Pridané 6. Apríl, 2016
Štáty v súčasnosti investujú do toho, aby motivovali ľudí znižovať ich spotrebu energií. Slovensko nie je výnimkou: od 16. marca môžu záujemcovia požiadať o štátny príspevok na zateplenie rodinných domov, ktorého cieľom je urýchliť ich premenu na úsporné jednotky. Slovenský štátny program sa tak pridáva k ostatným európskym iniciatívam, ktorými štáty reagujú na výzvy energetickej efektivity. Dátum / Issue date: 06.04.2016 Publikácia / Publication: Pravda Strana / Page: 30 Náklad / Circulation: 72347