Pridané 27. November, 2015
Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia ISOVER, vyhlásila už 12. ročník medzinárodnej študentskej súťaže. Dátum / Issue date: 26.11.2015 Publikácia / Publication: ASB (SK) Strana / Page: 91 Náklad / Circulation: 8000

Jej zadaním je: Návrh bývania v mestskej časti „Krásny dvor“, Brest (Bielorusko). Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. Saint-Gobain multikomfortných domov pri použití produktov a riešení ISOVER. Súťaž ISOVER (MultiComfort House Students Contest 2016) má dve fázy: národnú a medzinárodnú. V národnej fáze súťaže bude porota hodnotiť všetky súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritériá, zaregistrované na www.isover-students. com/students a doručené tajomníkovi súťaže. Projekty umiestnené na prvých troch miestach budú finančne ohodnotené a zároveň získajú možnosť prezentovať sa v medzinárodnom kole súťaže. Termín odovzdania súťažných návrhov do národného kola je do 11. 4. 2016. Viac na www.isover.sk