Pridané 21. December, 2015
Niektoré drobné poruchy sa dajú odstrániť, pri ohrození stability však musí celá fasáda dolu. Dátum / Issue date: 17.12.2015 Publikácia / Publication: Nove zámky-Komárno ECHO Strana / Page: 7 Náklad / Circulation: 29000