Podcast #6 - Osveta a propagácia architektúry

Aj v oblasti architektúry je potrebné formovať verejný vkus a vzdelávať nielen odborníkov, ale ja laikov. Architektúra nie je práve témou, ktorá by sa pravidelne preberala v dennej tlači. Najväčší vplyv v tejto oblasti majú špecializované printové a digitálne médiá, ktoré sa venujú širokému spektru stavieb od rodinných domov až po veľké budovy. O tom, ako vytvárať vzťah verejnosti k dobrej architektúre a akú úlohu pri tom plnia médiá sme diskutovali s architektom Štefanom Moravčíkom.

Vypočujte si náš podcast aj na ďalších platformách