AJ NA OBALE ZÁLEŽÍ

Napísali o nás pridané 28. apríla, 2016

Pri zdravých a energeticky úsporných stavbách zohráva svoju nespornú úlohu ich obal. Nemáme na mysli vonkajšiu vrstvu - fasádu či strechu, ale obal ukrytý pod týmto povrchom. Práve tento nenápadný, väčšinou pred zrakmi ukrytý element ovplyvňuje energetickú efektívnosť či zdravé vnútorné prostredie v dome. Ako sa izolácie prispôsobujú zdravým a udržateľným trendom ale aj sprísneným tepelnotechnickým normám, sme sa spýtali Alexandra Prizemina, marketingového riaditeľa zo spoločnosti ISOVER. Dátum / Issue date: 27.04.2016 Publikácia / Publication: Eurostav Strana / Page: 17 Náklad / Circulation: 6000

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že Saint-Gobain má svoju Nadáciu?

V roku 2008 založila spoločnosť Saint-Gobain nadáciu pod názvom Saint-Gobain Initiatives Foundation. Cieľom je v spolupráci s neziskovými organizáciami pomáhať mladým nezamestnaným a skvalitňovať bývanie ľudom v núdzi. K dnešku je po celom svete viac ako 200 projektov v 48 krajinách sveta a Nadácia ročne investuje do týchto projektov 1 milión eur. V Čechách bol v roku 2014 úspešne dokončený projekt Květná zahrada.