Školy a vzdelávacie zariadenia

Moderné trendy v školstve

Podobne ako iné oblasti nášho života aj školstvo prechádza dynamickými zmenami. Tieto zmeny sa v sebe pokúšajú obsiahnuť viaceré nové vzdelávacie koncepty a mnohé z nich sa premietajú priamo do školských priestorov a budov, napríklad Future Classroom Lab – trieda 21. storočia. Aj medzi rôznymi smermi však môžeme pozorovať niekoľko spoločných menovateľov.

Silným trendom, ktorý ovplyvňuje vzhľad aj fungovanie tried, je digitalizácia školstva. Zavádzanie nových technológií kladie nové alebo zvýšené požiadavky na priestorovú akustiku či reguláciu denného osvetlenia. Ďalšou tendenciou je tzv. Low carbon teaching – nízkouhlíkové vzdelávanie. To v sebe spája niekoľko princípov, ako sú adaptácia na klimatické zmeny, posun k trvalo udržateľnému životnému štýlu či využívanie alternatívnych zdrojov energií. Všetky tieto trendy stavajú naše školské budovy pred nové výzvy a my v Saint-Gobain sme pripravení čeliť im spoločne s vami.

Kvalita vnútorného prostredia

Na Slovensku bola táto oblasť dlhé roky zanedbávaná. V poslednom období sa realizovalo relatívne mnoho rekonštrukcií školských budov s cieľom zvýšiť ich energetickú efektívnosť, ale popri zateplení fasád či striech a výmene okien nezostal častokrát priestor na výmenu vzduchu či kvalitnú priestorovú akustiku v triedach. Z našich meraní a pozorovaní vyplýva, že práve kvalita vzduchu, prehrievanie a vysoká hlučnosť sú tri základné aspekty, ktoré trápia učiteľov aj žiakov.

Systém Saint-Gobain Multi Comfort preto stanovuje parametre aj pre kvalitu vnútorného prostredia na školách. Zdravé a trvalo udržateľné školy sú takisto jedným z cieľov plánu obnovy. To, čo dnes považujeme u nás za nadštandard, sa azda v blízkej budúcnosti stane bežnou súčasťou zdravej triedy.

 

Moderné stavebné riešenia Saint-Gobain

Saint-Gobain vyvíja, vyrába a distribuuje vysokovýkonné stavebné materiály, ktoré prinášajú kvalitné, úsporné, zdravé a udržateľné riešenia. Pre sektor školstva sme pripravili prierez našimi modernými riešeniami, ktoré vedia posunúť kvalitu vzdelávacích zariadení na novú úroveň. Všetky riešenia si môžete pozrieť v našej brožúre Funkčné riešenia pre školstvo.

V rámci zvýšenia kvality vnútorného prostredia prichádzame s riešeniami, ktoré priamo reagujú na otázky:

  • akustiky,
  • kvality vnútorného ovzdušia,
  • mechanickej odolnosti,
  • požiarna odolnosti,
  • vlhkosti,
  • kotvenia predmetov,
  • a estetiky.

 

 

 

S čím vám vieme pomôcť

 Poskytnutie informácií o požiadavkách na kvalitu vnútorného prostredia v školách a škôlkach

 ● Poskytnutie informácií o postupe ako riešiť komplexnú obnovu či rozširovanie kapacít pre danú školu alebo škôlku

 ● Prepojenie na sprostredkovateľov a poradcov v oblasti financií

 ● Prepojenie na skúsených odborníkov – Architektov a projektantov

Miroslav Zliechovec
Ing. Miroslav Zliechovec
Business Development Manager
+421 903 730 266
miroslav.zliechovec@saint-gobain.com
Tomas Gunis
Ing. arch. Tomáš Guniš
Projektovo architektonický špecialista
+421 910 723 684
tomas.gunis@saint-gobain.com
Riešenie pre školy a budovy pre vzdelávanie

 

 

 

 

 

1

 

STRECHA

Glassolutions

SGG CLIMAPLUS® ECLAZ ONE – vo vyho‑ tovení izolačné dvojsklo dosahuje hodnoty Ug = 1,0 W (m2K) pre zloženie 4/16 Argon/4 mm so solárnym ziskom (tepelný zisk zo slnečného žiarenia) 60 % a priepustnosť svetla až 80 %.

 

ISOVER

Špeciálne dosky odolávajúce vysokému tlaku pre strešné parkoviská a parkovacie domy, systé‑ my protipožiarnych a akustických strešných izolačných skladieb, ako aj moderné systémy pre vegetačné strechy.

