Digitálne nástroje

BIM
Building Information Modeling

čiže Informačný model budovy je proces vytvárania a správy dát o budove počas jej životného cyklu.

BIM - vizualizace

 

 

Informačný model stavby je reprezentovaný ako 3D model obohatený o informácie, t. j. jeho jednotlivé stavebné elementy BIM objekty obsahujúce geometrické a negeometrické informácie.

Vďaka databáze informácií o stavbe užívateľ získava nielen vizuálny, ale aj číselný výstup. BIM model teda obsahuje všetky informácie o konštrukciách, použitých prvkoch a materiáloch a o ich parametroch. Je dôležité uvedomiť si, že cieľom nie je vytvoriť samotných 3D model ale vytvoriť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životné cyklu objektu potrebovať.

BIM je možné využiť:

 ● pri ideovej štúdií stavby, projekčnej práci, simulácii rôznorodých situácii či overenie realizovateľnosti návrhu;
 ● vo fáze výstavby pri kontrole správnosti realizácie, pre aktualizáciu podľa skutočného stavu stavby, časového plánovania stavby;
 ● vo fáze správy a následnej údržby objektu - informácie o projektovanej stavbe a spôsobu výstavby sú pre budúceho užívateľa či správcu stavby veľmi cenné.

 

 

BIM

 

 

Na webových stránkach vybraných spoločnosťou Saint-Gobain sú uložené knižnice konštrukcií a systémov, ktoré je možné stiahnuť. Knižnice kompatibilné s najviac používanými programami pracujúcimi v štandardoch BIM.

 

 

Užívateľ alebo projektant si tak môže vybrať materiály a skladby podľa požiadaviek. Zároveň si môže overiť, či už zvolená skladba existuje a pokiaľ áno, či je certifikovaná. Týmto postupom je možné sa vyhnúť situácii, kde sa až pri samotnej realizácii zistí, že konštrukciu nie je možne uskutočniť.

 

Mario Juščík

 

 

BIM je účinný prostriedok na podporu spolupráce medzi investorom, projektantami, odborníkmi, užívateľmi a prevádzkovateľmi budov. Do životného cyklu stavby vstupujú rôzne zainteresované strany resp. osoby ktoré využívajú informačný model budovy rôznym spôsobom. 

MÁRIO JUŠČÍK
Senior technický špecialista Saint-Gobain
& Zástupca SR v CEN/TC 442 BIM/WG 4 Support Data Dictionaries

Prehľad BIM knižníc (Plug-ins)
a objektov spoločností Saint-Gobain:

Informačný model môže byť používaný počas celej životnosti stavby pre správu budovy. Aby bol model využiteľný na všetky vyššie zmienené účely, je nutné, aby bol naplnený informáciami o konštrukciách a ďalších použitých prvkoch. Spoločnosti Saint-Gobain ponúkajú jednoduchý a rýchly prístup k svojim dátam o konštrukciách.

Ďalšie digitálne aplikácie a nástroje

Projektovanie v štandarde Multi Comfort.
Pozrite sa na ďalšie užitočné aplikácie, ktoré vám uľahčia prácu s materiálmi Saint-Gobain.

ISOVER Fragment v5
ISOVER Fragment5

On-line výpočtový program na rýchly prepočet základných tepelnotechnických parametrov.

Prejsť do aplikácie

Program ISOVER PEHA
Program ISOVER PHEHB 1.0

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov je nadstavbou programu Fragment v5.

Prejsť do aplikácie

Zelená strecha s ISOVER INTENSE
Zelená strecha s ISOVER INTENSE

Zateplenie nad krokvami, SG COMBI ROOF a ďalšie, súbory pre Revit a ArchiCAD.

Prejsť na stránku

Katalóg tepelných väzieb
Katalog tepelných vazeb

126 konštrukčných detailov z 3 odlišných nosných systémov vo viacerých druhoch tepelnoizolačných materiálov a v 3 energetických úrovniach.

Stiahnuť katalóg

ISOVER TEMO
Program ISOVER PHEHB 1.0

Pomôcka v rámci programu Fragment, slúžiaca na analýzu a simulácie stavebných konštrukcií a detailov obalového plášťa budov.

Prejsť do aplikácie

Selektor a kalkulačný program Rigips
Selektor - Rigips

Selektor je on-line digitálna verzia Atlasu suchej výstavby. Slúži na vyhľadávanie konštrukcií na základe parametrov alebo čísla konštrukcie.

Prejsť do aplikácie

Akustický program Rigips
Akustický program Rigips

Program pre priestorovú akustiku slúži na výpočet času dozvuku miestnosti a zjednodušenú komunikáciu medzi projektantom a Rigipsom.

Prejsť do aplikácie

Best Finish Rigips
Best Finish - RIgips

Aplikácia pre mobilné telefóny a desktopy, ktorú je možné použiť pri výbere stupňa kvality povrchu úpravy sadrokartónových stien.

Prejsť do aplikácie

Webercolor finder
Webercolor finder

V tejto aplikácii si môžete zvoliť ľubovoľnú farbu, ktorá sa vám páči – či už z fotografie, obrázku alebo podľa RBG či RAL podkladov – a tento nástroj vám odporučí weber odtieň omietky spolu s percentuálnou zhodou.

Prejsť do aplikácie

Kalkulátor ceny fasády Weber
Weber-kalkulátor

Online kalkulátor fasády Weber Vám pomôže zorientovať sa v širokej ponuke kontaktných zatepľovacích systémov ETICS a spočíta Vám na základe výmery Vášho objektu potrebné množstvo materiálu a predbežnú cenovú ponuku.

Prejsť do aplikácie

Fasádne štúdio Weber
Fasadne študio Weber

Program, ktorý umožňuje jednoducho vizualizovať farebné odtiene omietky rôznych častí fasádnej plochy na vašej vlastnej fotografii alebo na vybraných vzorových domoch. Výsledný efekt si môžete stiahnuť a uložiť.

Prejsť do aplikácie

 

Kalkulátor spotreby Ecophon
Vypočet spotřeby - Ecophon

Tento nástroj uľahčí prípravu a práce na projekte a pomôže pripraviť zoznam všetkých komponentov pre daný systém. Zaokrúhli položky na celé balenia a okrem obrázkov jednotlivých položiek ponúkne aj rôzne možnosti a konfigurácie.

Prejsť do nástroja

CalumenLive
CalumenLive

On-line nástroj na určenie správnej kombinácie skiel podľa technických požiadaviek pre jedno-, dvoj- alebo trojsklo alebo na posúdenie vlastností skla. Jeho nová verzia je schopná počítať uhlíkovú stopu.

Prejsť do aplikácie

Akustický kalkulátor Ecophon
Ecophon - kalkulátor

Dosiahnite presné akustické hodnoty pred meraním pomocou interiérového akustického kalkulátora. Kalkulátor vás prevedie informáciami, ktoré potrebujete, ukáže výsledky a ponúkne vhodné riešenia.

Navštíviť kalkulátor