Pridané 30. Máj, 2016
Stavebné práce na obnove budov vlani mierne prekročili miliardu eur, čo bola najvyššia hodnota od začiatku milénia. Význam opráv vo výkonoch stavbárov na bytových budovách ostatné štyri roky stúpal a vlani tvoril bezmála štyridsať percent z vyše miliardy eur, prestavanej na bytoch. Dátum / Issue date: 25.05.2016 Publikácia / Publication: trendreality.sk

V nebytových budovách kolísal okolo 30 percent a v uplynulom roku z necelých dvoch miliárd eur predstavovali tretinu. V oboch segmentoch boli zapojené aj eurofondy a v obnove priemyselných, bytových či verejných objektov sa intenzívne a dlho angažuje aj Európska banka pre obnovu a rozvoj.


Ochotu domácností míňať na renováciu či obstaranie bývania v pravidelnom Spotrebiteľskom barometri začiatkom apríla po štvrťroku opäť skúmal aj Štatistický úrad SR. Z 1 200 uskutočnených rozhovorov vyplynulo, že 17 percent má v úmysle utratiť v nasledujúcich 12 mesiacoch vyššiu finančnú čiastku než doteraz a 38 percent rovnakú. Na nákup nábytku, kobercov, bielej a čiernej techniky však predpokladala viac než tretina respondentov nižšie výdavky.


Len tri percentá domácností plánujú počas nasledujúcich 12 mesiacov kúpiť alebo stavať dom, byt, chalupu či chatu, z nich percento je rozhodnuté a dve percentá o tomto zámere uvažujú. Zvyšných 96 percent takúto investíciu v úmysle nemá.


Tieto výsledky indikujú zhruba rovnaký záujem ako pred štvrťrokom, ale pri úmysle rekonštruovať svoje bývanie sa výskyt záujemcov oproti januáru 2016 zvýšil o 1 percentuálny bod. Väčšiu sumu na stavebné úpravy chce dať šestnásť percent domácností. Myslia tým aj renováciu ústredného kúrenia či prestavbu sociálneho zariadenia. Štyri percentá odpovedali rozhodne áno, 12 percent investíciu zvažovalo , zvyšok s ňou vôbec neuvažoval.
Sedem tipov na zlepšenie bývania


Z milióna rodinných domov potrebujú podľa odborníkov obnovu až dve tretiny, ale záujem majiteľov je nízky. Aj po prvej výzve na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu, na ktorý štát vyčlenil v tomto roku 30 miliónov eur.


Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ pre stavebné izolácie Isover v spoločnosti Saint-Gobain Construction Products si myslí, že je čas inšpirovať sa zahraničím a upraviť program tak, aby ľudí k rekonštrukciám naozaj motivoval. Program Zelená domácnostiam na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje bude už nové kolá vyhlasovať po regiónoch, aby sa naplnili čiastkové ciele energetických úspor.


Tempo obnovy bytového fondu dokáže efektívne zintenzívniť stavebné sporenie, a to dofinancovaním nákladov a aj administráciou programov, tvrdí Prvá stavebná sporiteľňa (PSS). Na problematiku bývania sa díva komplexne a odporúča popri tomto vláde aj iné opatrenia na zlepšenie bývania, na základe dlhoročných skúseností z Rakúska i z desiatok rokov pôsobenia na Slovensku.


Potenciál na vytvorenie pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných vidí PSS v podpore svojpomocnej výstavby, ktorá pomôže aj pri osvojovaní pracovných návykov. Dôraz kladie na dobudovanie diaľnice D1, ktorá pre investorov zatraktívni aj regióny na východe Slovenska.


Kvôli zamedzeniu neorganizovanej výstavby a čiernych stavieb odporúča neodkladne prijať nový stavebný zákon, keďže súčasný je v platnosti už tridsať rokov a funkčný systém postihov neobsahuje. Výstavbu komerčných nájomných bytov, ktoré na Slovensku prakticky neexistujú sfunkční podľa PSS zapojenie neziskových organizácií a súkromného sektora s dôrazom na štartovacie byty pre mladých. Potrebné je lepšie prepojenie teórie s praxou zdokonaľovaním duálneho vzdelávania, do ktorého treba zahrnúť komunikáciu so zamestnávateľmi a priebežnú inováciu učebných osnov na základe potrieb trhu.


PSS za nevyhnutnú považuje diskusiu s odbornou verejnosťou pri nasadzovaní novej regulatívnej legislatívy, lebo dôsledkom automatického preberania smerníc EÚ je nadmerná regulácia finančného sektora a zaťaženie bánk s ňou spojené je neúmerné. Legislatívnu stabilitu žiada pre stavebné sporenie. Privítali by, podľa Imricha Béreša, predsedu predstavenstva PSS, objektívne určovanie percentuálnej hodnoty štátnej prémie na základe vzorca a zachovanie tohto štandardu.
Spolupráca je cestou


Typické príklady obnovy budov v nízkoenergetickom štandarde a model celkovej udržateľnej obnovy má priniesť program EU GUGLE, na ktorom Bratislava spolupracuje s Viedňou. Prvý bytový dom renovovaný podľa jeho prísnych zásad na úroveň stavby s takmer nulovou spotrebou energie je v bratislavskej Devínskej Novej Vsi na Horovej ulici.


Počas rekonštrukcie mu vymenili všetky okná za plastové s izolačným trojsklom a montovali ich s využitím presných fólií a kompresných pások. Je nadštandardne zateplený, izoláciou zo sivého polystyrénu hrubého 120 milimetrov. V obvodovom plášti má rekuperačné jednotky a využitý hybridný spôsob vetrania. Aplikované tepelné čerpadlá a fotovoltické panely i vlastný záložný zdroja tepla umožnili odpojenie od centrálneho zásobovania.


Realizácia opatrení priniesla spotrebu energie približne 20 kW/m2, štvrtinovú v porovnaní s pôvodným stavom a zálohový predpis platieb na byt už tri mesiace po obnove klesol o 13 eur. Investíciu 950-tisíc eur financovali Štátny fond rozvoja bývania a Prvá stavebná sporiteľňa. Priniesla výrazne nižšiu spotrebu energie a potvrdila, že vždy je možné splácať úver len z tejto úspory.


Inšpiratívny projekt GrowSmarter, finančne podporovaný Európskou úniou spája samosprávu a súkromných partnerov pri zavádzaní dvanástich smart riešení pre mestá. V každej z troch oblastí, ktorými si nízkoenergetické štvrte, integrovaná infraštruktúra a udržateľná mestská mobilita program uvádza štyri základné opatrenia a podrobnejšie kroky na ich realizáciu.


Budú sa postupne aplikovať vo vybraných štvrtiach Kolína nad Rýnom, Štokholmu a Barcelony s cieľom znížiť spotrebu energií a produkciu emisií až o 60 percent. Pri realizácii má vzniknúť 1 500 pracovných miest.

 

Katarína Šebejová