Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2023/H2

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2023/H2

 

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2023/H2

28. 11. 2023

Bratislava

CEEC Research V√°s poz√Ĺva na kńĺ√ļńćov√© stretnutie vrcholn√Ĺch predstaviteńĺov vl√°dy a riaditeńĺov stavebn√Ĺch, projektov√Ĺch a developersk√Ĺch spolońćnost√≠ Slovenskej republiky ‚Äď STRETNUTIE L√ćDROV SLOVENSK√ČHO STAVEBN√ćCTVA 2023/H2.¬†

 

Pozvaní odborníci

STRAT√ČGIA NOVEJ VL√ĀDY PRE SLOVENSK√Č STAVEBN√ćCTVO V ROKOCH 2023 AŇĹ 2027

¬†‚óŹ Jozef R√°Ňĺ, minister dopravy Slovenskej republiky
¬†‚óŹ Ladislav Kamenick√Ĺ, minister financi√≠ Slovenskej republiky
¬†‚óŹ Stanislav BeŇąo, gener√°lny riaditeńĺ a predseda predstavenstva, N√°rodn√° diańĺnińćn√° spolońćnosŇ• a.s.
¬†‚óŹ Peter Hort, ńćlen predstavenstva a obchodn√Ĺ riaditeńĺ, PovaŇĺsk√° cement√°reŇą, a.s.
¬†‚óŹ Pavol Kov√°ńćik, prezident, Zv√§z stavebn√Ĺch podnikateńĺov Slovenska
¬†‚óŹ Vladim√≠r Benko, predseda, Slovensk√° komora stavebn√Ĺch inŇĺinierov

INVESTIńĆN√Ā STRAT√ČGIA VL√ĀDY PRE SLOVENSK√Č STAVEBN√ćCTVO A ENERGETICK√Ā KONCEPCIA VL√ĀDY SR

¬†‚óŹ Peter Kmec, podpredseda vl√°dy Slovenskej republiky
¬†‚óŹ Vladim√≠r ҆imoŇą√°k, Ň°t√°tny tajomn√≠k Ministerstva hospod√°rstva Slovenskej republiky
¬†‚óŹ Peter Kubovińć, predseda √öradu pre verejn√© obstar√°vanie
¬†‚óŹ Ondrej Matej, riaditeńĺ, InŇ°tit√ļt pre dopravu a hospod√°rstvo
¬†‚óŹ Milota Sidorov√°, podpredsedn√≠ńćka, √örad pre √ļzemn√© pl√°novanie a v√Ĺstavbu Slovenskej republiky
¬†‚óŹ J√°n Jakubov, ńćlen predstavenstva, Slovensk√° komora stavebn√Ĺch inŇĺinierov
¬†‚óŹ Martin Noga, business director SK a ńĆR, First information systems, s.r.o.

Program

¬†‚óŹ 08:00 - 09:00 Registr√°cia √ļńćastn√≠kov
¬†‚óŹ 09:00 - 09:10 Priv√≠tanie a √ļvodn√© slovo ministra dopravy Slovenskej republiky
¬†‚óŹ 09:10 - 09:20 Situ√°cia v stavebn√≠ctve ‚Äď v√Ĺsledky Polrońćnej anal√Ĺzy slovensk√©ho stavebn√≠ctva 2023/H2
¬†‚óŹ 09:20 - 10:25 Investińćn√° strat√©gia a bud√ļcnosŇ• pre dopravn√ļ infraŇ°trukt√ļru Slovenska

 • Kńĺ√ļńćov√© invest√≠cie a ńŹalŇ°√≠ harmonogram rozvoja cestnej a Ňĺeleznińćnej dopravy.
 • Nastavenie predv√≠dateńĺn√©ho, trvalo udrŇĺateńĺn√©ho a syst√©mov√©ho financovania invest√≠ci√≠ do dopravnej infraŇ°trukt√ļry.
 • Ako by mohlo pom√īcŇ• viaczdrojov√© financovanie pre budovanie kńĺ√ļńćovej verejnej infraŇ°trukt√ļry?
 • Ekonomick√Ĺ v√Ĺvoj, vplyv na vstupy pre stavebn√ļ v√Ĺrobu a dopady na verejn√© z√°kazky.
 • Aktu√°lna situ√°cia z pohńĺadu kńĺ√ļńćov√Ĺch z√°stupcov stavebn√Ĺch firiem.

¬†‚óŹ 10:25 - 10:50 Coffee break
¬†‚óŹ 10:50 - 11:50 √övodn√© slovo druh√©ho bloku podpredsedu vl√°dy Slovenskej republiky. Strat√©gia pre zr√Ĺchlenie v√Ĺstavby a kluńćov√© zmeny v oblasti legislat√≠vy v roku 2024

 • Rozbehnutie invest√≠ci√≠ z Pl√°nu obnovy a odolnosti a z fondov E√ö 2021 ‚Äď 2027.
 • Ońćak√°van√© kńĺ√ļńćov√© zmeny v oblasti legislat√≠vy v roku 2024.
 • Podpora stavebn√≠ctva pomocou verejn√Ĺch z√°kaziek a novela Z√°kona o verejnom obstar√°van√≠.
 • Energetick√° strat√©gia Vl√°dy SR a koncepcia ońćak√°van√©ho v√Ĺvoja cien energi√≠ pre slovensk√© podniky.
 • Strat√©gia pre zr√Ĺchlenie v√Ĺstavby a ońćak√°vanie n√°stupu novej stavebnej legislat√≠vy.
 • Ak√Ĺ bude v√Ĺvoj digitaliz√°cie slovensk√©ho stavebn√≠ctva a digitaliz√°cie stavebn√©ho konania?
 • Aktu√°lna situ√°cia z pohńĺadu kńĺ√ļńćov√Ĺch z√°stupcov projektov√Ĺch firiem.

¬†‚óŹ 11:50 - 12:15 Diskusia
¬†‚óŹ 12:15 - 14:00 Networkingov√Ĺ obed a neform√°lna diskusia

Pre vstup je potrebn√© sa registrovaŇ•.