Drevostavby a modulové domy

Drevodom je ekonomický aj ekologický

Kvalitne navrhnutý a postavený drevodom prináša množstvo výhod nielen svojim obyvateľom, ale aj prírode. So systémom Multi Comfort nemusíte mať pri dodržaní projektu obavy z nepríjemných prekvapení po nasťahovaní a naplnia sa vaše očakávania slnečného, tichého, zdravého a komfortného domova, ktorý navyše šetrí vaše peniaze nízkou spotrebou energie.

Vhodnosť drevostavieb pre certifikáciu Multi Comfort

6 ZÁKLADNÝCH DÔVODOV

1 - ikona

Pomer hrúbka/výkon

Výkon tepelnej obálky drevostavby vzhľadom na technické možnosti konštrukcií (celková hrúbka, zateplenie vo vnútri konštrukcie, predsadená konštrukcia).

2 - ikona

Minimalizácia tepelných strát

Minimalizácia tepelných strát prechodom tepla cez konštrukcie skladieb drebostavby a tým z užívateľského hodnotenia objektu, menšia spotreba tepla na vykurovanie. Jednoduchšie dosiahnutie mier ročnej potreby tepla či energie.

3 - ikona

Vzduchotesnosť obálky

Pri dodržaní zásad riešenia vzduchotesnosti obálky (systémové riešenia, ochranná konštrukcia, a teda predsadená stena, kontrola blowerdoor testom pri realizácii) majú potenciál zabezpečiť vysokú mieru eliminácie tepelných strát budovy infiltráciou cez netesnosti.

4 - ikona

Menej tepelných mostov

Menej tepelných mostov vzhľadom na charakter teplotechnických vlastností nosnej drevenej konštrukcie.

5 - ikona

Lepšie akustické parametre

Drevostavby dosahujú lepšie akustické parametre pri menšej hrúbke konštrukcií.

6 - ikona

Nižšia uhlíková stopa

Drevostavby vzhľadom na potenciál prírodného, obnoviteľného materiálu dreva majú nižšiu uhlíkovú stopu a sú teda udržateľnejšie.

Príklady riešenia konštrukcií drevostavieb

Obvodová nosná stena
s kontaktnou fasádou
Obvodová nosná stena s kontaktnou fasádou

 

Obvodová nosná stena
s odvetranou fasádou
Obvodová nosná stena s odvetranou fasádou

 

Vnútorná deliaca konštrukcia
(priečky)
Vnútorná deliaca konštrukcia - priečky

 

Podlaha na teréne
(vykurovaná liata)
Podlaha na teréne - vykurovaná liata

 

Podlaha na teréne
(vykurovaná liata - zateplenie nad základ)
Podlaha na teréne (vykurovaná liata - zateplenie nad základ)

 

Vnutorné deliacie konštrukcie
Podlaha liatá na strope
Podlaha lietá na strope

 

Vnutorné deliacie konštrukcie
Podlaha suchá na strope
Podlaha suchá na strope

 

Šikmá strecha
 
Šikmá strecha

 

Plochá jednoplášťová,
nepochôdzna strecha
Plochá jednoplášťová, nepochôdzna strecha

 

Plochá dvojplášťová,
nepochôdzna strecha
Plochá dvojplášťová, nepochôdzna strecha

 

Strop najvyššieho podlažia
zateplenia krovu väznikového stropu
Strop najvyššieho podlažia zateplenia krovu väznikového stropu

 

Materiály Saint-Gobain v skladbách drevostavieb

RigiStabil

 

RigiStabil

Konštrukčná sadrokartónová doska použiteľná zo statického hľadiska na nosné steny drevostavieb, hygienicky a zdravotne neškodná, perfektný hladký povrch, vhodná aj do vlhkých priestorov, napr. kúpeľní, nehorľavý materiál triedy reakcie na oheň A2-s1, d0, vynikajúca únosnosť pre dodatočné kotvenie bremien. Aj vďaka doske RigiStabil hr. 15 mm a jej triede reakcie na oheň A2-s1, d0 môžeme zaradiť skladbu obvodového plášťa ako konštrukčný prvok D2. Doska RigiStabil sa dodáva aj vo verzii s technológiou Activ’Air®.

Zistiť viac

ISOVER UNIROL PROFI

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,033 (Wm2/K) minerálnej vlny zo sklených vlákien je zárukou tepelnoizolačných vlastností vhodnej stavby pre zabezpečenie náročných podmienok komfortu vnútorného prostredia. V kombinácii s mechanickými a akustickými vlastnosťami je ideálny pre drevostavby. Skvelé difúzne parametre tejto izolácie zaručujú ideálny prechod vodných pár. Pre zabezpečenie optimálnych parametrov súčiniteľa prechodu tepla obvodovou stenou tvorí významnú zložku, a tým zamedzuje tvorbe tepelných strát na obálke budovy. Hrúbka 140 mm tvorí väčšinu dimenzií tohto materiálu v odporúčaných skladbách (obvodová stena, priečka, strop), taktiež hrúbka 60 mm je definovaná ako priestor pre dodatočnú izoláciu v predsadených stenách obvodových stien a šikmej strechy. Tým je definovaná aj naša snaha pre univerzálnosť použitia zjednodušenia logistiky, ako aj samotnej aplikácie do konštrukcií.

Zistiť viac

Isover - Unirol Profi

 

Isover - Vario Xtra
ISOVER Vario Xtra Safe

Vzduchotesnosť obálky budovy je tvorená membránou Vario, ktorá svojou meniacou schopnosťou difúzneho odporu (prepúšťať či uzatvárať pred nadmerným množstvom vodných pár) je jedinečným riešením pri drevostavbách. Vzduchotesnosť je merateľná pomocou tzv. Blower door testu, kde sa dokáže odhaliť množstvo netesností v objekte ešte počas priebehu realizácie.

