Pridané 28. Apríl, 2016
Pri zdravých a energeticky úsporných stavbách zohráva svoju nespornú úlohu ich obal. Nemáme na mysli vonkajšiu vrstvu - fasádu či strechu, ale obal ukrytý pod týmto povrchom. Práve tento nenápadný, väčšinou pred zrakmi ukrytý element ovplyvňuje energetickú efektívnosť či zdravé vnútorné prostredie v dome. Ako sa izolácie prispôsobujú zdravým a udržateľným trendom ale aj sprísneným tepelnotechnickým normám, sme sa spýtali Alexandra Prizemina, marketingového riaditeľa zo spoločnosti ISOVER. Dátum / Issue date: 27.04.2016 Publikácia / Publication: Eurostav Strana / Page: 17 Náklad / Circulation: 6000