Pridané 3. Jún, 2016
Tento projekt sa bude realizovať od mája do novembra 2016. Jeho motto je: Hravo o architektúre. Dátum / Issue date: 02.06.2016 Publikácia / Publication: citylife.sk

Tento zaujímavý projekt je určený deťom, predovšetkým žiakom piatych ročníkov. Hravou formou sa tu dozvedia zaujímavé veci o architektúre a jej tvorcoch. Ide o to aby sa už deti na základných školách naučili, čo je dobrá a kvalitná architektúra.
Pre deti bude pripravený kreatívny a interaktívny e-learningový kurz, ktorý bude prebiehať od septembra do konca októbra a ktorý si budú môcť pod dohľadom pani učiteliek prezerať na hodinách výtvarnej výchovy, estetiky, alebo aj sami doma na počítači či v mobile. Každý absolvent kurzu sa bude môcť zapojiť do záverečného kvízu a do výtvarnej súťaže na tému architektúra. Pani učiteľky zo všetkých výtvarných prác vyberú asi 5 najlepších z každej triedy a pošlú na adresu organizátora. Zo všetkých doručených výtvarných prác vyberie 7-členná odborná porota asi 30 najlepších a ich autorov pozve do Bratislavy na vernisáž najkrajších obrázkov.
V roku 2015 sa vernisáž konala v Detskom múzeu SNM v Bratislave a prišlo na ňu všetkých 15 ocenených detí aj s učiteľmi alebo rodičom z rôznych kútov Slovenska. Autori najkrajších výtvarných prác dostali vecné darčeky. Na darčeky sa deti môžu tešiť aj teraz ako aj na tematickú prehliadku počas ktorej navštívia najvýznamnejšie diela slovenskej architektúry v Bratislave. Okrem toho pre deti tento rok organizátori chystajú aj prekvapenie v podobe interaktívnej hry.
Ak Vás projekt zaujal a chceli by ste do neho zapojiť aj Vašu školu, kontakt je:
ozeuroarch@eurostav.sk alebo krchnava@eurostav.sk.
Termín na prihlásenie do projektu: do 15. júna 2016.
Časový harmonogram projektu:
Od 5. 5. do 15.6. 2016: prihlásenie škôl a žiakov do projektu
Od 5. do 16.9.: organizátori postupne budú zasielať na prihlásené školy inštrukcie
Od 19.9. do 25.10.: absolvovanie e-learningového kreatívneho kurzu, buď individuálne, alebo celá trieda pod vedením učiteľa alebo učiteľky (odporúčame kurz absolvovať spoločne triede počas výtvarnej výchovy alebo dejepisu, prípadne estetickej výchovy)
Od 25.10. do 4.11.: maľovanie obrázkov na tému architektúra. Žiaci sa pri maľovaní môžu inšpirovať dielami, o ktorých sa učili v projekte alebo môžu nakresliť svoj vysnívaný dom. Učiteľky alebo učitelia vyberú za každú triedu najkrajšie obrázky a pošlú ich na adresu organizátora projektu.
Do 11.11. 2016: zasadne odborná porota, ktorá zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie tie, ktoré sa rozhodne oceniť. Všetci autori ocenených diel budú pozvaní do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa bude konať koncom novembra alebo začiatkom decembra. Presný termín včas oznámime. Na druhý deň po vernisáži sa uskutoční exkurzia po architektonických dielach v Bratislave, a žiaci sa o týchto dielach dozvedia ešte viac.
Celý projekt vzdelávania pripravia a financujú organizátori (OZ EUROARCH, Vydavateľstvo EUROSTAV a spoločnosť Saint-Gobain Weber). Účasť školy aj žiakov v projekte DETI A ARCHITEKTÚRA 2016 je bezplatná.