Pridané 17. Máj, 2016
Pomocou materiálu weber.pas dizajn betón možno vytvoriť hladký povrch a „modelovať" alebo imitovať vzhľad odlievaného betónu - pohľadového betónu. Dátum / Issue date: 16.05.2016 Publikácia / Publication: Stavebné materiály Strana / Page: 6 Náklad / Circulation: 8000

Pomocou materiálu weber.pas dizajn betón možno vytvoriť hladký povrch a „modelovať" alebo imitovať vzhľad odlievaného betónu - pohľadového betónu. Weber.pas dizajn betón sa zvyčajne nanáša v dvoch, maximálne 1,5 mm hrubých vrstvách. Na dosiahnutie úplne hladkého povrchu sa druhá vrstva omietky prebrúsi. Po prebrúsení sa, pochopiteľne, farebný odtieň čiastočne zmení, čo sa prejaví ako jedinečné stvárnenie plochy. Omietka má zvýšenú odolnosť proti zachyteniu mikroorganizmov na povrchu, je pripravená na priame použitie v širokej škále farieb. Takýto atraktívny moderný vzhľad možno docieliť na rôznych minerálnych podkladoch a ETICS.
www.weber-terranova.sk