Pridané 20. Máj, 2015
Saint-Gobain oslavuje tento rok 350. výročie existencie. Aj to bol dôvod, prečo sme využili prítomnosť Fabrice Didiera, viceprezidenta Saint-Gobain pre marketing na Slovensku, ktorý prišiel na Slovensko pri príležitosti slávnostného otvorenia Zeleného átria v Trnave -prvého energeticky pasívneho bytového domu na Slovensku, na výstavbe ktorého participovali všetky štyri divízie Saint-Gobain na Slovensku: Isover, Weber, Rigips a Glassolutions Nitrasklo. S Fabrice Didierom sme sa rozprávali najmä o tom, kam smeruje vývoj nových materiálov a technológií pre stavebníctvo a architektúru. Zdroj: Eurostav Dátum vydania: 20.5.2015 Rubrika / relácia: Rozhovor Strana / správa 18 Autor: D. Lalíková

* Keď som si pozerala váš životopis, začínali ste vo vede a výskume ako výskumný pracovník. Dnes ste v pozícii viceprezidenta pre marketing jednej z najväčších firiem pre výrobu stavebných materiálov na svete? Ako sa z vedca stal viceprezident?

Máte pravdu, svoju kariéru som začínal vo vede a výskume. To bolo pred 25 rokmi, ale už ako vedecký pracovník som spolupracoval s koncernom Saint-Gobain, najmä v oblasti stavebnej fyziky. Konkrétne to bola spolupráca v oblasti výskumu a vývoja tenkých povrchových náterov, ktoré sa nanášali na sklo, aby sa znížili prestupy tepla cez sklené povrchy. Vo vede a výskume som pôsobil 7 rokov. Odtiaľ som akosi prirodzene prešiel do priemyselnej sféry a začal som pôsobiť ako generálny riaditeľ Saint-Gobain v Nemecku. Postupne som sa zoznamoval s potrebami zákazníkov, objavoval som nové zákaznícke potreby a prichádzal som s novými návrhmi riešenia zákazníckych potrieb. Tak som sa stal hlavným marketingovým riaditeľom Saint-Gobain.

* Stretávame sa pri príležitosti otvorenia projektu Zelené átrium v Trnave. Vaša osobná účasť na otvorení je dôkazom, že tento projekt pokladá Saint-Gobain za dôležitý a úspešný. Ktoré projekty Saint-Gobain celosvetovo pokladáte za najúspešnejšie a prečo?

To je ťažká otázka, pretože tých úspešných projektov v rámci koncernu Saint-Gobain bolo veľmi veľa. Ak má byť projekt úspešný, musí priniesť nejaký úžitok, nejaké benefity pre zákazníkov, pre spoločnosť. Z tohto uhla pohľadu by som spomenul dva projekty. Prvý bol projekt, ktorý sme zrealizovali pred mnohými rokmi a venoval sa oblasti predaja a distribúcie. Išlo o predaj rôznych komponentov remeselníkom a inštalatérom v oblasti sanitárnej techniky. Dôležité na tomto projekte predaja bolo, že zákazníkom usporil veľa peňazí a času. Táto distribučná divízia Saint-Gobain nie je prítomná na slovenskom stavebnom trhu, ale úspešne funguje napríklad v Maďarsku alebo v Čechách. Bol to však jeden z prvých projektov, ktoré som úspešne navrhol a presadil v rámci môjho pôsobenia na pozícii viceprezidenta marketingu koncernu Saint-Gobain. Preto som ho musel spomenúť. Druhým úspešným projektom, ktorý spomeniem a ktorý je úplne z inej oblasti, je novo vyvinutý produkt sadrokartónovej dosky, ktorú sme nazvali Habito a jej hlavnou prednosťou je to, že je tvrdá ako drevo. To znamená, že pokiaľ ide o tvrdosť má porovnateľné vlastnosti ako drevo a teda môžete do tejto sadrokartónovej dosky zavŕtať akúkoľvek skrutku bez toho, aby ste tam urobili akúkoľvek dieru, ako je to bežné pri obyčajnom sadrokartóne. Sme presvedčení, že tento produkt významne zmení v budúcnosti stavebné postupy a že táto doska Habito sa stane široko využívaná vo výstavbe aj v architektúre. Schválne som spomenul tieto dva projekty, ktoré sú úplne odlišné. Jeden je z oblasti predaja, druhý z oblasti technického riešenia, ale oba projekty majú spoločného menovateľa. A tým je spokojný zákazník. A to je pre nás podstatné, aby sme plnili predstavy a potreby našich zákazníkov a dokonca, aby sme vedeli ich predstavy a potreby identifikovať skôr, ako ich sami presne zadefinujú.

