Pridané 11. August, 2016
Pri obnove, sanácii a rekonštrukcii historických a pamiatkovo chránených budov sa stretávajú požiadavky na zachovanie pamiatky v čo najpôvodnejšom stave a s pôvodnými materiálmi, no zároveň by stavba mala spĺňať súčasné kritériá na bezpečnosť a spoľahlivosť. So sprísňovaním požiadaviek na tepelnú ochranu budov sa vyžaduje pri obnove a rekonštrukcii pamiatkových objektov znížiť aj ich energetickú náročnosť. Na trhu sa objavujú stále nové a kvalitnejšie technológie, ktoré vedia splniť aj nároky v tak špecifickej oblasti. Dátum / Issue date: 11.08.2016 Publikácia / Publication: Eurostav Strana / Page: 46 Náklad / Circulation: 6000

Otázka:
Aké inovatívne technológie ponúkate na obnovu a sanáciu historických a pamiatkovo chránených budov a kam podľa vás smerujú technologické inovácie v tejto oblasti?


Vladimír Marčok produktový manažér Saint-Gobain Weber


Na Slovensku máme mnoho krásnych historických objektov. Ako už samotný názov hovorí, pamätajú veľmi veľa a sú významnou súčasťou nielen architektúry. V mnohých z nich sa písali dejiny, ktoré ešte aj dnes ovplyvňujú náš dnešný život. Je preto veľká škoda, že veľa z týchto architektonických klenotov už len spomína na svoje lepšie časy a mnohé z nich čaká dokonca neodvratný zánik, ak sa o ne naša generácia primerane nepostará. Spoločnosť Saint-Gobain Weber vyvinula výrobky, ktoré dokážu schátralé objekty stabilizovať a prinavrátiť im pôvodný vzhľad. Okrem stierkových hydroizolácií, tlakových injektáží spodnej časti na rôznych bázach ponúkame aj beztlakovú injektáž, ktorá bez veľkých stavebných úprav a s malými finančnými nákladmi dokáže zabrániť prístupu vlhkosti do muriva. Je to spoľahlivá, jednoduchá a veľmi účinná metóda k zastaveniu degradácie vlhkého muriva.
Novinka je sanačný systém weber.ren. Na rozdiel od klasických sanačných omietok náš systém je na vápenno-trasovej báze. Tras, ktorý úplne nahrádza cement, zvyšuje odolnosť materiálu proti chemickým účinkom a pri navlhnutí sa stáva vodotesným, pričom v suchom stave je opäť pórovitý a paropriepustný. Je to ideálny materiál na sanácie historických budov.
Vývoj aj v tejto oblasti ide míľovými krokmi vpred a neustále nám prináša nové systémy vhodné na rekonštrukciu pamiatkovo chránených budov.


Branislav Augustín technický riaditeľ / marketing KEMA Stavebné materiály, s. r. o.


