Záznam seminára: Školské budovy - úlohy a skúsenosti architekta a samosprávy

 

Ako postupovať pri obstarávaní rekonštrukcii budov a novostavieb určených na vzdelávanie.

Dostupnosť, rozvoj a kvalita vzdelávania na všetkých stupňoch škôl je jednou z priorít Plánu obnovy a odolnosti SR. Aby sme nepremeškali túto jedinečnú príležitosť na zlepšenie stavebného fondu školských a vzdelávacích zariadení, Saint-Gobain Slovensko spolu s Inštitútom Slovenskej komory architektov organizujú seminár tematicky zameraný na oboznámenie účastníkov a účastníčok s praktickými informáciami a komplexným procesom obstarávania a realizácie tohto špecifického typu stavieb - z pohľadu obstarávateľa, aj zo skúsenosti architektov. Preto sú cieľovou skupinou, okrem architektonickej obce, primárne predstavitelia verejnej správy a samospráv.