Pridané 13. Február, 2020
Súťaž Mutli Comfort Students Contest je určená študentom architektúry a stavebných odborov vysokých škôl a univerzít Slovenskej republiky.

Jej cieľom je integrovať tvorivý prístup študentov ku konceptu energeticky úsporných stavieb na úrovni pasívneho domu, stimulovať študentov, aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode a dozvedeli sa o osvedčených moderných riešeniach, ktoré ponúka SAINT-GOBAIN.

Prvý ročník súťaže sa konal v roku 2005 a zúčastnili sa ho študenti piatich krajín – Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Rumunska a Srbska. Zadaním bolo navrhnutie horského hotela v pasívnom štandarde. Od roku 2006 sa súťaže každoročne zúčastňujú aj študenti Slovenských vysokých škôl. Súťaže sa každoročne zúčastňuje viac a viac študentov, univerzít a krajín.

Zatiaľ posledného, 15. ročníka sa zúčastnilo 60 tímov z 34 krajín Európy a Ázie. Možnosť porovnať svoju prácu, stretávať sa a diskutovať so zahraničnými kolegami sú dôvody, prečo je súťaž tak populárna medzi študentmi a profesormi.

Súťaž Multi-Comfort Students Contest má dve fázy

Prvá fáza súťaže je národná.


V tejto fáze súťaže sú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritéria. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže.

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Všetci účastníci musia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci, alebo tímy v počte max. 3 osoby. Každý účastník (jednotlivec, alebo tím) súťaží len s jedným projektom. Každý účastník sa môže národného kola zúčastniť len v jednej krajine.

Druhá fáza súťaže je medzinárodná.

Autori troch najlepších projektov z národného kola sa zúčastnia medzinárodného finále. To sa uskutočňuje formou gala večera. Jednotlivé projekty sú vystavené k nahliadnutiu a diskusii. Každý účastník medzinárodného kola má príležitosť v krátkej 5-minútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Študenti, ktorí sa medzinárodného finále nemôžu zúčastniť, môžu prezentácie svojich kolegov sledovať v priamom prenose cez internet.

Všetko o súťaži, jej histórii, predchádzajúcich ročníkoch ako aj informácie o tom aktuálnom nájdete na stránke Multi Comfort Student Contest

Opýtali sme sa spolupracovníkov a členov poroty na ich názory a odporúčania pre súťaž

Na otázku, akú radu by ste dali účastníkom študentskej súťaže, odpovedá doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. nasledovne - "Zúčastniť sa jej. Je to jedinečná príležitosť podrásť odborne, zviditeľniť sa v medzinárodnom kontexte a konfrontovať svoje myslenie so študentmi architektonických škôl v zahraničí."

"Architektonické súťaže sú najlepším spôsobom ako dospieť ku kvalitným riešeniam v architektúre. Preto by som im odporúčila, aby sa do súťaženia určite zapájali kým sú na škole čo najčastejsie. Súťaže im umožnia porovnať svoje riešenie s riešeniami svojich kolegov a konfrontovať svoj tvorivý prístup s tým, čo nakoniec ocení odborná porota za najlepšie riešenie a to nielen v slovenskom ale aj medzinárodnom porovnaní. Architektúra je o premýšľaní a hľadaní tých najlepších riešení, preto nech hlavne premýšľajú o koncepte a samozrejme, potom nech vyjadria svoju myšlienku aj graficky čo najlepšie. Aj "obal" predáva," dodáva Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV.

Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA, odpovdá - "Aby využívali každú príležitosť súťažiť. Aby sa sami "nedávali dole", že "ešte na to nemám" a podobne. Vždy je niečo prvý krát. Možnosť konfrontácie svojej práce s ostatnými je skúsenosť na nezaplatenie. Ja viem, znie to ako fráza, ale všetci z brandže vieme, koľko námahy sa za slovami "architektonická súťaž" skrýva. Napriek tomu to treba robiť. Lebo len v súťaži je možné byť autorsky slobodný (na rozdiel od semestrálnych prác)."
 
