Pridané 7. Október, 2015
V dôsledku chýbajúcej izolácie dochádza v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti.

S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli, ktoré sa usádzajú v kapilárach, a tým zmenšujú ich priemer. To umožňuje vzlínanie vody do väčšej výšky. Voda sa z povrchu muriva odparuje, soli sa vysušujú a kryštalizujú. Tým zväčšujú svoj objem a vplyvom kryštalického tlaku rozrušujú povrchové vrstvy. Tento proces sa stále opakuje a škody sú viditeľnejšie: \\vplyvom vlhkosti sa znižuje tepelnoizolačná schopnosť muriva; navlhčená omietka pôsobením mrazu začína praskať, a tým otvára cestu vlhkosti; \\v interiéri navlhčené murivo spôsobuje výskyt plesní a hnilobných baktérií, tým sa znižuje komfort užívaných priestorov; \\pri spolupôsobení kryštalizujúcich solí nastáva opadávanieomietky a ďalšie narúšanie muriva, ktorého poškodenie môže byť nebezpečné aj z hľadiska jeho únosnosti; \\vykryštalizované soli môžu mať aj hygroskopické vlastnosti - môžu viazať vodu z okolitého vzduchu; spolu s kyslým dažďom sú vhodným prostredím pre baktérie, plesne a riasy - tie majú snahu si vlhké prostredie zachovať a tiež nasávajú vlhkosť z okolitého vzduchu; \\pri nepriepustnom obklade stúpa vlhkosť vyššie ako v prípade muriva bez obkladu.
Jedným zo spôsobov, ako túto vlhkosť eliminovať, je injektážna metóda, ktorou sa vytvorí hydroizolačná clona, a to formou napúšťania muriva vodoodpudzujúcimi alebo vodonepriepustnými materiálmi.


injektáž muriva proti vlhkosti


weber.tec 946 Použitie Vodnatá injektážna pasta na báze silánu bez rozpúšťadiel s certifikátom WTA-4-4-04. Určená na dodatočnú horizontálnu izoláciu muriva proti vzlínajúcej vlhkosti ručnou beztlakovou injektážou. Vhodná na použitie pri relatívnej vlhkosti muriva až 95 %. Aplikácia je vhodná z exteriéru aj interiéru. Možno ju aplikovať na všetky bežné murivá okrem pórobetónu. Krémová pasta preniká aj do najmenších kapilár. Spotreba Približne 0,36 až 0,72 l/m (hrúbka muriva: 24 až 48 cm) Baleni e Monoporcia, 600 ml; kanister, 10 l Ori ent ačn á cena 19,38 €/600 ml Výrobca Saint-Gobain Weber www.weber-terranova.sk


SikaMur® InjectoCream-100 Použitie Silánový injektážny systém na sanáciu vlhkého muriva. Používa sa ako dodatočná horizontálna ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti. Voduodpudzujúca krémová zmes sa nanáša do otvorov, navŕtaných do vrstvy malty v tehlovom murive, pomocou bežnej tmeliacej pištole na monoporcie. Po aplikovaní do vrstvy malty sa rozšíri difúziou vo vlhkom murive, čím sa vytvorí bariéra odpudzujúca vodu a zabráni sa ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti v murive. Zmes možno aplikovať do plného tehlového muriva, do muriva s dutinou uprostred a do zmiešaného typu muriva. Spotreba Približne 0,09 až 0,42 l/m (hrúbka muriva: 11 až 44 cm) Baleni e Kartuša, 300 ml; monoporcia, 600 ml Ori ent ačn á cena Od 22,51 €/300 ml Výrobca Sika www.sika.sk


PCI Saniment® Injekt C Použitie Krémová zmes na báze silánu. Používa sa na vytvorenie chemickej clony v murive s cieľom zabrániť vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. Vhodná na injektáž všetkých typov muriva s výnimkou plynosilikátov. Určená na použitie do vlhkosti muriva až 95 %. Krém sa injektuje beztlakovo do vrtov realizovaných vo vodorovnej rovine v ložnej škáre muriva pomocou ručnej aplikačnej pištole. Aplikácia je možná z interiéru aj exteriéru. Spotreba Približne 0,3 až 0,6 l/bm muriva (hrúbka steny: 30 až 60 cm, priemer vrtu: 12 mm); približne 1 000 ml/m2 prierezu muriva Baleni e Monoporcia, 550 ml Ori ent ačn á cena Od 37,30 €/550 ml Výrobca BASF Slovensko www.pci-sk.sk Ceresit CO81 Použitie Prekremeňujúca kvapalina určená na výplňovú injektáž a plošné utesnenie, na dodatočné utesnenie muriva proti kapilárnemu vzlínaniu vlhkosti. Utesňuje kapiláry a jemné trhliny až do šírky 0,5 mm. Môže sa aplikovať beztlakovou alebo tlakovou injektážou. Najväčší účinok sa však dosiahne pri použití tlakovej injektáže. Zabezpečuje trvalé utesnenie proti kapilárnemu pohlcovaniu vody aj pri neskoršom tvorení sekundárnych kapilár. Je vhodná aj pri vlhkom murive. Pred začatím sanačných opatrení sú potrebné príslušné predbežné skúšky (najmä stupeň prevlhčenia stavebniny). Spotreba Od 10 do 15 kg/m2 stenového priečneho rezu Baleni e Plastový kanister, 30 kg Ori ent ačn á cena Od 142,76 €/30 kg Výrobca Henkel www.ceresit.sk


Mapestop Použitie Koncentrovaná silikónová mikroemulzia na báze silán-siloxánov na zhotovovanie vodorovnej chemickej bariéry proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti v nových i pôvodných múroch (vrátane budov s významnou historickou a kultúrnou hodnotou). Je určená na zastavenie a/alebo výrazné zníženie vlhkosti prenikajúcej spod úrovne terénu cez kapilárne póry konštrukčných prvkov, vhodná predovšetkým pri rekonštrukciách starších objektov. Odporúča sa aplikovať formou nízkotlakovej injektáže, použitím vhodného čerpacieho zariadenia. Koncentrát sa riedi vodou v pomere 1 : 15 až 1 : 19. Spotreba Približne 0,4 až 0,6 kg/m koncentrátu (hrúbka muriva: 40 cm; závisí od nasiakavosti muriva) Baleni e Plechovka, 1 kg Ori ent ačn á cena 128,52 €/1 kg Výrobca Mapei www.mapei.sk


Murexin Injektážna emulzia Inject IM 55 Použitie Ľahko spracovateľná, rozpúšťadlá neobsahujúca jednozložková injektážna emulzia. Určená na vytvorenie horizontálnej izolácie proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti. Emulzia po vniknutí do muriva pomocou injektážnych vrtov prenikne do okolitých kapilár v murive a vytvorí vodonepriepustnú izoláciu. Výrazne spevňuje injektované murivo. Nenapáda oceľovú výstuž. Je vhodná na použitie v exteriéri aj interiéri, na konštrukcie s 50 % prevlhnutím a so zasolením muriva do 1 hmotnostného %. Aplikuje sa pomocou kapilárových knôtov KS10. Používa sa na injektáž starého tehlového muriva, muriva z pórobetónu, vápennopieskových tehál či pemzy, škárovaného a kamenného muriva. Spotreba Približne 0,1 kg/m (hrúbka muriva: 1 cm; závisí od nasiakavosti muriva) Baleni e Plastový kanister, 5 a 30 l Ori ent ačn á cena Od 20,22 €/5 l Výrobca Murexin www.murexin.sk