Pridané 19. Máj, 2016
Logistické centrum Lidl v Seredi sa stalo, na základe verdiktu odbornej poroty, laureátom Ceny VISIO 2020 za rok 2015/2016, Cenu verejnosti na základe hlasovania širokej verejnosti na internete získala divízia Isover koncernu Saint-Gobain. Cena VISIO 2020 je cenou časopisu EUROSTAV za najvýraznejší čin v udržateľnej výstavbe za uplynulé obdobie. Dátum / Issue date: 19.05.2016 Publikácia / Publication: Eurostav Strana / Page: 12 Náklad / Circulation: 6000

„BREEAM Outstanding“ to je najvyšší možný stupeň ekologickej certifikácie, ktorý môže nejaká budova získať. Na Slovensku takýto certifikát ako prvé a zatiaľ jediné získalo práve logistické centrum Lidl v Seredi. Toto vysoké hodnotenie získalo centrum vďaka premyslenej koncepcii návrhu, ktoré bolo postavené na využívaní technológií ohľaduplných k životnému prostrediu. Práve to rozhodlo, že odborná porota sa jednohlasne zhodla, že laureátom ceny VISIO 2020 za rok 2015/16 sa stane Logistické centrum Lidl v Seredi. Široká verejnosť mala zase možnosť- prostredníctvom internetu - rozhodnúť o držiteľovi Ceny verejnosti. Najviac hlasov získala spoločnosť Isover koncernu Saint-Gobain. Stalo sa už tradíciou, že oceňovanie sa koná vždy bezprostredne po ukončení odbornej medzinárodnej konferencie na tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorej 6. ročník sa dňa 21. apríla 2016 od rána konal v kongresovej sále SLSP v Bratislave. Po konferencii sa účastníci ako aj ďalší pozvaní hostia presunuli do átria SLSP, kde sa začal spoločenský večer, ktorého hlavným bodom programu bolo vyhlásenie laureáta Ceny časopisu EUROSTAV VISIO 2020.
O tom, že laureátom Ceny VISIO 2020 za rok 2015/16 sa stane Logistické centrum Lidl v Seredi, rozhodla 1. marca 2016 na svojom zasadnutí 4-členná porota, zložená z prof. Roberta Špačka z Fakulty architektúry STU v Bratislave, prof. Dušana Petráša zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave (obaja sú aj odborní garanti konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe), Pavla Kukuru, predsedu predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy a Dariny Lalíkovej, šéfredaktorky časopisu EUROSTAV.
Nominovanými na túto cenu - okrem Logistického centra Lidl v Seredi a spoločnosti Saint-Gobain Isover - boli aj Ján Legény a Peter Morgenstein, autori knihy Solárna stratégia udržateľného mesta.
Cenu VISIO 2020 za rok 2015/2016, ktorej zhmotnenou podobou je artefakt od akademického sochára Milana Lukáča, si z rúk ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pána Romana Brecelyho, predsedu predstavenstva spoločnosti CEMMAC Martina Kebíska a šéfredaktorky časopisu EUROSTAV Dariny Lalíkovej prevzal konateľ spoločnosti Lidl Slovensko pán Petrík ako aj vedúci úseku nehnuteľností pán Bahník.
Okrem ceny odbornej poroty udelilo Vydavateľstvo EUROSTAV aj Cenu verejnosti VISIO 2020. O víťazovi ceny verejnosti rozhodla široká verejnosť hlasovaním na webovej stránke Vydavateľstva EUROSTAV. Jednoznačným víťazom internetového hlasovania sa stala spoločnosť Saint-Gobain
Isover. Cenu verejnosti z rúk obchodnej riaditeľky Vydavateľstva EUROSTAV Ingrid Blaškovičovej a britského architekta Simona Allforda, ktorý bol jedným z kľúčových spíkrov konferencie, prevzal riaditeľ spoločnosti Saint-Gobain Isover Karol Jakabovič.