V rámci obnovy historických objektov sa snažíme už viac ako 25 rokov presadzovať technológie tzv. sušiacich omietok Kemasan - je to naše know-how, s ktorým máme bohaté skúsenosti a referencie. Kvalitné sušiace omietky úspešne používame nielen v historických objektoch, ktoré nemajú žiadnu alebo takmer žiadnu hydroizoláciu spodnej stavby, ale aj v novostavbách. Vďaka úspešnej náhrade omietok kvalitnými sušiacimi omietkami sa nám postupne darí reštaurovať významné historické a kultúrne pamiatky na Slovensku ale aj v zahraničí.
Dnes sa usiluje mnoho ľudí o tzv. „tradičný“ vzhľad budov prostredníctvom moderných materiálov. Nie je to však vôbec jednoduché. Napríklad mnoho reštaurátorov v súčasnosti stojí pred otázkou, čím nahradiť pôvodné materiály. Pri reštaurovaní - konzervovaní sú reštaurátori viazaní Benátskou chartou, ktorá ich zaväzuje použiť rovnakú alebo podobnú technológiu. Preto spoločnosť zaradila pred rokmi do svojho portfólia omietok Kemasan aj materiály na báze historických technológií a to konkrétne Románskeho spojiva. Románsky cement ako kľúčový materiál na fasády budov v období európskeho historicizmu a Art Nouveau, môžeme nájsť pod rôznym označením - ro. vápno, ro. cement, prírodný cement, kufsteinský cement a pod., bolo ťažké klasifikovať, či je to vápno alebo cement. V každom prípade ide o vysoko hydraulické spojivo s výbornými vlastnosťami, ktoré bolo v minulosti vyrábané pálením miestnych ílovitých vápencov a následným zomletím vypálenej suroviny na požadovanú jemnosť. Oproti iným stavebným materiálom sa vyznačuje výbornými vlastnosťami. Románsky cement je známy svojim krátkym časom zatuhnutia. Pohybuje sa v rozmedzí od 7 - 20 min. Má charakteristický teplý žlto-hnedý odtieň. Dôležitá je však jeho malá náchylnosť na zmrštenie počas tuhnutia a vysoká odolnosť proti vonkajším vplyvom a vodorozpustným soliam.
V súčasnosti pri sanáciách objektov zaznamenávame dopyt po materiáloch, ktoré boli používané pri pôvodnej výstavbe historických budov. Dnes sa vďaka moderným technológiám opäť podarilo obnoviť možnosť výroby románskeho cementu a aj materiálov na báze prírodného hydraulického vápna Kemasan NHL, čo sú omietkové zmesi, ktoré neobsahujú cement a svojimi vlastnosťami sú zaraďované medzi materiály používané pri pôvodnej výstavbe historických budov.


Ľubica Miháliková technológ HASIT Slovakia, s. r. o.


Naši predkovia nám zanechali umelecké stavby, ktoré nám musia stáť za to, aby sme ich udržiavali. Myslíme, že nie rekonštrukcia, ale zachovanie historického fondu je vlastným cieľom snahy starostlivosti o pamiatky. Preto si ochrana stavebných fondov vyžaduje pravidelne vykonávať údržbu. Príliš dlho sa neuznávalo, že staré stavby treba udržiavať a na mnohých miestach chýbali potrebné finančné prostriedky. Často aj výber nesprávnych stavebných produktov prispel svojim dielom k znehodnocovaniu stavieb. Preto aj spoločnosť HASIT Slovakia, s. r. o. ponúka pre tieto účely rozsiahly sortiment výrobkov.
Jedným z inovatívnych produktov je Renoplus - univerzálna renovačná omietka, ktorá bola vyvinutá na základe požiadaviek zákazníkov pre dosiahnutie širokej univerzálnosti použitia, bez ohľadu na druh podkladu a zároveň s redukciou pracovných cyklov do jedného, čím sa skráti čas a zjednoduší výstavba. Vznikla tak univerzálna omietka na murivo každého druhu, vrátane muriva zmiešaného. S vysokým obsahom vápna a minerálnym zložením dosiahne výrobok Renoplus veľmi dobré vlastnosti prídržnosti a bezproblémovej spracovateľnosti. Je vhodný pri oprave starých nosných omietok, aj trhlín. Zvlášť je vhodná na zjednotenie nerovných, rozmanitých podkladov pri rôznych hrúbkach nanesených vrstiev. Omietku je možné nanášať ručne alebo strojovo v hrúbke jednej vrstvy 3 - 30 mm. Renoplus zjednocuje všetky výhody minerálnej stierky a vďaka obsahu vystužujúcich sklenených vlákien prenáša pnutie. Obmedzuje tak vznik prasklín a vytvrdzuje s nízkym napätím. Svojim zložením je ideálnou voľbou na použitie v oblasti sanácií a renovácií historických objektov aj z hľadiska cenovej dostupnosti.
Ak bude súčasne požiadavka na zlepšenie energetickej bilancie historickej pamiatky, je potrebné vychádzať z celkovej analýzy a energetického konceptu. Prevratnou novinkou nášho koncernu Fixit gruppe pre tieto účely je Fixit 222 aerogel. Ide o vysokoúčinnú minerálnu vnútornú aj vonkajšiu izolácia na báze aerogranulátu s hodnotou ? Z 0,028 W/m. K. Jej výhodou je priepustnosť vodnej pary µ < 5, čím sa znižuje riziko kondenzátu na povrchu a tvorbe plesní. Pre správne použitie Fixit 222 aerogel v praxi sme pripravení poskytnúť všetky technické podklady a praktický dohľad na stavbe.


