Pridané 14. November, 2016
Dátum / Issue date: 11.11.2016 Publikácia / Publication: Stavebné materiály Strana / Page: 16 Náklad / Circulation: 8000,

Aplikačný postup

Hydroizolácia spodnej stavby sa môže realizovať niekoľkými spôsobmi, ale výber toho najvhodnejšieho závisí od mnohých faktorov. Je potrebné vedieť, či ide o podpivničenú alebo nepodpivničenú stavbu, či sa na mieste, kde je plánovaná výstavba, nachádza spodná voda alebo napr. či sa stavba bude realizovať z monolitického betónu, tvárnic a pod. V našich podmienkach sa používajú najčastejšie hydroizolácie z asfaltových pásov, fólií z mäkčeného PVC, TPO, vysokohustotného polyetylénu. Vhodným riešením sú však aj hydroizolácie na báze bitúmenových náterov a stierok, ktorých výhodou je rýchla a jednoduchá aplikácia. Na zabezpečenie potrebnej ochrany konštrukcie sú nevyhnutné aj materiály vhodné na ochranu pred vniknutím vlhkosti do otvorov na potrubie a rozvody, cez pracovné a dilatačné škáry, ako aj nepriepustné materiály na vytvorenie fabiónov a utesnenie prienikov vody. V tomto prípade sa dá hovoriť nielen o hydroizoláciách, ale aj o hydroizolačných systémoch.


Pracovný postup


Na podklad, ktorý musí byť pevný, suchý, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako sú prach, olej, mastnota a pod., sa ako prvá aplikuje vrstva penetračného náteru. Penetračný náter sa rozriedi vodou v pomere 1 : 10 a nanesie sa štetcom, valčekom alebo striekaním. Na utesnenie dilatačných škár a prípadných trhlín v podklade sa použije elastická, vláknom vystužená tesniaca páska z mäkkého PVC. Na pripravený podklad sa ako ďalšia aplikuje prvá vrstva hydroizolačnej stierky. Obsah plastovej nádoby sa pred aplikáciou dôkladne premieša.
Hydroizolačná stierka sa nanesie na podklad celoplošne oceľovým hladidlom v rovnomernej vrstve. Do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky sa zapracuje výstužná tkanina. Potom sa nanesie druhá vrstva hydroizolačnej stierky. Výsledná hrúbka hydroizolačnej stierky musí byť 3 mm (zemná vlhkosť, netlaková voda) alebo 4 mm (stojatá presakujúca voda, tlaková voda). Po úplnom vytvrdnutí a vyschnutí hydroizolačnej stierky (3 dni, teplota vzduchu +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 65 %) sa na jej ochranu nalepia tepelnoizolačné dosky XPS. Na tieto dosky sa lepidlo nanáša celoplošne.
Dosky sa lepia na väzbu smerom odspodu hore.


Info o materiáloch: » Jednozložková modifikovaná bitúmenová stierka tip Form ovanie fabiónu Fabión sa vytvaruje pomocou špeciálnej lyžice alebo jazykového žliabku. Polomer fabiónu môže byť max. 20 mm.


* Penetračný náter weber.tec 901 spotreba: v závislosti od aplikácie, kovová nádoba 5, 10 a 30 l, 30 l 77,76 € * Hydroizolačná stierka weber.tec 915 spotreba: 4 l/m2 (hrúbka vrstvy 3 mm), 5,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 4 mm), plastová nádoba 10 a 30 l, 30 l 74,52 € alebo weber.tec Superflex 10 spotreba: 3,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 3 mm), 4,5 l/m2 (hrúbka vrstvy 4 mm), plastová nádoba, 30 l 103,68 € * Výstužná tkanina * Tepelnoizolačné dosky EPS * Tesniaca páska weber.tec Superflex B240 kotúč, 6 m 93,31 € * Rýchlotvrdnúca malta weber.tec 935 spotreba: približne 2 kg/l vyplneného priestoru, papierové vrece, 10 kg 3,89 € * Náradie a pomôcky oceľové hladidlo miešadlo murárska lyžica jazykový žliabok metla nožnice