Certifikácia

RIEŠENIA AJ PRE TIE NAJVÄČŠIE VÝZVY

S našimi materiálmi ľahko splníte normy, záväzky a ciele. Či už ide o bezpečnosť, odolnosť, akustiku, udržateľnosť alebo zdravé vnútorné prostredie.

leed

Certifikát LEED

Globálny systém environmentálnej certifikácie budov. Vznikol v USA v roku 2000.  

Hodnotí environmentálnu kvalitu budov vo fáze výstavby a prevádzky.

+ Vývoj systému má na starosti US Green Building Council.

+ Posúdenie vykonáva nezávislá organizácia GBCI.

 

breeam

Certifikát BREEAM

Najstaršia certifikácia v oblasti úsporných a udržateľných budov.

Hodnotí celkom 9 kategórií podľa ich vplyvu na životné prostredie.

+ Zaoberá sa napr. energetickou účinnosťou, materiálmi či odpadmi.

+ Používa výkonnostné merítka, stanovené podľa zavedených kritérií.

multicomfort

Certifikácia MULTI COMFORT

Naša vlastná certifikácia štandardu bývania.

+ Vychádza z koncepcie pasívneho domu rozšírenú o ďalšie požiadavky.

+ Kladie dôraz na akustiku, svetlo, tepelnú pohodu a kvalitu prostredia v interiéri.

+ Zameriava sa na trvalú udržateľnosť výstavby a výkonnosť systémov.

Podpora realizácie projektu

Ideová fáza

faze-1

Konzultácie s developerom alebo investorom – od idey cez štúdiu až po prípravu projektu na vydanie stavebného povolenia a certifikátu Multi Comfort.

Fáza projektového hodnotenia

faze-2

Po posúdení, či realizačný projekt spĺňa zásady štandardu Multi Comfort, špecialista Saint-Gobain vydá k projektu Certifikát projektového hodnotenia.

Realizačná fáza

faze-3

Realizácia projektu podľa zásad štandardu Multi Comfort, jednotlivých riešení Saint-Gobain – inžiniering a poradenstvo pri realizácii a definícii parametrov pre výber ostatných produktov, materiálov a riešení.

Fáza užívateľského hodnotenia

ikona-4

Certifikačné meranie parametrov nezávislou inštitúciou. Meranie parametrov treťou stranou – certifikačnou autoritou s následným vydaním oficiálneho certifikátu Multi Comfort Saint-Gobain.

Fáza užívania stavby

ikona-5

Stavba odovzdaná do užívania spolu s návodom na používanie Multi Comfort stavby (odporúčaný výber zdravotne vyhovujúceho vybavenia povrchových úprav, kobercov atď.).

 

 

Máte záujem získať certifikát?

Náš obchodný tím s vami preberie všetko potrebné.  

Kontaktovať obchodný tím  

 

 

Poraďte sa s technikmi

Máte otázky týkajúce sa materiálov,
postupov či konštrukcií? Sme tu pre vás.

Technická podpora