Tibor Pavlovič konateľ KVZ Invest s. r. o.


V praxi sa často stretávame, že na historických budovách nie je zabudovaná alebo je nefunkčná hydroizolácia a murivo vlhne.
Nie je to iba estetický problém, ale vážne ohrozenie samotnej stavebnej hmoty, nehovoriac o tom, že vlhké murivo má zvýšenú tepelnú vodivosť, čo zvyšuje prevádzkové náklady budovy.
Metódy na elimináciu týchto problémov, ako injektáže, podrezávanie, odvedenie povrchových vôd, sanačné omietky a podobne, sú nespochybniteľné a rokmi overené. Zvlášť pri fasádach historických budov býva vzhľadom na štukovú výzdobu často problém, ako vyriešiť zateplenie obvodových murív. Firma Epasit vyvinula aj na tento účel špeciálne tepelnoizolačné klíma platne vyrobené z kremičitého piesku, vápna a vody. Na rozdiel od bežných EPS dosiek majú klíma platne schopnosť absorbovať vzdušnú vlhkosť z ovzdušia a následne ju po znížení relatívnej vlhkosti opätovne uvolniť do priestoru. Sú preto vhodné aj na aplikáciu z interiéru - nedochádza ku tvorbe plesní medzi platňou a obvodovou stenou. Okrem tepelnoizolačných vlastností udržujú ideálnu klímu v miestnosti, sú nehorľavé, zvukovoizolačné, zdravotne neškodné a zabraňujú tvorbe plesní na povrchu stien. Ich aplikáciou sa výrazne zníži energetická náročnosť budovy, čo hlavne pri historických budovách nebýva vždy jednoduché.


Tomáš Petro obchodno-technický zástupca MC-Bauchemie, spol. s r. o.


V súvislosti s inováciou sanácie muriva proti vlhkosti spoločnosť MC-Bauchemie, spol. s r. o. vyvinula možnosť riešenia, ktoré si nevyžaduje priamy zásah do muriva, ako je napríklad podrezávanie, či injektáž. Ide o povrchovú úpravu muriva vo forme špeciálnej vlhkosť regulujúcej omietky - Exzellent. Skladba pozostáva z prednástreku Exzellent 520 (špric), jadrovej - funkčnej vrstvy Exzellent 610 a v prípade potreby jemnej štukovej vrstvy - Exzellent 750. Riešenie vlhkosti spočíva v premene vlhkosti vo funkčnej vrstve omietky na vodnú paru, ktorá je následne distribuovaná do priestoru (interiér/exteriér). Otázka deštrukcie bežných omietok kryštalizáciou solí je riešená v prípade Exzellentu kryštalizáciou až na povrchu omietky, ktorú je potrebné iba mechanicky očistiť a obnoviť farebný náter. Týmto spôsobom dokáže omietka fungovať neobmedzene. Uvedené riešenie je vhodné pri nadzemných podlažiach aj v suterénoch, kde z rôznych dôvodov nie je možné murivo injektovať (nemožnosť vyhotovenia výkopu a vytvorenie dodatočnej hydroizolácie alebo neekonomická injektáž v prípade nadmerných hrúbok muriva).
Nové technológie sanácie proti vlhkosti pri súčasných možnostiach by mali viesť k trvalým a funkčným riešeniam - či už ide o vlhkosť regulujúcu omietku alebo injektovanie muriva. *