* Aké sú ciele a vízie Saint-Gobain do budúcnosti v oblasti vývoja inovatívnych produktov a systémov pre stavebníctvo?

Naše ciele sú jasné. Chceme aj v budúcnosti vyvíjať nové inovatívne produkty a systémy, ktoré budú prinášať viac komfortu a pohodlia. V tom vidíme naše poslanie. 90 % času trávia ľudia v budovách. Práve preto považujeme zabezpečenie komfortu v budovách za veľmi dôležité. Je to dôležité nielen z hľadiska zdravotného, ale komfort a pohodlie prispieva aj k dobrej nálade a aj k lepším pracovným výkonom. Týka sa to predovšetkým tepelnej a svetelnej pohody v priestoroch, zabezpečenia prísunu čerstvého vzduchu. Zároveň ide o to, aby komfort a pohoda boli riešené tak, aby to nezaťažovalo samotných užívateľov priestorov. Čiže, aby sa nemuseli učiť zložito ovládať technológie na zabezpečenie povedzme kúrenia, chladenia a pod. Aby obsluha bola jednoduchá a komfortná. To je trend, na ktorý sa chceme zamerať. Je to smer vývoja našich inovácií. Aby sme tento cieľ naplnili, potrebujeme vyvíjať stále nové materiály pre stavebníctvo. Naše oddelenie výskumu a vývoja pracuje paralelne na viacerých inováciách. Len minulý rok sme aj na Slovensku uviedli prevratnú novinku - dosku Activ´Air®. Táto sadrokartónová doska má výnimočnú schopnosť rozkladať a pohlcovať formaldehydové častice a tým zlepšovať ovzdušie v miestnosti. Formaldehydové častice sa veľmi často vyskytujú v povrchových úpravách interiérového nábytku alebo v podlahách a táto doska ich dokáže pohltiť a zabrániť tak alergickým reakciám. Ďalšou prevratnou novinkou je akustická sadrokartónová doska, ktorej použitie zabezpečí dostatočnú akustickú izoláciu medzi bytových priestorov. Obdobné vlastnosti chceme dosiahnuť aj pri vývoji materiálov pre použitie na stropy. Snažíme sa stále lepšie chápať parametre, ktoré tvoria komfort. To znamená ako skvalitňovať vzduch v miestnostiach a priestoroch, ako zlepšovať prirodzené presvetlenie priestorov a pod. Ak by som to mal zhrnúť, budúcnosť vidíme jednoznačne vo vývoji nových stavebných materiálov s novými unikátnymi vlastnosťami, ktoré môžu napomôcť zvyšovaniu komfortu a pohody v budovách. Zdravé domy, udržateľná výstavba a energeticky úsporné budovy je budúcnosť, ktorou sa Európa ale aj celý svet musí uberať a naše výrobky a technológie môžu urýchliť napĺňanie tejto vízie.

* Stretávame sa v Zelenom átriu v Trnave. Tento bytový dom je postavený na princípe multi-komfortného domu a je energeticky pasívny. Máte podobné referenčné bytové stavby aj vo Francúzsku?

Aj vo Francúzsku sa snažíme presadzovať využitie princípov multi-komfortného domu a pomáhať týmto spôsobom realizovať energeticky pasívne domy. Faktom ale je, že vo Francúzsku ešte nemáme podobnú referenciu v oblasti výstavby bytových domov. Tam máme zatiaľ referencie len pri rodinných domoch. *

***

Zaujímavosti a prvenstvá Saint-Gobain
* Skupina je najväčším európskym predajcom stavebných materiálov
* Osemdesiat hlavných miest sveta a viac než sto veľkých svetových metropol využíva potrubné vedenia vyrobené spoločnosťou Saint-Gobain
* Každé druhé auto, ktoré jazdí na európskych cestách, má sklá vyrobené spoločnosťou Saint-Gobain
* Každá druhá strecha v Európe a jedna pätina domov v USA využíva izolácie vyrobené skupinou Saint-Gobain

Na Slovensku pôsobí skupina Saint-Gobain už od roku 1995. Aktuálne do nej patrí 1 spoločnosť spravujúca 4 výrobné závody, 5 značiek s približne 400 zamestnancami. Obrat spoločnosti je viac ako 60 miliónov eur ročne.