Záznam seminára - Obnova budov do súčasných energetických a kvalitatívnych štandardov 2023

 

Spoločnosť Saint-Gobain spoločne s Inštitútom Slovenskej komory architektov zorganizovali seminár, ktorý predstavil súčasné prístupy pri obnove industriálneho dedičstva z pohľadu architektov a architektiek a priniesol praktické informácie o aktuálnych technológiách a materiáloch.