Pridané 3. November, 2015
Ústrednou témou kampane je upozorniť potenciálnych zákazníkov, že na výbere polystyrénu pri zatepľovaní domu naozaj záleží.

Komunikácia je zameraná na zdôraznenie výhod použitia tohto materiálu, no najmä chce upozorniť na to, že rozhodujúcim faktorom pri výbere dodávateľa by nemala byť cena, ale najmä kvalita materiálu, odborný servis a služby, či spoľahlivá firma s dobrým menom. Pútavou formou chceme recipientom poskytnúť vyčerpávajúci návod na výber správneho výrobku.
Kampaň oslovuje koncového zákazníka prostredníctvom článkov publikovaných v printových médiach, on-line portáloch, kampaňou na sociálnych sieťach, ako aj priamo na miestach predaja. V októbri vyvrcholí kampaň príspevkom v relácii Slovenskej televízie zameranej na práve vyhlásenú vládnu podporu zatepľovania.