Pridané 15. November, 2016
Tento rok sa Saint-Gobain Weber Slovensko ako partner podujatia zúčastní desiateho ročníka Medzinárodnej odbornej konferencie KOBD – Komplexná obnova bytových domov 2016, najväčšej konferencie tohto druhu na Slovensku.

Program jej jubilejného ročníka, nad ktorým prevzal záštitu generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Juraj Kurňavka, bude venovaný téme „Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove“. Osem diskusných blokov s príspevkami od odborníkov z ministerstiev, univerzít, finančných inštitúcií či rôznych firiem z praxe Vám poskytne informácie z oblasti legislatívy, financovania, realizácie, ako aj z oblastí ako architektúra, projektovanie a mnoho ďalších. Konferencia KOBD je preto nie len dokonalou platformou pre vytváranie networkingu s firmami z praxe, ale poskytuje zúčastneným priestor k získaniu zaujímavých informácií z rôznych oblastí počnúc obnovou bytových domov až po súčasné moderné trendy.

 
Viac informácií nájdete TU.