. Prípadné nerovnosti po tmelení sa prebrúsia.

 


Dátum / Issue date: 06.10.2015
Publikácia / Publication: Stavebné materiály
Strana / Page: 36
Náklad / Circulation: 8000