Pridané 30. Október, 2015
Najväčšou pridanou hodnotou polyfunkčného bytového domu Zelené átrium je koncepcia energetickej stránky, ktorá je navrhnutá tak, aby dosahovala štandardy pasívneho domu. Ekologický rozmer projektu sa prejavuje aj v tom, že minimálne 95 % materiálu z búracích prác sa zrecyklovalo – či už znovu použilo, alebo rozdrvilo na menšie frakcie a následne použilo. Len 5 % materiálu išlo do zberných surovín. Návrh hrúbok tepelných izolácií vyšiel z presného výpočtu PHPP (Passive House Planning Package). Aj výber ďalších dôležitých materiálov sledoval ústrednú tému – úsporu. Dátum / Issue date: 28.10.2015 Publikácia / Publication: Správa budov Strana / Page: 52

Ľudo Petránsky

Ako nosné výplňové murivo sa použil biely pórobetón, ktorý sa predsadil pred železobetónový skelet, aby mala stena po nalepení tepelnej izolácie rovnaký súčiniteľ prechodu tepla po celej dĺžke, takže zhotovitelia sa vyhli tepelnému mostu. Biely pórobetón dokáže vzhľadom na svoju hmotnosť, vodivosť a tepelnú kapacitu účinne regulovať výkyvy tepla a stabilizovať príjemnú klímu v interiéri. Zvýšenú pozornosť venovali zhotovitelia vzduchotesnosti stavby. Za vzduchotesnú rovinu v novej časti si určili omietku, ktorá nesmela mať ani milimetrovú škáru. V starej časti sa vzduchotesnosť riešila špeciálnymi tesniacimi fóliami. Úniky vzduchu sa hľadali pomocou „blower door“ testu, ktorý sa realizoval niekoľkokrát počas výstavby. Po ukončení všetkých prác sa robil posledný „blower door“ test, z ktorého vyšlo n50 = 0,44/h, pričom norma udáva pre energeticky pasívne budovy číslo n50 = 0,6/h.


Technológie a úspora


Úspora energií sa zabezpečuje prostredníctvom viacerých technológií.
Ide o tepelné čerpadlá voda-voda, zem-voda a vzduch-voda s energetickými pilótami a dvomi studňami (jedna na prívod vody, druhá na odvod), ktoré z rozdielu teplôt a elektrickej energie vyrábajú teplo alebo chlad.
V letnej prevádzke pri chladení tepelným čerpadlom vzduch-voda sa odpadové teplo nevyfúkne do prostredia, ako to robia iné tepelné čerpadlá, ale použije sa na ohrev teplej vody.
Plánované sú ešte fotovoltické panely vyrábajúce elektrickú energiu zo slnka, stenové a stropné kúrenie a chladenie, exteriérové žalúzie a meranie všetkých energií v reálnom čase, ktoré bude vlastníkom prístupné online. To všetko prispeje k tomu, že výpočtová potreba tepla na kúrenie v bytoch bude do 14 kWh/(m2 . a), pričom požiadavka podľa normy na vykurovanie je 53 kWh/(m2 . a). Súčasťou progresívneho technologického vybavenia je aj teplovodný rúrkový stropný systém, ktorý predstavuje špičku v oblasti technického know-how a kvalitatívneho v yhotovenia materiálu zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa. Tento systém zásobuje teplom a chladom aj komerčnú časť, kde je zabudovaný v podlahe a v stenách. Materiál PE-Xa sa využil aj na rozvody pitnej a teplej vody a tiež sú ním v ybavené energetické pilóty pod stavbou, ktoré sú jedným zo zdrojov tepla a chladu pre strojovňu s tepelnými čerpadlami.


Polyfunkčný bytový dom Zelené átrium Miesto: Ulica Štefana Moyzesa, Trnava Architekt: Ing. arch. Miroslav Marko, M. Arch. Investor: Ing. Ľ ubomír Marko – SMF Marko Začiatok výstavby: 05/2013 Ukončenie výstavby: 04/2015 Úžitková plocha: 5 600 m2 Počet bytov: 44 (1- až 4-izbové) Výmery bytov: od 37 do 88 m2, prevažne 55 až 60 m2 Plocha občianskej vybavenosti: 615,44 m2 Počet parkovacích miest: 63 (v garáži), 14 (pred objektom) Generálny zhotoviteľ: Ing. Ľ ubomír Marko – SMF Marko Tepelné izolácie: Isover Tepelnoizolačné sklá: Glasssolutions Potrubné rozvody vody a kúrenia, okná: Rehau Nosné a výplňové murivo: Xella Slovensko Sendvičová izolácia fasády: T winner


Foto autor| FO TO Dano Veselský