Pridané 7. September, 2016
Skupina Saint-Gobain srdečne pozýva na konferencie zamerané na akustiku budov s výstižným názvom „TICHO, PROSÍM!" Dátum / Issue date: 07.09.2016 Publikácia / Publication: Stavebné materiály Strana / Page: 6 Náklad / Circulation: 8000

Prvý ročník odborných seminárov je určený pre projektantov, architektov, stavebné firmy a ostatných profesionálov vo sfére stavebníctva. Téma konferencie vychádza zo stavebnej a projektovej praxe a je podložená dlhoročnými skúsenosťami z projektovania, prípravy a realizácie stavieb. Problematikou akustiky a ich praktického riešenia budú účastníkov sprevádzať zástupcovia spoločnosti Saint-Gobain z divízií Rigips, Isover, Weber, Ecophon a Glassolutions Nitrasklo.


Saint-Gobain Fórum o Akustike je zaradené do systému Sústavného vzdelávania architektov. Registrovaní účastníci získajú za účasť 5 kreditov.


Odbornú spoluprácu zastrešujú Prof.
Ing. Peter Tomašovič, PhD., a Ing. Dušan Dlhý, PhD. Obaja pôsobia na Stavebnej Fakulte STU v Bratislave, kde prednášajú a vedú cvičenia najmä z predmetu Stavebná akustika a osvetlenie. Pracujú aj v oblasti znižovania hluku v pracovnom a životnom prostredí a zároveň sú obaja členmi Slovenskej akustickej spoločnosti.
Konferencia má riešiť problematiku akustiky z rozličných pohľadov. Špecialisti z jednotlivých divízií spoločnosti Saint-Gobain účastníkov prevedú témami ako akustické riešenia pre bytovú výstavbu, vplyv izolácií na akustiku, akustické vlastnosti tepelnoizolačných kompozitných systémov či akustika stavebného skla. Prednášky sa budú venovať aj vplyvu hluku na ľudí a ich pracovné či študijné prostredie a ponúknu tiež prípadovú štúdiu akustických riešení použitých pri projekte Zelené Átrium - prvom pasívnom bytovom dome na Slovensku.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Registrácia a viac informácií: www.sgforum.sk Mediálnym partnerom Saint-Gobain Fóra 2016 sú časopisy Stavebné materiály a ASB.
Termíny a miesta konania: 27. 9. 2016 Košice, Hotel Double Tree by Hilton 30. 9. 2016 Bratislava, Hotel Tatra **** Kontakt: Saint-Gobain Construction Products. s. r. o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava e-mail: sgforum@saint-gobain.com


Foto popis|