Pridané 12. Február, 2016
V súvislosti so sprísňovaním tepelnotechnických požiadaviek vo výstavbe, ale aj so zvýšenými nárokmi na efektivitu výstavby a jej automatizáciu a robotizáciu, sa aj na slovenskom stavebnom trhu objavujú každý rok mnohé inovácie. Kam tieto zdokonalené produkty smerujú a aké novinky chystajú výrobcovia stavebných materiálov pre rok 2016? Dátum / Issue date: 11.02.2016 Publikácia / Publication: Eurostav Strana / Page: 16 Náklad / Circulation: 6000