Pridané 19. Marec, 2020
Zdravie našich zamestnancov a zákazníkov bolo a je našou najvyššou prioritou. Zaviedli sme ochranné opatrenia, aby sme naďalej plnili očakávania našich zákazníkov a partnerov, a to v súlade s pravidlami a nariadeniami úradov a vlády.

Na pandémiu Coronavirus COVID-19 Skupina Saint-Gobain okamžite reagovala po celom svete. Už niekoľko týždňov dôsledne zavádzame prísne opatrenia. V Českej republike a na Slovensku sme zaviedli tieto konkrétne oparenia:

 

  • Striktné obmedzenie zahraničných pracovných ciest.
  • Obmedzenie národného cestovania na úplné minimum.
  • Limitovanie počtu externých návštev na úplné a nevyhnutné minimum.
  • Zrušenie účasti na externých podujatiach, školeniach, konferenciách, veľtrhoch.
  • Zrušenie interných akcií ako sú konferencie, školenia alebo porady, kde je väčší počet účastníkov.
  • Karanténa 14 dní pre osoby, ktoré sa vrátili z oblastí, kde sú zavedené obmedzenia.
  • Zavedenie výrazných preventívnych opatrení aj pre dodávateľské, logistické a ďalšie externé spoločnosti, ktoré zásobujú alebo pracujú v závodoch.
  • Sledovanie a rešpektovanie nariadení a odporúčaní štátnych orgánov.
  • Riadenie prevádzky v jedálniach, obmedzenia pri výdaji jedál.
  • Zabezpečenie, komunikácia a kontrola všetkých hygienických pravidiel a ich dodržiavanie zamestnancami.

"Saint-Gobain je zodpovednou organizáciou, ktorá cíti zodpovednosť za zdravie svojich zamestnancov, rodín i obchodných partnerov. Všetky vykonané opatrenia sú nastavené tak, aby sme čo najviac eliminovali riziká šírenia nákazy medzi rôzne skupiny zamestnancov. Prevenciu považujeme v tomto smere za kľúčovú. Neustále preto bude dochádzať k vyhodnocovaniu rizík a prípadne k zavedeniu ďalších preventívnych opatrení," dodáva Robert Kudrna, personálny riaditeľ Saint-Gobain pre Východnú Európu.

Všetky tímy Skupiny Saint-Gobain sú mobilizované po celom svete a naďalej zaisťujú kontinuitu našej ekonomickej činnosti, obsluhujú svojich zákazníkov v stavebníctve aj v náročných a rôznorodých priemyselných odvetviach, ako je automobilový, letecký, zdravotnícky, obranný, bezpečnostné a dokonca aj potravinársky a nápojový priemysel.