Pridané 14. September, 2016
Obdobie krízy výraznejšie nezasiahlo azda iba jeden stavebný segment. Svetlou výnimkou, ktorej sa stále darilo a darí, je trh s tepelnoizolačnými materiálmi. Ing. Karol Jakabovič, konateľ divízie ISOVER koncernu Saint-Gobain, to pripisuje sprísňujúcim sa nárokom na budovy. Určite však k prosperite prispieva aj veľmi ambiciózna a vizionárska filozofia spoločnosti. Dátum / Issue date: 14.09.2016 Publikácia / Publication: Eurostav Strana / Page: 8 Náklad / Circulation: 6000

* ISOVER sa počas svojho pôsobenia na Slovensku vypracoval z malého impéria izolácií zo sklenej vlny na výrobcu a dodávateľa s najširším portfóliom tepelnoizolačných riešení na Slovensku. Čo vás nútilo, prípadne motivuje neustále rozširovať svoje portfólio?


Našou dlhodobou víziou je „byť najspoľahlivejším partnerom a lídrom v oblasti poskytovania udržateľných tepelno a zvukovoizolačných riešení a tvorcom bezpečia a pohody pre užívateľov budov“. Široké portfólio výrobkov, jeho neustála inovácia, ale najmä naši ľudia a know-how, nám umožňujú ponúknuť najlepšie riešenia pre našich zákazníkov.


* ISOVER je členom francúzskeho koncernu Saint-Gobain, ktorý v minulom roku oslávil neuveriteľné 350. narodeniny. Aký význam a prínos má pre ISOVER zázemie, ktoré vám Saint-Gobain vytvára?


Saint-Gobain patrí do top 100 priemyselných podnikov sveta a dnes je vďaka svojím skúsenostiam a schopnosti neustále inovovať svetovým lídrom na trhoch udržateľného bývania a v oblasti stavebníctva. A práve skúsenosti, ktoré nám zázemie našej materskej firmy poskytuje, sú pre nás veľmi dôležité a cenné. Veľkou výhodou je samozrejme prístup k inováciám a možnosť priamo sa zapájať do výskumu a vývoja nových produktov a riešení. Vďaka silnému a širokému zázemiu môžeme každý rok na slovenský trh prinášať nové zaujímavé produkty a systémové riešenia.


* Výhodou zázemia, ktoré Saint-Gobain vytvára, je určite aj potenciál vyplývajúci zo vzájomnej spolupráce jednotlivých divízií. V čom sa najviac prejavuje vaša prípadná spolupráca?


V rámci Saint-Gobain pôsobí na Slovensku 6 divízií. Okrem nás sú to Rigips, Glassolutions, Weber, PAM a Ecophon. Vzhľadom na to, že vo svojich obchodných politikách, cieľových skupinách zákazníkov a prístupe k trhu sme rozdielni, snažíme sa veľmi zodpovedne pristupovať ku vzájomnej spolupráci a hľadať potenciál, ktorý prináša prospech nielen nám interne, ale najmä našim zákazníkom. Ako príklad takejto prospešnej spolupráce spomeniem veľmi aktuálne semináre zamerané na akustiku budov, ktoré organizujeme koncom septembra v Košiciach a v Bratislave, v rámci seminárov SG Fórum 2016. Napriek tomu, že z pohľadu užívateľského komfortu je akustika veľmi dôležitá, na Slovensku je táto téma často opomínaná. Najznámejším výsledkom spolupráce je určite projekt Zelené Átrium, kde sme boli oslovení developerom na spoluprácu, ktorú sme prijali. Výsledkom tejto spolupráce je prvý certifikovaný pasívny bytový dom na Slovensku, a verím, že čoskoro aj prvý bytový dom s najvyšším hodnotením v rámci certifikátu LEED.


* ISOVER patrí aj na Slovensku medzi lídrov vo svojej oblasti a pravidelne predstavuje nové inovácie. Na čo sa aktuálne v rámci inovácií zameriavate?


