Záznam: Seminár venovaný rekonštrukcii školských budov 2022

 

Plán obnovy prináša nový impulz do oblasti školstva. Koncom augusta 2022 predstavil rezort školstva výzvy, ktoré majú zvýši kapacitu materských a základných škôl aj podporiť úspory primárnych energií. To všetko je podporené investíciami viac ako 170 miliónov eur, ktoré majú potenciál priniesť vyššiu kvalitu školských budov.

Saint-Gobain v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov pripravili odborný seminár, ktorý priblíži skúsenosti renomovaných architektov, špecialistov na obstarávanie aj zástupov samospráv pri obnove školských budov. Seminár sa uskutočnil vo štvrtok 27.10.2022 v Bratislave prezenčnou formou aj online.