 

Pam

EPAMS® je systém pre zber a podtlakové od‑ vádzanie dažďových vôd z plochých striech od strešnej vpuste až po napojenie na dažďovú kanalizáciu. EPAMS® zahŕňa podtlakové strešné vpuste a liatinové potrubia PAM SMU a kompletné príslušenstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

PODLAHY

Adfors

ADFORS VERTEX® GRID – sklovláknitá sieťka pre pevnejší a pružnejší poter bez prasklín. Nízka hmot‑ nosť nezaťažuje stropy, eliminuje zdvihnuté rohy pri vyzrievaní a oproti klasickej kari sieti je ľahšia, na rezanie stačí nôž a manipuláciu zvládne 1 osoba.

 

Glassolutions

SGG LITE‑FLOOR® – vrstvené bezpečnostné sklo z dvoch alebo viacerých vrstiev skla, spojených fóliami. V prípade rozbitia udrží fólia kúsky skla pohromade. Kombináciou hrúbok alebo množstva zložiek vznikajú bezpečnostné vrstvené sklá vyhovujúce mnohým špecifickým požiadavkám.

 

ISOVER

Kročajové dosky z čadičových aj zo sklených vlákien alebo elastifikovaného polystyrénu pre zlepšenie akustiky podláh. Polystyrénové dosky pre podlahy na teréne s požiadavkami na tepelnú izoláciu. Extrudovaný polystyrén pre podlahy s veľkým zaťažením až do 70 t na m2.

 

Rigips

Suché podlahy zo sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek uľahčia, urýchlia a v celkových nákladoch aj zlacnia vyhotovenie podlahovej konštrukcie. Vynikajú výbornými tepelnými a akustickými vlastnosťami pri minimálnej konštrukčnej výške podlahy

 

Weber

Riešenia od štandardných materiálov až po materiály a technológie pre náročné práce: samonivelačné hmoty, betónové potery, opravy 26 Školy a budovy na vzdelávanie a vysprávky, vyrovnávacie hmoty, cementové a anhydritové poterové hmoty, záhradné hmoty, certifikované systémy pre balkóny a terasy, lepiace a škárovacie tmely, akustické riešenia pre podlahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

FASÁDA

Adfors

ADFORS VERTEX® – výstužná sklovláknitá mriežková tkanina zabezpečí prevenciu prasklín fasádnych aj vnútorných omietok a je nevyhnutnou súčasťou zatepľovacích systémov.

 

Glassolutions

SGG CLIMATOP® SCREEN – izolačné trojsklo s integrovanou medzisklennou žalúziou pre dynamickú reguláciu prestupu svetla a tepla. SAGE GLASS® – elektronicky prepínateľné okenné zasklenie, ktoré šetrí energiu, znižuje emisie CO2 a prispieva k pohodliu a produktivite obyvateľov. Elektronicky ovláda solárny tepelný zisk a oslnenie v budovách.

 

ISOVER

Izolácie na báze penového či extrudovaného polysty‑ rénu, sklenej a kamennej minerálnej vlny, vhodných do kontaktných či odvetraných zatepľovacích systémov.

 

Weber

Zatepľovací systém weber therm flex s rázovou odolnosťou až 90 J prináša riešenie pre fasády, pri ktorých je možné predpokladať značné namáhanie, napríklad pri školských ihriskách. Riešenie fasád aj certifikovaných zatepľovacích systémov s mnohými variantmi povrchových úprav pre každý typ budovy. Široké a pestré portfólio omietok v mnohých farbách a štruktúrach pripravených na priame použitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

PRIEČKY

Adfors

Moderné dizajnové sklovláknité tapety ADFORS NOVELIO®, reprezentované pretierateľnými tapetami Decoration a novou generáciou tapiet Nature s finálnou farebnou úpravou. Tapety Novelio CleanAir majú schopnosť pohlcovať a neutralizovať formaldehyd a zlepšovať tak kvalitu vzduchu. Tapeta Mold-X je vhodná pre vlhké prostredie, kde hrozia plesne a baktérie. Novinka Novelio® Magnet premení akúkoľvek stenu na magnetickú tabuľu.

 

Ecophon

Mať kvalitné akustické prostredie v školách je veľmi zásadné. Na vytvorenie učebne s optimálnou dobou dozvuku a dobrou zrozumiteľnosťou reči je potrebné doplniť kvalitné stropné podhľady o stenové zvukové absorbéry Ecophon Akusto™ Wall.

