Pridané 8. December, 2015
Niektoré mýty prežívajú aj napriek mnohým skúsenostiam a rukolapným dôkazom. V oblasti stavebníctva sa stále znova a znova objavuje informácia o tom, že vzduchotesná konštrukcia domu nie je zdravá, pretože domy potrebujú „dýchať“. V skutočnosti je na tomto mýte síce malé zrnko pravdy, ktoré sa však stráca v chybných vysvetleniach. Dátum / Issue date: 07.12.2015 Publikácia / Publication: pravda.sk