Zistiť viac

ISOVER MULTIMAX 030

Izolácia zvolená na zateplenie do odvetranej konštrukcie fasády z dôvodu jej výnimočných tepelnoizolačných vlastností. Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,030 W/(m.K) minerálnej vlny zo sklených vlákien zabezpečuje ideálne podmienky tepelnej ochrany v odvetranej fasáde napriek stratám cez rámovú konštrukciu.

Zistiť viac

Isover - Multimax 30

 

Isover - TF Profi
ISOVER TF PROFI 0,035

Skvelé tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne vlastnosti v jednom predurčujú materiál TF profi ako ideál zateplenia pre kontaktný zatepľovací systém drevostavieb. Hrúbka izolácie má viacero zdôvodnení, a to zateplenie spĺňajúce parametre Multi Comfort a zároveň vytvorenie dostatočného priestoru na inštaláciu externej tieniacej techniky a v prípade kombinácie zateplenia fasády odvetranej s kontaktným zatepľovacím systémom je celková hrúbka identická.

Zistiť viac

Styrodur 3000 CS

Izolačné dosky z tuhej extrudovanej polystyrénovej hmoty s uzavretou bunkovou štruktúrou. Vyznačujú sa vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami, vysokou pevnosťou v tlaku a minimálnou nasiakavosťou. Sú vhodné na použitie ako tepelná izolácia základových a podlahových konštrukcií aj
v prípade podláh s vysokým mechanickým namáhaním.

Zistiť viac

Isover - Styrodur

 

Adfors - tapety

 

Tapety Adfors

Tapety Saint-Gobain Adfors vďaka svojim vlastnostiam zlepšujú vlastnosti konštrukcie, ako aj kvalitu vnútorného prostredia. Ide o tzv. pretierateľné, ako aj dekoračné tapety. Vďaka ich pevnostným vlastnostiam dokážu prenášať napätie, a tým zamedzujú vznikaniu prasklín, čo má za následok predĺženie estetickosti a životnosti povrchov. Sú nárazuvzdorné, esteticky stále, umývateľné, nehorľavé, difúzne otvorené, viacnásobne pretierateľné, ekologické a obsahujú funkciu Clean Air, ktorá pomáha eliminovať voľne prchavú látku formaldehyd vo vnútornom prostredí. Možno ich použiť pre novostavby, ako aj na renovácie, kde zakrývajú trhliny a nerovnosti.

Zistiť viac

Weberfloor flow

Cementový liaty podlahový poter s modifikujúcimi prísadami, vystužený vláknami pre použitie do interiéru. Weberfloor flow je možné použiť na zhotovenie liatych poterov pripojených, poterov na separačnej vrstve aj pre potery na izolačnej vrstve. Používa sa na plochy bez podlahového vykurovania, ale aj na podlahové konštrukcie s podlahovým vykurovaním (teplovodným či elektrickým) s teplotou na prívode maximálne 50 °C. Hmota je vhodná na použitie v bytovej i administratívnej výstavbe. Len pre vnútorné priestory. Nie je určená ako konečná povrchová úprava.

Zistiť viac

weberfloor flow

 

weberpas -extra clean
Weberpas clean active

ednoducho spracovateľná, farbená, pastovitá omietka s fotokatalytickým efektom. Je pripravená na priame použitie na podkladový náter Weber 700. Vďaka modifikovanému silikátovému spojivu má omietka Weberpas clean active vlastnosti blízke silikátovej omietke, nie je však taká citlivá na klimatické podmienky pri spracovaní a vyzrievaní. Unikátna receptúra omietky Weberpas clean active s fotokatalytickým efektom zaisťuje dlhodobú čistotu povrchu omietky a vysoký stupeň ochrany omietky proti rastu mikroorganizmov. Prispieva k lepšiemu životnému prostrediu tým, že na povrchu omietky dochádza k reakcii, ktorá rozkladá splodiny a zlúčeniny škodiace ľudskému zdraviu obsiahnuté vo vzduchu.

Zistiť viac

Zasklenie ECLAZ

Sklo ECLAZ od výrobcu skla Saint-Gobain Building Glass predstavuje novú generáciu skiel.
Vďaka novovyvinutej technológii nanášania povlakov spájajú sklá s vynikajúcou vlastnosťou tepelnej ochrany, resp. izolačnej vlastnosti s veľmi vysokou priepustnosťou denného svetla. Energetická efektivita okien neznamená iba tepelnú izoláciu, ale zahŕňa tiež solárne príjmy. Takáto rovnováha určuje nielen energetickú efektivitu okien, ale tiež komfort bývania.

Zistiť viac

Eclaz

 

Cool Lite
Zasklenie protislnečným sklom

COOL-LITE SKN 183 ponúka najvyššiu možnú svetelnú priepustnosť medzi protislnečnými sklami COOL-LITE®. V kombinácii s nízkym solárnym faktorom, veľkou selektivitou a neutrálnym vzhľadom je ideálnym produktom pre okná. Teda všade, kde je nevyhnutný prístup veľkého množstva denného svetla bez akýchkoľvek kompromisov. Vysoko transparentné a neutrálne sklo s nízkou reflexiou, pričom interiér zaplaví dostatkom svetla a umožní vytvoriť optimálne svetelné prostredie s verným zobrazením farieb. Odporúčané pre priestory ktoré nie sú chránené externým tienením.

Zistiť viac