Ako som už spomínal, inovácie sú jedným z pilierov a hnacím motorom fungovania celého koncernu Saint-Gobain. Na našej lokálnej úrovni sa snažíme prinášať nové témy, produkty a ucelené systémové riešenia s vyššou pridanou hodnotou nielen pre koncového užívateľa, ale aj spracovateľov a montážnikov, ktorí s našimi produktmi prichádzajú denne do kontaktu. Našim cieľom je v maximálnej možnej miere zjednodušiť a spríjemniť prácu s našimi výrobkami - aj preto sme sa v inováciách v poslednom období zamerali na témy ako ergonómia, servis, služby, logistika. Širšou témou z hľadiska dosahu je samozrejme téma ekológie a trvalo udržateľného rozvoja.


* Prečo ste sa zamerali a sústredili práve na ergonómiu? Aké inovácie ste v tejto oblasti predstavili v tomto roku?


Zvyšovanie nárokov na tepelnú ochranu a komfort užívateľov budov sú závislé nielen od kvality materiálu, ale aj kvality práce a detailov. Je pre nás dôležité, aby vývoj v oblasti zlepšovania vlastností tepelnoizolačných materiálov išiel ruka v ruke so zjednodušovaním práce s ním a zvýšením kvality výsledku. Práve preto sme v poslednom období zaviedli viaceré služby, či uviedli rôzne produktové inovácie. Na trh fasádnych minerálnych izolantov sme uviedli novinku ISOVER CLIMA 034. Je to fasádna minerálna izolácia na báze sklenej vlny, ktorá disponuje všetkými pozitívnymi vlastnosťami štandardnej minerálnej vlny, ako je napríklad nehorľavosť, no prináša aj niečo nov é. V prvom rade je o polovicu ľahšia ako štandardná fasádna minerálna vlna, čo z pohľadu aplikácie zatepľovacieho systému výrazne uľahčí prácu realizátorom, tiež však odľahčí aj samotnej konštrukcii budovy. Formát dosky je o 20 % väčší, čo urýchľuje proces aplikácie. V neposlednom rade nezabúdame ani na ekologický aspekt, ISOVER CLIMA 034 je z 80 % vyrobená z recyklovaného skla. Tento faktor má určite pozitívny vplyv napríklad v prípade environmentálnej certifikácie budov. GRIP je inovácia, ktorá sa týka sklenej vlny. Jej úlohou je zjednodušiť prenášanie rolovanej izolácie na miesto určenia. Balíky izolácie sa pomocou rukovätí, ktoré sú súčasťou balenia prenesú rýchlejšie, jednoduchšie a s menším rizikom poškodenia. Pri polystyréne sme predstavili sivý polystyrén GREYWALL PLUS s bielym nástrekom, ktorého úlohou je znižovať negatívne dôsledky priameho slnečného žiarenia na odkrytý izolant pri jeho aplikácií. Znižuje napríklad aj potrebu dodatočného tienenia fasády a znižuje riziko poškodenia izolácie pred aplikáciou ďalších vrstiev.


* ISOVER sa angažuje v osvete viacerých tém smerom k projektantom aj architektom. Ktoré z nich pokladáte za najdôležitejšie a ako sa vám v nich darí?