Ako hodnotíte kvalitu študentských prác?
"Osobne ma teší, že práce našich študentov boli a sú oceňované. Bola by som rada, keby rezonovali v každom ročníku." (doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.)


"Každý ročník súťaže je trochu iný. Niekedy sú návrhy veľmi vyrovnané a niekedy je medzi nimi veľký kvalitatívny rozdiel. Závisí to samozrejme aj od zadania. V niektorých ročníkoch boli zadania trochu náročnejšie. Ale celkovo si myslím, že sa kvalita študentských prác z roka na rok zlepšuje." (Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV)

"Veľmi záleží na type súťažného zadania. Zdá sa mi, že ak téma rezonuje mentálne uchopiteľným kontextom a mierkou, je kvalita prác vyššia, ako keď sa jedná o mierky zadaní hraničiace so sociálnym inžinierstvom." (Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA)
 
Mení sa s jednotlivými ročníkmi?
"Dovolím si konštatovať, že prestíž a úroveň súťaže sa zvyšuje, čo je výzva pre súčasných študentov, aby sa držali nastaveného trendu a neustále sa zlepšovali." (doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.)

Na názory na súťaž sme sa opýtali aj študentov, účastníkv bývalých ročníkov

Čo Vám dala účasť v súťaži? 


"Účasť v súťaži mi dala nové skúsenosti s vystupovaním a prezentovaním, nové kontakty a tiež som vďaka tomu mohla navštíviť mesto kde som ešte nebola." (Ing. arch. Tatiana Dunajská)

"Skúsiť si prácu v tíme. Skvelá skúsenosť naučiť sa spolupracovať, komunikovať a robiť kompromisy. Účasť na medzinárodnom kole bola prehliadka aktuálnych svetových trendov v architektúre." (Ing. arch. Viktor Kasala)

Čo vidíte ako jej najväčší prínos pre vás?


"Najväčším prínosom bola samotná účasť v medzinárodnom kole, kde sme mali možnosť porovnať si svoje práce s ostatnými krajinami a vidieť tak rôzne prístupy k riešeniu zadania. "(Ing. arch. Tatiana Dunajská)

"Možnosť prezentácie pred odborníkmi a študentami z rôznych kútov sveta. Porovnávanie architektonických štýlov vo svete. Networking." (Ing. arch. Viktor Kasala)

Ako hodnotíte spoluprácu so Saint-Gobain ISOVER?


"Spolupráca je a aj počas súťaže bola bezproblémová a v prípade nejasností boli zástupcovia spoločnosti ISOVER vždy pripravení pomôcť." (Ing. arch. Tatiana Dunajská)
"Skvelá. Po odbornej aj osobnostnej stránke ide o skúsených odborníkov, ktorí vedia podporiť a dobre poradiť." (Ing. arch. Viktor Kasala)

Čo by ste odporučili ďalším účastníkom súťaže?

"Ďalším účastníkom by som odporučila inšpirovať sa tamojšou architektúrou a nezabudnúť na technické náležitosti práce. Hlavne by som odporúčala zučastniť sa." (Ing. arch. Tatiana Dunajská)
"Účasť. Zadania sú vždy neuveriteľne zaujímavé. Každé z nich skrýva potrebu hlbšieho konceptu. Súťaž určite nie je o natlačení čo najväčšieho množstva moderných technológii a izolácie do jednej budovy. 
Je zaujímavé pracovať v tíme a hľadať spoločné riešenie. Skúsiť si tak overiť svoj koncept a nápady s veľkou časťou sveta. Práca v tíme je často vo výučbovom procese zanedbávaná, pritom v tom profesionálnom maximálne nepostrádateľná." (Ing. arch. Viktor Kasala)


Ak ste sa rozhodli tento rok preveriť svoje znalosti v našej súťaži, kontaktujte nás na e-mailových adresách:

vojtekova@fa.stuba.sk 
vladimir.balent@saint-gobain.com

ZDROJ: https://www.isover.sk/studentska-sutaz