 

Glassolutions

SGG STADIP® SILENCE – zvukovoizolačné vrstvené sklo s vysokou bezpečnosťou je zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev skla spojených akustickou fóliou. Umožňuje znížiť prechod hluku v interiéri aj z exteriéru. SGG SECURIT® – tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s odolnosťou proti mechanickému a tepel‑ nému namáhaniu. V prípade rozbitia sa rozštiepi na malé a tupé črepy. SGG SECURIT® 8 mm vydrží náraz 0,5 kg gule z výšky 2 m. Odolnosť proti tepelnému pnutiu je 200 °C oproti bežnému ne‑ upravenému sklu, kde je teplota cca 30 °C. SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE – číre proti‑ požiarne bezpečnostné sklo, pre celosklenené, bezrámové aplikácie do interiéru. Odolnosti od EW30 až po EI120 minút.

 

ISOVER

Medzi izolácie určené do systémov suchej výstavby priečok patria špeciálne akustické izolácie z čadičovej alebo zo sklenej minerálnej vlny vo formáte optimalizovanom pre túto aplikáciu, napr.: ISOVER AKU, ISOVER PIANO, ISOVER AKUPLAT+.

 

Rigips

Systémy suchej výstavby pre priečky a predsteny s akustickými, protipožiarnymi a impregnovanými sadrokartónovými doskami. Impregnované dosky Glasroc X s úpravou proti plesniam do trvale vlhkých priestorov exteriéru. Sadrokartonové konštrukcie s doskou Habito sú vhodné do priestorov s vyšším mechanickým na‑ máhaním, kotvením ťažších predmetov alebo ako priečka s vysokou vzduchovou nepriezvučnosťou a požiarnou odolnosťou. Dosky s unikátnou tech‑ nológiou Activ‘Air® pohlcujú emisie formaldehydu a prispievajú k čistému vnútornému prostrediu budov. Sadrové omietky a stierky z prírodného sadrovca na omietanie všetkého muriva v interiéri regulujú‑ ce vlhkosť a udržujúce príjemnú mikroklímu.

 

Weber


Ucelený rad vnútorných omietkových zmesí vrá‑ tane štukov, sadrovej omietky a klimoregulačnej vnútornej omietky pre zdravé prostredie.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

PODHĽADY

Ecophon

V budovách na vzdelávanie je na Slovensku odporúčané slovenskou normou STN 73 0527, aké hodnoty času dozvuku by mali byť v školských priestoroch. Tie nie je možné dosiahnuť bez použitia vysokovýkonných zvukovo pohltivých systémov, doplnených o stenové absorbéry. Akustický komfort prospieva fyzickému aj mentálnemu zdraviu. Obmedzí potrebu namáhať hlasivky u vyučujúcich, pomôže žiakom lepšie sa sústrediť, znížuje únavu a zlepšuje zrozumiteľnosť reči. Základom preto sú vhodné stropné podhľady, ideálne Ecophon Master Rigid alebo Gedina. Najväčší hluk je na školách preukázateľne v jedálni. Ten môže byť až taký intenzívny, že ohrozí sluch, vyvolá podráždenosť, stres a únavu.

 

ISOVER

Pri použití minerálnych dosiek ISOVER do podhľadov sa výrazne zvyšujú ich celkové akustické účinky. Minimálna odporúčaná hrúbka izolácie je 40 mm, avšak na optimálne fungovanie sú vhodné hrúbky 80 – 100 mm v závislosti od použitého podhľadu. Odporúčanými výrobkami sú napríklad ISOVER AKUPLAT+, Piano alebo ISOVER AKUSTIC SSP2.

 

Rigips

Protipožiarne, akustické a dizajnové podhľady s možnosťou úpravy proti plesniam, ktoré sú vhodné do sanitárnych priestorov a miest s vysokou vzdušnou vlhkosťou. Akustické dizajnové podhľady a predsteny Rigitone, Gyptone Big majú nezameniteľný dizajn a výrazne znižujú hluk v interiéroch. Akustické sadrokartónové dosky Rigitone a Gyptone a dosky Gyptone Big a kazety Gyptone obsahujú unikátnu technológiu Activ‘Air®, ktorá odbúrava formaldehyd, navyše prispievajú k vysokej kvalite vzduchu.

