Pridané 28. Máj, 2015
Dostatok svetla v nemocniciach vás dokáže skôr uzdraviť a dobré akustické riešenie v triede pomôže zlepšiť sústredenie žiakov, hovoria pre HN Fabrice Didier a Tomáš Rosák zo spoločnosti Saint-Gobain. Svetelný, tepelný a akustický komfort neznamená mať veľa svetla, teplo a ticho. Všetko má byť vyvážené podľa potrieb obyvateľov a podľa toho, na čo je tá-ktorá miestnosť určená. O moderných pasívnych domoch sme sa rozprávali s Tomášom Rosákom, regionálnym manažérom pre strednú Európu a Balkán spoločnosti Saint-Gobain, a s Fabriceom Didierom, viceprezidentom pre marketing Saint-Gobain. Ich spoločnosť sa partnersky spolupodieľala na výstavbe prvého bytového domu v pasívnom štandarde na Slovensku, a to na Zelenom átriu v Trnave. Zdroj: Hospodárske noviny Dátum vydania: 28.5.2015 Rubrika / relácia: Reality Strana / správa 18 Autor: Katarína Macková

* Ako sa v poslednom období posunul trend pasívnych domov a celkovo ekologických stavieb v Európe? Rosák: Pôvodne boli domy drahé, neboli príliš estetické a povedomie potenciálnych investorov o tom, čo je to pasívny dom, bolo minimálne. Dokonca vnímanie potenciálnych staviteľov rodinných domov bolo ovplyvnené nepravdami, domnienkami a zvláštnymi úvahami toho typu, že v dome nebude príjemné prostredie, že sa nebudú dať otvoriť okná alebo že dom „musí dýchať“, čo sú, pochopiteľne, nezmysly. Zmenilo sa to? Rosák: Dnes sú stavitelia oveľa vzdelanejší a majú dostatok zdrojov informácií. Architekti sa naučili navrhovať domy, ktoré sú, pri zachovaní pasívneho štandardu, krásne a elegantné. Technológie pre pasívne domy sú vyskúšané a preverené mnohými rokmi praxe. A za posledné desaťročie prišli na trh nové, lacnejšie a efektívnejšie materiály. Akými spôsobmi je možné dlhodobo zlepšovať štandard bývania? Didier: Snažíme sa stále lepšie chápať, ako upravovať parametre, ktoré tvoria komfort. Ako skvalitňovať vzduch v priestore, v ktorom sa nachádzame, prírodné svetlo a podobne. Budúcnosť vidíme v troch veciach – vo vývoji nových materiálov s novými vlastnosťami, nových riešeniach pre komfort v budovách a úprave vlastností, ktoré sú pre komfort dôležité. Rosák: Nejde iba o materiály, ktoré majú zaistiť energetické úspory, respektíve tepelnú pohodu v budovách, ale tiež o zdravé bývanie, akustické riešenia, dostatočný prístup svetla, výmenu vzduchu a, samozrejme, tiež vysokú estetickú hodnotu. A čo prínos ekologických stavieb pre prírodu? Rosák: Presadzujeme takzvanú analýzu životného cyklu, čo je súpis všetkých pozitívnych a negatívnych vplyvov výrobku na životné prostredie. Tieto vplyvy sa merajú v každej fáze životnosti produktu „od kolísky po hrob“. Čiže od ťažby surovín až po ukončenie životnosti výrobku a demoláciu budovy. A to s ukazovateľmi súvisiacimi s odpadmi, emisiami a spotrebou zdrojov. Poďme teda od prírody k zdraviu... Rosák: Čo sa týka zdravia ľudí, efekty sú preukázateľné a dokazujú to mnohé nezávislé štúdie. Materiály v takých stavbách sú použité tak, aby ľuďom zaručili svetelný, tepelný a akustický komfort, čo vždy neznamená mať veľa svetla, teplo a ticho. Všetko má byť vyvážené podľa potrieb obyvateľov a podľa toho, na čo je tá-ktorá miestnosť určená. Sú takéto výsledky preukázateľné? Rosák: Je preukázateľné, že dostatok svetla v nemocniciach vás dokáže skôr uzdraviť, že dobré akustické riešenie v školskej triede pomôže zlepšiť sústredenie a výkon žiakov alebo že vhodné materiály odbúrajú formaldehyd vo vzduchu interiéru. Mnohí zamestnávatelia sa pri rozhodovaní o prenájme alebo výstavbe kancelárií intenzívne venujú tomu, aké materiály sú použité, pretože je preukázané, že vnútorné prostredie výrazne ovplyvňuje výkon zamestnancov. A usporia majitelia, respektíve nájomníci na energiách? Rosák: Áno, z hľadiska úspory energií je to absolútne rozhodujúce a povedal by som, že to robí pasívne a energeticky úsporné stavby atraktívnymi. Výstavba zelenej budovy je však drahšia ako klasickej. Prečo? Rosák: Profesionáli v stavebníctve odhadujú náklady na