Študentská architektonická súťaž 2023

18. ročník národného kola Študentskej súťaže pozná svojich víťazov

Úlohou 18. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain bolo navrhnúť revitalizáciu oblasti nachádzajúcej sa západne od centra Lisabonu, pozdĺž rieky Tajo.

Víťazky národného kola

Martina Bezova

 

Sandra Blaskovicova

 

Slovensko budú v medzinárodnom kole 18. ročníka Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023 v Lisabone reprezentovať Sandra Blaškovičová a Martina Bežová, študentky Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. 

 

Čím zaujal víťazný návrh porotu najviac?

Víťazný projekt predstavuje najprepracovanejší návrh vo všetkých požadovaných aspektoch súťaže. Pozitívom návrhu je jeho rešpektovanie jestvujúceho kontextu, súlad novej rezidenčnej budovy s už navrhnutou a schválenou zástavbou v najbližšom okolí a zmysluplný odkaz na pôvodné zachované objekty. V návrhu sú maximálne dodržané súťažné podmienky, celkovo je návrh dobre hmotovo a výrazovo zvládnutý. Pozitívom bolo minimalistické farebné zjednotenie fasád, verejného priestoru, materiality stavieb a komplexný návrh interiérových expozícii vrátane novotvarov drobnej architektúry. Porota odporúča dopracovať vizualizácie variabilnosti otvárania fasády a perforovaného plášťa panelov a došpecifikovať prvky multifunkčnej zelenej strechy s popisom ekologických prvkov.

 

Video víťazného projektu

Komu je súťaž určená?

 • Účastníci musia byť študenti architektúry, dizajnu, stavebného inžinierstva alebo iných súvisiacich odborov z univerzít v krajinách, kde Saint-Gobain organizuje Národné kolo.
 • Účasť je otvorená všetkým študentom 1. až 6. ročníka štúdia v akademickom roku 2022-2023.
 • Študenti sa môžu zúčastniť ako jednotlivci alebo v dvojčlenných tímoch.
 • Tímy môžu na svojom projekte spolupracovať s technickými školami.

 

Popis súťažnej úlohy

Úlohou 18. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain je navrhnúť revitalizáciu oblasti nachádzajúcej sa západne od centra Lisabonu, pozdĺž rieky Tajo. Oblasť patriaca radnici, bude okrem rezidenčnej funkcie obohatená aj o kultúrne aktivity.

Súťažná úloha pre študentov sa skladá z 3 častí:

A) Vytvoriť novú Lisabonskú videotéku (budova A) rekonštrukciou existujúcej budovy na východnej strane pozemku, so zameraním na návrh interiéru.

B) Navrhnúť novú rezidenčnú budovu (budova B) s podzemným parkovaním, ktorá bude kombinovať súkromné bývanie a komunitné bývanie – spoločné bývanie pre umelcov alebo ďalšie osoby využívajúce Lisabonskú videotéku a jej audio-vizuálne centrum.

C) Navrhnúť prepojenie budov (vonkajšia plocha C) vonkajšími verejnými zelenými plochami s voľnočasovým využitím, umožňujúce prechod mestskou štvrtou a prepojenie s okolitými ulicami.

Projekt musí spĺňať požiadavky Multikomfortného štandardu Saint-Gobain. Ide o špecifiká, ktoré definujú kvalitu budovy podľa toho, aký majú na ich užívateľov vplyv z pohľadu akustiky, dostatku svetla, kvality vzduchu a tepelnej pohody. Viac o certifikácii nájdete tu.

O Lisabone

 • Lisabon je hlavné a najväčšie mesto Portugalska s odhadovaným počtom obyvateľov 544 851 na ploche 100,05 km2.

 • Lisabon sa prezýva Mesto siedmich pahorkov. Niektoré mestské časti sú príliš strmé a nevhodné pre automobilovú dopravu. Mesto využíva tri lanovky a výťah. Západnú časť mesta zaujíma park Monsanto, jeden z najväčších mestských parkov v Európe, s rozlohou takmer 10 km2.

 • Najmä od 19. storočia Lisabon zväčšoval svoju rozlohu navážením zeminy do rieky. Tieto nové plochy umožnili vytvorenie hlavných ulíc, realizáciu železničných tratí, výstavbu dokov a dokonca aj realizáciu novej mestských štvrtí, ako je Parque das Nações. V tejto oblasti vzniklo aj najväčšie portugalské kultúrne centrum, komplex umeleckých podnikov Belém Cultural Center.


