Pridané 10. November, 2015
Zateplenie domu by malo byť komplexné – nestačí teda izolovať iba fasádu, svoju ochrannú vrstvu by mala určite dostať aj strecha. Pri zatepľovaní šikmej strechy je najideálnejším materiálom sklená vlna – jej vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti a jej pružnosť z nej robia ideálny materiál na použitie v šikmej streche. Pri výbere sa však rozhodujte podľa kvality, nie podľa ceny. Dátum / Issue date: 09.11.2015 Publikácia / Publication: pluska.sk

Kvalitný materiál netreba dodatočne istiť


Sklená vlna má vysokú hodnotu tepelného odporu a dokáže sa perfektne prispôsobiť priestoru medzi krokvami a dokonale ho vyplniť. Komprimované balenie navyše umožňuje ľahký prevoz materiálu: v jednej dodávke si môžete ľahko doviezť zateplenie na celú strechu. „ Kvalitná sklená vlna, ako napríkad ISOVER UNIROL PROFI , je pevná a neprehýba sa. To znamená, že po jej aplikácii medzi krokvy nie je potrebné ju dodatočne istiť,“ vysvetľuje Vladimír Balent, odborník na pasívne domy zo spoločnosti ISOVER. Naopak, lacné a nekvalitnejšie materiály je potrebné zaistiť šnúrami či drôtom, aby nevypadli.
Pri výbere materiálu nezabúdajte na to, že okrem tovaru, ktorý by vám mal slúžiť celý život, si kupujete aj poradenstvo, skúsenosti a kvalitný servis firmy. „Naša spoločnosť má k dispozícii najväčšiu sieť odborno-technických poradcov a pravidelne školených distribučných partnerov, ktorí sú v prípade potreby schopní poradiť aj priamo na stavbe,“ hovorí Vladimír Balent.


Zateplenie šikmej strechy v kocke


Rozbaľte sklenú vlnu
Odmerajte šírku krokiev
K šírke krokvy pridajte cca 2 cm a narežte pláty (môžete si pomôcť napríklad doskou)
Narezanú sklenú vlnu vtlačte medzi krokvy
Pripravte rošt a vložte priečnu vrstvu izolácie potrebnej hrúbky
Aplikujte parozábranu
Zaistite spoje špeciálnou lepiacou páskou, tmelom vytvorte parotesný spoj parozábrany a bočných stien


Nafukovanie do minúty


Sklená vlna je najideálnejší materiál na zateplenie šikmej strechy . Má vynikajúce izolačné vlastnosti a keďže je pružná, ľahko sa s ňou manipuluje. Môžete ju jednoducho umiestniť medzi krokvy strechy. „Postup pri zateplení šikmej strechy je jednoduchý: bal izolácie je potrebné pozdĺžne rozrezať. Nemusíte sa báť, že plát vlny porušíte. Po rozbalení by kvalitná sklená vlna mala nadobudnúť deklarovanú hrúbku približne do minúty, bez natriasania,“ hovorí Vladimír Balent, odborník na pasívne domy zo spoločnosti ISOVER. Ak sa vlna nafukuje dlhšie, alebo nedosahuje určenú hrúbku, ide o nekvalitný materiál. „Funkcia izolačných materiálov závisí od ich tepelnotechnickýchvlastností, ale aj od ich hrúbky. Ak materiál nedosiahne požadovanú hrúbku, nemôže plniť svoju funkciu,“ dodáva odborník. Nasleduje rezanie materiálu a jeho aplikácia. Sklená vlna je okrem iného aj ekologickým materiálom – jej veľkú časť tvorí zrecyklované sklo.


Pri dotáciách ušetríte dvakrát


V priebehu budúceho roku vláda minie okolo 30 miliónov eur na podporu obnovy rodinných domov. Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja: http://www.zatepluj.sk/. Vďaka dotácii dnes môžete zatepliť dvakrát – prvý raz jednorázovo pri zateplení (maximálna výška dotácií je 6500 eur) a druhý raz na nákladoch na vykurovanie. Pri správnom zateplení môžete ušetriť viac ako 50 percent z faktúr.


„Ak sa chystáte zatepliť svoj dom, určite sa obráťte na odborníka. Len ten dokáže zhodnotiť celkový tepelnotechnický stav budovy a poradí vám, aké riešenie je pre vás ideálne. Veľmi dôležité je oslovovať realizačné firmy s licenciou a vyberať si certifikované materiály. Ak sa rozhodnete pre necertifikované riešenia, stratíte nárok na dotáciu,“ varuje Alexander Prizemin zo spoločnosti Isover.


www.isover.sk


www.isover-eshop.sk