výstavbu zelených budov o 10 percent vyššie než náklady na vybudovanie tých konvenčných. Ale úspora energií a nákladov na údržbu sa pohybuje v rádoch desiatok percent. Dôvodom vyšších nákladov na výstavbu sú dodatočné technológie, ako napríklad tepelné čerpadlo či solárne zdroje energie. Kladú zelené budovy vyššie požiadavky na architektov? Didier: Naším poslaním je vyvíjať riešenia, ktoré prispejú k zvýšeniu komfortu v budovách. A to nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska pohodlia, nálady, zdravia, blaha človeka, ktorý v budovách trávi čas. Práve preto je to trend, na ktorý sa chceme zamerať. Toto bude gro riešení. Rosák: Kladú. Každý z nás trávi vo vnútornom prostredí budov 80 – 90 percent svojho života. Chceme sa v takom priestore cítiť dobre, chceme, aby bolo pekné a zdravé. Tieto požiadavky prenášame na architektov, ktorí pri voľbe stavby v pasívnom štandarde majú pred sebou isté obmedzenia v realizácii domu, použití materiálov, jeho usadení na pozemok, orientácii. Musím však na druhej strane dodať, že s novými technológiami a vývojom nových stavebných materiálov sa rozličné obmedzenia vytratili. Čo všetko treba dodržať pri výstavbe zelenej budovy? Rosák: Dôležité je pristupovať pri návrhu stavby už od začiatku k projektu tak, že bude „zelený“. Tak sa zbavíte prípadných problémov v prípade, že si to rozmyslíte v akejkoľvek ďalšej fáze realizácie vášho domu. Rád by som dodal, že slovo zelený plne nevystihuje to, čím by moderný dom skutočne mal byť. Aké slovo ho teda vystihuje? Rosák: Radšej než o energeticky úspornom, zelenom alebo ekologickom dome hovorím o udržateľnom bývaní. Od prvej štúdie musím takú budovu navrhovať ako udržateľnú, konzultovať možnosti s architektom, stavebným inžinierom. To, čo je následne úplne kľúčové, je voľba technológií a stavebných materiálov. Ako je to s materiálmi? Podľa čoho by si mal záujemca vybrať? Didier: Na to, aby sme zvýšili komfort, potrebujeme vyvíjať nové materiály. Napríklad v tejto miestnosti máme priečku active air schopnú rozkladať formaldehydové častice, a tým sa skvalitňuje a stáva čistejším vzduch, ktorý je vnútri miestnosti. Vzadu vidíte ukážku steny, ktorá pozostáva zo sadrokartónu a sklenej vlny. A prostredníctvom tejto kombinácie zlepšujeme akustické vlastnosti. Rosák: Použité materiály musia byť „kompatibilné“, musia spĺňať rad parametrov špecifikovaných v projekte. Je teda potrebné voliť tie, ktoré sú preverené, certifikované a opierajú sa o mnohé referencie. Rovnaké požiadavky musíte mať na realizačnú firmu, ktorá vám dom postaví. Je namieste predpoklad, že takéto stavby časom úplne nahradia tie klasické? Rosák: Vďaka pokroku vo vede a v technike sme získali lepšiu kvalitu života, ale tiež sme zistili, že sa životné prostredie dostalo do nerovnováhy. Globálne otepľovanie už dávno nie je len vzdialeným pojmom, ale predstavuje reálnu hrozbu pre budúcnosť ľudstva. Odbor stavebníctvo má výrazný vplyv na globálne otepľovanie a uchovávanie našich cenných a obmedzených energetických zdrojov. A v akom zmysle to stavebníctvo teda môže ovplyvniť? Rosák: Aby sme boli schopní riešiť tieto problémy, musíme zmeniť spôsob navrhovania nových budov a rekonštruovať budovy existujúce. Len tak znížime ich negatívny dosah na životné prostredie. Stavby, ktoré ponúkajú udržateľnosť, teda nielen úsporu energií, sú jediným riešením.

Naším poslaním je vyvíjať riešenia, ktoré prispejú k zvýšeniu komfortu v budovách. A to nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska pohodlia, nálady, zdravia, blaha človeka, ktorý v budovách trávi čas. Fabrice Didier, viceprezident pre marketing Saint-Gobain

Profesionáli v stavebníctve odhadujú náklady na výstavbu zelených budov o 10 percent vyššie než náklady na vybudovanie tých konvenčných. Ale úspora energií a nákladov na údržbu sa pohybuje v rádoch desiatok percent. Tomáš Rosák, regionálny manažér pre strednú Európu a Balkán

Foto popis| Fabrice Didier
Foto popis| Tomáš Rosák
Foto autor| SNÍMKY: HN/PETER MAYER