 •  
Lisabon

 

Plánovanie mesta pre budúcnosť

 • Životné prostredie je hlavným predmetom plánu implementácií a rozvoja mestskej ekologickej štruktúry, ktorá má za cieľ zabezpečiť nadväznosť prírodných systémov.
 • Mestský územný plán špecifikuje stratégiu územného rozvoja.
 • Medzi hlavné priority vízie mesta patrí zvýšenie povedomia a významu Lisabonu na globálnej a národnej úrovni, obnova upadajúceho mesta a mestského prostredia.
 • ​​​Medzi hlavné ciele rozvoja mesta patrí týchto 7 bodov:

→ Prilákať viac obyvateľov

→ Prilákať viac firiem a vytvoriť viac pracovných miest

→ Posilniť mestskú obnovu

→ Definovať verejný priestor

→ Vrátiť nábrežie ľuďom

→ Podporovať udržateľnú mobilitu

→ Podporovať udržateľnosť a dôležitosť životného prostredia

Forma a organizácia súťaže

Študentská súťaž Saint-Gobain prebieha v dvoch kolách:
Národné kolo - súťaž organizuje české zastúpenie spoločnosti Saint-Gobain na miestnych vysokých školách (po celej SR)
Medzinárodné kolo - súťaž medzi víťazmi národných kôl


Registrácia

Všetky zúčastnené tímy sa musia zaregistrovať online na webe Medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain.

Registráciu vykonáva tím. Vedúci každého tímu bude musieť vytvoriť účet pre tím a zadať požadované informácie. Nedokončenie registrácie alebo uvedenie neúplných či nepravdivých údajov bude mať za následok vylúčenie zo súťaže.

Uzávierka registrácie je 31. marca 2023. Registrácia do súťaže je zadarmo.

 

Národné kolo

 • Národné kolá sa budú konať vo všetkých krajinách do 28. apríla 2023.
 • Odovzdať projekty do českého národného kola je možné do pondelka 3. apríla 2023 do 14.00 hod.
 • Zoznam krajín zúčastňujúcich sa tohto ročníka a kontaktné informácie na lokálnych zástupcov Saint-Gobain sú k dispozícii na webových stránkach Medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain.
 • Víťazný projekt z každého národného kola bude pozvaný na účasť na medzinárodnom kole.


Medzinárodné kolo

 • Dátum uzávierky pre každý tím pre nahranie požadovaných dokumentov na webové stránky Medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain je do 2. 5. 2023.
 • Medzinárodné kolo študentskej súťaže Saint-Gobain sa bude konať od 26. do 28. júna 2023 v Lisabone v Portugalsku. Jedná sa o trojdňovú akciu zahŕňajúcu nasledujúce aktivity: uvítací ceremoniál, rokovanie poroty, prezentácia študentov, spätná väzba k projektom, slávnostné odovzdávanie cien, slávnostná večera a prehliadka mesta.
 • Do medzinárodného kola bude pozvaných maximálne 60 tímov celkom, v závislosti od počtu zúčastnených krajín.
 • Maximálny počet tímov prijatých v jednej krajine je jeden.
 • Maximálny počet študentov, ktorí sa môžu zúčastniť súťaže v jednom tíme, sú traja.
 • Medzinárodná porota nominuje víťaza (1., 2. a 3. cena) a udelí Osobitnú cenu za mimoriadne nápady alebo konkrétne uznanie účastníkov.
 • Študentská cena sa udeľuje projektu, ktorý počas medzinárodného kola získa najviac hlasov od zúčastnených tímov.

Opýtali sme sa spolupracovníkov a členov poroty na ich názory a odporúčania pre súťaž


Na otázku, akú radu by ste dali účastníkom študentskej súťaže, odpovedá doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. nasledovne - "Zúčastniť sa jej. Je to jedinečná príležitosť podrásť odborne, zviditeľniť sa v medzinárodnom kontexte a konfrontovať svoje myslenie so študentmi architektonických škôl v zahraničí."

"Architektonické súťaže sú najlepším spôsobom ako dospieť ku kvalitným riešeniam v architektúre. Preto by som im odporučila, aby sa do súťaženia určite zapájali kým sú na škole čo najčastejsie. Súťaže im umožnia porovnať svoje riešenie s riešeniami svojich kolegov a konfrontovať svoj tvorivý prístup s tým, čo nakoniec ocení odborná porota za najlepšie riešenie a to nielen v slovenskom ale aj medzinárodnom porovnaní. Architektúra je o premýšľaní a hľadaní tých najlepších riešení, preto nech hlavne premýšľajú o koncepte a samozrejme, potom nech vyjadria svoju myšlienku aj graficky čo najlepšie. Aj "obal" predáva," 
dodáva Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV.

Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA, odpovdá - "Aby využívali každú príležitosť súťažiť. Aby sa sami "nedávali dole", že "ešte na to nemám" a podobne. Vždy je niečo prvý krát. Možnosť konfrontácie svojej práce s ostatnými je skúsenosť na nezaplatenie. Ja viem, znie to ako fráza, ale všetci z brandže vieme, koľko námahy sa za slovami "architektonická súťaž" skrýva. Napriek tomu to treba robiť. Lebo len v súťaži je možné byť autorsky slobodný (na rozdiel od semestrálnych prác)."
 
