Saint-Gobain, Top Employer Global 2016

Homepage pridané 3. marca, 2016


Saint-Gobain získla certifikát „Top Employer Global 2016“.

Stala sa tak jednou z ôsmych spoločností celosvetovo, certifikovaných Inštitútom Top Employers – nezávislým orgánom zaoberajúcim sa činnosťou oddelení ľudských zdrojov vo firmách. Saint-Gobain vyniká najmä pozornosťou, ktorú venuje manažmentu talentov a rozvoju schopností svojich zamestnancov. Ďalším rozhodujúcim faktorom bola firemná kultúra zakorenené v hodnotách, ktoré tvoria spoločenskú zodpovednosť firiem.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, čo znamená slovo ADFORS?

Prvá časť slova AD vznikla skrátením anglického slova add = pridať, pripojiť, zlúčiť. AD ale navyše preložíme z latinčiny ako spojku „k“. FORS – vzniklo z anglického force, čo znamená v preklade sila. ADFORS znamená pridať silu k... Hlavne budovám a stavbám, na ktoré ADFORS dodáva svoje výrobky.