Nerád by som hovoril o väčšej či menšej dôležitosti. Snažíme sa robiť aktivity, ktoré majú zmysel a pomáhajú architektom a projektantom pri práci. Na jeseň chceme predstaviť aktualizáciu výpočtového programu Fragment, ktorý bude dostupný aj z akéhokoľvek mobilného zariadenia a bude môcť pracovať on-line aj off-line. Navyše bude obohatený o nové funkcionality a rozšírenú databázu údajov. Pripravujeme veľkú knižnicu BIM detailov, ucelených komplexných riešení, ktoré nadväzujú na naše predchádzajúce detaily, ktoré sme dokonca mali certifikované PHI inštitútom v Darmstadte. Vydali sme dve publikácie zamerané na environmentálne certifikácie LEED a BREEAM, v ktorých sa zameriavame na predstavenie týchto schém a zároveň aj priestor na možné bodové zisky, ku ktorým vie ISOVER napomôcť. Opierame sa tiež o vlastnú skúsenosť s certifikáciou našich riešení, a to nielen pri projekte Zelené Átrium. Naša študentská súťaž Isover architectural Student contest, ktorú už 10 rokov organizujeme v medzinárodnom formáte, dáva študentom architektúry príležitosť nielen zmerať si sily a porovnať svoje projekty so študentmi v zahraničí a doma, ale tiež oboznámiť sa s novými technológiami a inovatívnymi riešeniami. Mozaiku našich aktivít dopĺňajú tiež služby ako sú napríklad návrh spádovania a vypracovanie kladačského plánu realizácie zateplenia plochých striech, prepočty fragmentov konštrukcií a poradenstvo.


* Ako vidíte vývoj slovenského stavebníctva v tomto a v najbližších rokoch?


Stavebníctvo si prešlo relatívne dlhým obdobím recesie a zdá sa, že tento rok je prvým, kedy rastú aj iné segmenty stavebníctva ako je infraštruktúra. A keďže cykly v stavebníctve trvajú vždy trochu dlhšie, vidím vývoj stavebníctva do najbližších dvoch - troch rokov optimisticky.


* Ako vnímate súčasnú situáciu na trhu s tepelnoizolačnými materiálmi? Prejavili sa sprísnené tepelnotechnické požiadavky na budovy vo zvýšenom záujme o tepelnoizolačné materiály?


Trh s tepelnoizolačnými materiálmi rástol aj v minulých rokoch, keď stavebný trh stagnoval. Toto pripisujem nielen zvyšujúcim sa hrúbkam izolácií a to práve vďaka sprísňujúcim sa tepelnotechnickým normám, ale aj tomu, že sa medzi ľuďmi všeobecne zvyšuje povedomie o energetickej efektívnosti budov, tak ako to je napríklad pri elektrospotrebičoch. Nehovoriac o tom, že pojem udržateľnosť vo výstavbe sa stáva zrozumiteľným pre stále viac a viac ľudí.


* Ako sa podľa vás prejavil na trhu vplyv štátnych dotácií na zatepľovanie rodinných domov?


Neviem ako dopadla 2. výzva, a teda neviem posúdiť, akým spôsobom ovplyvnila trh s izoláciami. O čom som ale presvedčený, je že táto aktivita štátu zvýšila povedomie ľudí o potrebe venovať sa energetickej efektívnosti ich domov, kde spotreba na vykurovanie prípadne chladenie tvorí až 80 %.


* Ktorým smerom by sa podľa vás mali uberať prípadné štátne dotácie v budúcnosti?


Asi najväčšou prekážkou a brzdou úspešnosti štátnych dotácií na zateplenie rodinných domov je s tým spojená byrokracia a stotožňujem sa s tým, že časť z nej je zbytočná. Čo je ale zaujímavé, že do zbytočnej byrokracie ľudia zaraďujú napr. aj energetický certifikát budovy. Pritom poctivo spracovaný energetický certifikát je vlastne hodnotením budovy z hľadiska energetickej efektívnosti a zároveň návodom pre majiteľa, ako svoje obydlie po tejto stránke zlepšiť. Takže ak štátne dotácie, tak čo najlepšie odkomunikovať dôvod a cieľ a byrokraciu obmedziť na nevyhnutné minimum.


***


V poslednom období sa zameriavame na témy ako ergonómia, servis, služby, logistika.


Ak dotácie, tak odkomunikovať dôvod a cieľ a byrokraciu obmedziť na nevyhnutné minimum.


Pojem udržateľnosť vo výstavbe sa stáva zrozumiteľným pre stále viac a viac ľudí.


Foto popis| Ing. Karol Jakabovič, konateľ divízie ISOVER koncernu Saint-Gobain na Slovensku