Medzinárodná študentská súťaž Isover 2016

Napísali o nás pridané 27. novembra, 2015

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia ISOVER, vyhlásila už 12. ročník medzinárodnej študentskej súťaže. Dátum / Issue date: 26.11.2015 Publikácia / Publication: ASB (SK) Strana / Page: 91 Náklad / Circulation: 8000

Jej zadaním je: Návrh bývania v mestskej časti „Krásny dvor“, Brest (Bielorusko). Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. Saint-Gobain multikomfortných domov pri použití produktov a riešení ISOVER. Súťaž ISOVER (MultiComfort House Students Contest 2016) má dve fázy: národnú a medzinárodnú. V národnej fáze súťaže bude porota hodnotiť všetky súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritériá, zaregistrované na www.isover-students. com/students a doručené tajomníkovi súťaže. Projekty umiestnené na prvých troch miestach budú finančne ohodnotené a zároveň získajú možnosť prezentovať sa v medzinárodnom kole súťaže. Termín odovzdania súťažných návrhov do národného kola je do 11. 4. 2016. Viac na www.isover.sk

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že Technická akadémia Rigips pomáha každému, kto rekonštruuje alebo stavia?

Technická akadémia Rigips vznikla na základe myšlienky orientovať sa na tých, ktorí to najviac potrebujú. Teda ľudí, ktorí pracujú so systémami Rigips a technická pomoc im príde vhod. Ak však potrebujete okamžitú pomoc pri práci s našimi systémami, radi vám pomôžeme bez ohľadu na to, či ste montážnik, projektant, alebo iba prerábate či staviate dom.