Ako hodnotíte kvalitu študentských prác?
"Osobne ma teší, že práce našich študentov boli a sú oceňované. Bola by som rada, keby rezonovali v každom ročníku." (doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.)
"Každý ročník súťaže je trochu iný. Niekedy sú návrhy veľmi vyrovnané a niekedy je medzi nimi veľký kvalitatívny rozdiel. Závisí to samozrejme aj od zadania. V niektorých ročníkoch boli zadania trochu náročnejšie. Ale celkovo si myslím, že sa kvalita študentských prác z roka na rok zlepšuje." (Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV)

"Veľmi záleží na type súťažného zadania. Zdá sa mi, že ak téma rezonuje mentálne uchopiteľným kontextom a mierkou, je kvalita prác vyššia, ako keď sa jedná o mierky zadaní hraničiace so sociálnym inžinierstvom." (Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA)
 
Mení sa s jednotlivými ročníkmi?
"Dovolím si konštatovať, že prestíž a úroveň súťaže sa zvyšuje, čo je výzva pre súčasných študentov, aby sa držali nastaveného trendu a neustále sa zlepšovali." (doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.)

 

Na názory na súťaž sme sa opýtali aj študentov, účastníkov bývalých ročníkov


Čo Vám dala účasť v súťaži? 
"Účasť v súťaži mi dala nové skúsenosti s vystupovaním a prezentovaním, nové kontakty a tiež som vďaka tomu mohla navštíviť mesto kde som ešte nebola." (Ing. arch. Tatiana Dunajská)
"Skúsiť si prácu v tíme. Skvelá skúsenosť naučiť sa spolupracovať, komunikovať a robiť kompromisy. Účasť na medzinárodnom kole bola prehliadka aktuálnych svetových trendov v architektúre." (Ing. arch. Viktor Kasala)

Čo vidíte ako jej najväčší prínos pre vás?
"Najväčším prínosom bola samotná účasť v medzinárodnom kole, kde sme mali možnosť porovnať si svoje práce s ostatnými krajinami a vidieť tak rôzne prístupy k riešeniu zadania. "(Ing. arch. Tatiana Dunajská)
"Možnosť prezentácie pred odborníkmi a študentami z rôznych kútov sveta. Porovnávanie architektonických štýlov vo svete. Networking." (Ing. arch. Viktor Kasala)

Ako hodnotíte spoluprácu so Saint-Gobain ISOVER?
"Spolupráca je a aj počas súťaže bola bezproblémová a v prípade nejasností boli zástupcovia spoločnosti ISOVER vždy pripravení pomôcť." (Ing. arch. Tatiana Dunajská)

"Skvelá. Po odbornej aj osobnostnej stránke ide o skúsených odborníkov, ktorí vedia podporiť a dobre poradiť." (Ing. arch. Viktor Kasala)

Čo by ste odporučili ďalším účastníkom súťaže?
"Ďalším účastníkom by som odporučila inšpirovať sa tamojšou architektúrou a nezabudnúť na technické náležitosti práce. Hlavne by som odporúčala zučastniť sa." (Ing. arch. Tatiana Dunajská)

"Účasť. Zadania sú vždy neuveriteľne zaujímavé. Každé z nich skrýva potrebu hlbšieho konceptu. Súťaž určite nie je o
natlačení čo najväčšieho množstva moderných technológii a izolácie do jednej budovy. 
Je zaujímavé pracovať v tíme a hľadať spoločné riešenie. Skúsiť si tak overiť svoj koncept a nápady s veľkou časťou sveta. Práca v tíme je často vo výučbovom procese zanedbávaná, pritom v tom profesionálnom maximálne nepostrádateľná." 
(Ing. arch. Viktor Kasala)

Záber z dronu na Lisabon.

360° pohľad na miesto zadania projektu.

Hodnotiace kritériá

Úspešný projekt je riešený komplexne. Znamená to teda, že má vyriešený urbanizmus, koncept, architektonickú časť, vnútorné dispozície, technickú časť a výpočty energetickej náročnosti a emisií CO2.

Projekt musí ďalej spĺňať požiadavky na udržateľnosť (ekonomickú, sociálnu a ekologickú) vo všetkých hodnotených parametroch.

Architektúra

50 %

Mimoriadnosť návrhu, Koncept a jeho funkčnosť, Usporiadanie, Riešenie exteriéru a interiéru, Vnútorné dispozície , Regionálne aspekty a Grafické spracovanie projektu.

Technické kritériá

20 %

Splnenie požiadaviek na štandard Multi Comfort, Požiarna bezpečnosť, Energetická náročnosť, Emisie CO2, Spotreba zdrojov.

Konštrukčné detaily

20 %

Kvalita navrhnutých stavebných a konštrukčných detailov s ohľadom na fyzikálne faktory, Riešenie tepelných mostov, Riešenie akustických mostov, Vzduchotesnosť obálky.

Využitie produktov

10 %

Správne používanie a uvádzanie produktov a systémových riešení spoločnosti Saint-Gobain a jeho divízií v projekte.

Kontakty

Ing. Vladimír Balent

📧  vladimir.balent@saint-gobain.com

📞  0911 610 012

Vladimír Balent, Saint-Gobain