Isover spustil kampaň o správnom výbere EPS pri zatepľovaní

Homepage pridané 3. novembra, 2015


Ústrednou témou kampane je upozorniť potenciálnych zákazníkov, že na výbere polystyrénu pri zatepľovaní domu naozaj záleží.

Komunikácia je zameraná na zdôraznenie výhod použitia tohto materiálu, no najmä chce upozorniť na to, že rozhodujúcim faktorom pri výbere dodávateľa by nemala byť cena, ale najmä kvalita materiálu, odborný servis a služby, či spoľahlivá firma s dobrým menom. Pútavou formou chceme recipientom poskytnúť vyčerpávajúci návod na výber správneho výrobku.
Kampaň oslovuje koncového zákazníka prostredníctvom článkov publikovaných v printových médiach, on-line portáloch, kampaňou na sociálnych sieťach, ako aj priamo na miestach predaja. V októbri vyvrcholí kampaň príspevkom v relácii Slovenskej televízie zameranej na práve vyhlásenú vládnu podporu zatepľovania.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že Saint-Gobain vyrábal zrkadlá pre zámok vo Versailles?

V roku 1665, Ľudovít XIV., kráľ Slnka, a jeho minister financií, pán Colbert, udeľujú patent na výrobu zrkadiel a tým začínajú históriu Saint-Gobain. Každoročne navštívia zámok vo Versailles 4 milióny návštevníkov, aby mohli obdivovať 357 zrkadiel v Zrkadlovej sále, ktoré Saint-Gobain vyrobil ako jednu zo svojich prvých zakázok.