Pridané 7. August, 2017
Atlas suchej výstavby kompletne a ucelene sumarizuje všetky certifikované konštrukcie systémov suchej výstavby. Atlas suchej výstavby vznikol v rámci systému podporných aktivít pre projektantov a architektov, teda je určený hlavne im. Ide o unikátnu, jedinečnú publikáciu na Slovensku, ktorá zahŕňa celú oblasť suchej výstavby.

 

Elektronickú podobu Atlasu vo formáte pdf máme na stránke www.rigips.sk. Publikácia je členená na jednotlivé tematické časti, ktoré sú odlíšené farebne a je tu možnosť stiahnuť si aj len jednotlivé časti Atlasu.

 

Digitálnu verziu Atlasu suchej výstavby predstavuje SELEKTOR – výber konštrukcií. Tento nástroj umožňuje architektom, projektantom, montážnikom či konečným zákazníkom vyhľadávať na základe parametrov certifikované konštrukcie suchej výstavby Rigips, čím uľahčuje a zrýchľuje prácu.