 

 

6

 

VNÚTORNÉ PRESKLENIE

Glassolutions

SGG STADIP COLOR® – bezpečnostné sklo s farebnými fóliami. Široká paleta odtieňov, priehľadné aj priesvitné vyhotovenia. Použitie v interiéri pre priečky, zábradlia či dvere alebo do izolačných skiel fasád či vonkajších striešok. SGG SERALIT®, EMALIT® – obklady stien v blízkosti tepelných zdrojov z tepelne tvrdeného materiálu pokrytého keramickou farbou. Sklo s odolnosťou proti teplotám do 200 °C a pevnosťou proti nárazom. SGG PLANILAQUE® – lakované sklo na použitie v in‑ teriéri – obklady kuchýň, kúpeľní alebo chodieb. SGG VISION LITE® – antireflexné sklo s vrstvou, ktorá výrazne znižuje odraz svetla na povrchu skla.

 

Rigips

Riešenie pre vnútorné zasklenie v systéme priečok formou zabudovania nadsvetlíkov a ďalších otvorov.

 

 

 

7

 

OKNÁ

Glassolutions

SGG CLIMATOP® ACOUSTIC – hluk tlmiace. Interiérové sklo bezpečnostné, vrstvené Stadip Protect Silence® VSG 44.2 Pri hrúbke izolačného skla 40 mm nepriezvučnosť Rw = 38 dB. Odolnosť proti násilnému vniknutiu P2A.

 

 

8

 

DVERE

Glassolutions

SGG STADIP® SILENCE – zvukovoizolačné vrstvené bezpečnostné sklo, zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev skla spojených akustickou fóliou. Umožňuje výrazne znížiť prechod hluku v interiéri alebo z exteriéru.

 

 

 

 

 

9

 

INŠTALÁCIE ODPADOVÉ, VODNÉ A VENTILÁCIE

 

ISOVER

Kompletné systémy pre izolácie kruhových či štvorhranných potrubí, priemyselné zásobníky, komíny a ďalšie špeciálne aplikácie. Novinkou sú protipožiarne systémy z minerálnych vĺn ULTIMATE Protect. Samonosné VZT potrubia CLIMAVER disponujú skvelými akustickými parametrami, zjednodušujú a značne zrýchľujú proces realizácie VZT rozvodov na stavbe.

 

PAM

Potrubie z tvárnej liatiny pre rozvody pitnej, úžitkovej a požiarnej vody alebo na gravitačné či tlakové odvádzanie splaškových vôd. Liatinový bezhrdlový systém PAM SMU je ideálnym riešením pre odvod odpadových vôd vo vnútri budov (podhľady, stúpačky). Liatinové systémy garantujú vysokú životnosť, bezpečnosť, nehorľavosť, mechanickú odolnosť, jednoduchú montáž a výnimočné akustické vlastnosti.

 

 

 

10

 

 

ODVÁDZANIE DAŽĎOVEJ VODY

 

PAM

Liatinové dažďové zvody majú u nás aj v Európe dlhú tradíciu. PAM na túto tradíciu nadväzuje ponukou hrdlového liatinového systému SME (štandardné vyhotovenie) a TYP R/ANTIK (historické vyhotovenie).

 

 

 

 

 

11

 

ZÁKLADY A PODZEMNÉ PRIESTORY

 

ISOVER

Špeciálne protipožiarne a akustické izolácie stropov parkovísk a skladových pivničných priestorov zo sklenej či z kamennej (čadičovej) minerálnej vlny aj s povrchovou úpravou nástrekom alebo vliesom. Izolácie odolávajúce vysokému zaťaženiu pre zateplenie spodnej stavby z extrudovaného polystyrénu, izolácie z expandovaného polystyrénu vyrábaného do foriem pre zateplenie sokla.

 

Weber

Rad výrobkov vhodných na hydroizoláciu pivničných priestorov. Bitúmenové stierky na vonkajšiu ochranu konštrukcie pod úrovňou terénu.

 

 

 

 

 

 

 

12

 

INÉ

 

Adfors

Sklovláknitá výstužná geosieťka do asfaltových vrstiev ADFORS GlasGrid® spomaľuje vznik reflexných trhlín a zaručuje až 3-násobné predĺženie životnosti asfaltových povrchov. Sú vhodné na vystuženie diaľnic a ciest, letiskových plôch, odstavných a priemyselných plôch a parkovísk.

 

PAM

Liatinové poklopy pre kanalizačné a vodomerné šachty a ďalšie inžinierske siete s možnosťou uzamknutia proti nežiaducej manipulácii; kanálikové mreže, klasické aj obrubníkové vpuste, vodeodolné a atypické riešenia prístupu inžinierskych sietí. Riešenia pre chodníky aj pristávacie dráhy