Medzinárodná konferencia KOBD 2016

Homepage pridané 15. novembra, 2016


Tento rok sa Saint-Gobain Weber Slovensko ako partner podujatia zúčastní desiateho ročníka Medzinárodnej odbornej konferencie KOBD – Komplexná obnova bytových domov 2016, najväčšej konferencie tohto druhu na Slovensku.

Program jej jubilejného ročníka, nad ktorým prevzal záštitu generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Juraj Kurňavka, bude venovaný téme „Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove“. Osem diskusných blokov s príspevkami od odborníkov z ministerstiev, univerzít, finančných inštitúcií či rôznych firiem z praxe Vám poskytne informácie z oblasti legislatívy, financovania, realizácie, ako aj z oblastí ako architektúra, projektovanie a mnoho ďalších. Konferencia KOBD je preto nie len dokonalou platformou pre vytváranie networkingu s firmami z praxe, ale poskytuje zúčastneným priestor k získaniu zaujímavých informácií z rôznych oblastí počnúc obnovou bytových domov až po súčasné moderné trendy.

 
Viac informácií nájdete TU.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že ISOVER môžeme pomenovať aj „rodinným“ podnikom?

V jeho divíziách a strediskách nájdeme pracovať aj spoločných príslušníkov rodín, ktorí si odovzdávajú navzájom pracovné skúsenosti a poznatky. Na Slovensku vo výrobnej sfére a to pri výrobe EPS polystyrénu už niekoľko rokov (7 rokov) spolu otec so synom úspešne spolupracujú pri výrobnej linke konkrétne na predpeňovacej forme, kde naozaj rodinná väzba napomáha ku kvalitnému a trpezlivému odovzdávaniu skúseností z pokolenia na pokolenie. Mnohé tieto rodinné – generačné vzťahy dopomáhajú k lepším pracovným vzťahom a to aj v prípade manželov – zamestnávame 3 manželské páry, súrodenecké dvojice a pod.