Pridané 4. September, 2017
Ide o benefičný festival pre deti a osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím z domovov sociálnych služieb. Jedinečným spôsobom spája radosť z hudby s náučnými dielňami.

„Ako spoločensky zodpovedná firma si uvedomujeme svoje postavenie, snažíme sa podporiť „dobré veci“ a pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ divízie ISOVER. Festival sa teší úspechu a obľube, o čom svedčí aj fakt, že ide dovedna už 8. ročník organizovaný občianskym združením Milan Štefánik. Program je bohatý na hudobné vystúpenia, a tiež zábavné a náučné workshopy, napríklad Zumba tancov, Enkustiky (maľovanie horúcim voskom), prútikárstva, streľby z kuše, výroby šperkov z drôtu, maľovania na tvár, výroby doplnkov z kože, razenia mincí, maľovania na plátno a mnoho ďalších. Festival prebehol 20. augusta v Banskej Štiavnici. Slovenská divízia ISOVER podporila podujatie finančným príspevkom.