Pridané 21. Jún, 2016
Študenti architektúry a stavebníctva navrhovali energeticky efektívnu rezidenčnú štvrť v oblasti Krasny Dvor. Dátum / Issue date: 20.06.2016 Publikácia / Publication: ASB (SK) Strana / Page: 70 Náklad / Circulation: 8000

Viac ako 170 účastníkov z 23 krajín sa stretlo koncom mája v Minsku na vyhodnotení dvanásteho ročníka medzinárodnej súťaže Isover Multi Comfort HouseStudents Contest. Hlavnú cenu si odniesol bulharský tím.
Slováci cenu tento rok nezískali Brest je mesto s bohatou históriou, ktoré v roku 2019 oslávi tisíc rokov od svojho založenia. Mestská časť Krasny Dvor sa nachádza asi 7 km od centra. Lokalita leží v tichom prostredí na južnom brehu rieky a je situovaná na jednej z hlavných rozvojových osí mesta. Študenti mali za úlohu ponúknuť víziu komunitnej obytnej zóny zloženej z dvoch typov bývania v pasívnom štandarde,“ vysvetľuje Ing. arch. Vladimír Hain, člen medzinárodnej poroty. „Napriek tomu, že návrh slovenského tímu spĺňal všetky podmienky a bol kvalitný, konkurencia porotu presvedčila viac.“ Druhý stupienok víťazov obsadil tím z Juhoafrickej republiky a na treťom mieste skončili mladí architekti z Rumunska.
Originálny prístup Zúčastniť sa súťaže tohto typu je pre študentov vynikajúcou príležitosťou. Môžu si zmerať sily s medzinárodnou konkurenciou, stretnúť svojich rovesníkov zo všetkých kútov sveta a spoznať nové a zaujímavé miesta. Program súťaže je väčšinou zameraný aj na spoznávanie lokálnych špecifík a ani tento rok to nebolo inak. Prezentácia projektov sa napríklad konala v Bieloruskej národnej knižnici, ktorú dokončili v roku 2006 a sama osebe je ukážkou originálneho architektonického prístupu. Na záverečnej ceremónii sa okrem zástupcov spoločnosti Saint-Gobain zúčastnil aj námestník ministra architektúry a výstavby Bieloruska Dmitrij Semenkevič. Predsedom poroty bol hlavný architekt mesta Brest Mikalaj Ulasjuk.
Je o čo „hrať“ Študentská súťaž má dve kolá – národné a medzinárodné. Súťaž je prestížna už na národnej úrovni. Práce posudzujú objektívne autority z odboru, ktoré poskytujú možnosť reálnej spätnej väzby na prácu. Navyše, tímy, ktoré uspejú v medzinárodnej súťaži, čaká aj lákavá finančná odmena. „Tento rok sme v Minsku obišli naprázdno, ale budúci rok máme opäť šancu,“ dodáva Vladimír Hain. „Návrhy našich študentov v porovnaní s konkurenciou určite obstoja, oplatilo by sa však popracovať na prezentáciách a možno aj detailnejšom rozpracovaní niektorých ideí.“ Hodnotenie Ing. arch. Vladimíra Haina, člena medzinárodnej poroty: 1. miesto: Prvá cena bola udelená návrhu, ktorý rovnomerne spĺňal všetky kritériá a podmienky súťaže. Od urbanizmu cez architektúru, prevádzkovú funkčnosť,
regionálny kontext, ekonomické, ekologické i sociálne aspekty deklarované nielen ústne, ale i výpočtom a detailmi. Zo všetkých návrhov vyhovel týmto prísnym kritériám najviac práve návrh bulharskej trojice, ktorá vo výraze fasád ako jediná vsadila sa lokálne známe biele režné murivo v kontexte súčasných európskych architektonických trendov.
2. miesto Návrh ocenený druhým miestom spĺňal z hľadiska multikomfortného štandardu objektov, konštrukcie i detailov tie najvyššie kritériá, čo porota vysoko ocenila. Autori z ďalekej Juhoafrickej republiky nepodcenili ani prezentáciu, na ktorú prišli ukážkovo pripravení, čo tiež nezostalo v radoch publika bez povšimnutia. Drobným nedostatkom, ktorý ich pripravil o prvé miesto, bolo nedostatočné zapracovanie konceptu do širších urbanistických súvislostí a regionálneho kontextu.
3. miesto Návrh Rumunskej dievčenskej dvojice bol v rámci celej palety 54 návrhov viac ako príjemným osviežením. Nielenže komplexne a podrobne naplnili všetky požadované technické kritériá súťaže, ale takmer ako jediné odprezentovali svoj projekt akoby z pohľadu budúceho obyvateľa, a to tak z hľadiska exteriéru, ako aj interiéru. Zaujalo aj využitie podzemia a hra s morfológiou pôvodne rovinatého terénu.
Odmeny Špeciálna cena – Daniil Charatovič, Aliaksandr Janatan Karpicki, David Cybikau (Bielorusko) Cena hlavného architekta bieloruského mesta Brest, v ktorom bolo zadanie A “technological ” súťaže lokalizované, bola udelená domácej trojici študentov najmä preto, že do svojho návrhu ako jedna z mála zakomponovala lokálny fenomén vo forme malej rieky, ktorú rozšírili aj o možnosť vodnej dopravy.
Špeciálna cena – Antti Tuure (Fínsko) Kvalita architektúry znamená, že ide o dielo, ktoré na človeka nejako zapôsobí a v zlomku sekundy má z neho konkrétny pocit. Slovami Petra Zumthora je to niečo, čo má v sebe kúzlo, atmosféru, ktorá preváži aj nad nie celkom komplexne dotiahnutými technickými detailmi.
Ayca Yazici, Ferhat Buldukk (Turecko) Špeciálna cena pomenovaná „Mesto budúcnosti“ (City of the future) bola udelená dvojici z Turecka, ktorej sa už po niekoľkýkrát podarilo prebojovať do medzinárodného kola tejto súťaže a vždy sa snažila do prezentácie i návrhu implementovať najnovšie technológie i trendy.
Valeria Artenii, Andrei Tintari (Rumunsko)
Špeciálna cena za urbanizmus bola udelená dvojici z Rumunska za návrh optimálneho využitia plochy pozemku, mierky a štruktúry objektov, pričom využili aj potenciál existujúceho brezového hája bez toho, aby bol celý vyrúbaný.