Podcast #7 - O zelených strechách

Všetci cítime efekt letných horúčav a dlhších období sucha, zvlášť v posledných rokoch. Jedným z nástrojov, ktoré nám v zastavaných územiach pomáhajú efektívne zmierňovať tieto javy – teda ochladzujú prostredie a zadržiavajú dažďovú vodu – sú zelené alebo vegetačné strechy. Rozprávali sme sa o nich s Branislavom Siklienkom, predsedom Slovenskej asociácie zelených striech a majiteľom spoločnosti Sky Gardens – zelená strecha.

Vypočujte si náš podcast aj na ďalších platformách