Green Building Academy 2023 - Modul VII

Green Building Academy 2023 - Modul VII

 

UDRŽATEĽNÁ PREVÁDZKA BUDOV

13. 6. 2023
9:00 - 11:30
49 € / 79 €
Online

Dovoľujeme si Vás pozvať na webinár s názvom Udržateľná prevádzka budov, ktorý organizuje Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe. Webinár s názvom Udržateľná prevádzka budov nadväzuje na predchádzajúce diely akadémie a uzatvára sériu webinárov o udržateľnej výstavbe.

Prevádzka budov musí komplexne nadväzovať na projekt, stavebnú činnosť, vybavenie a všetky prítomné typy certifikácie a preto je pre udržateľnosť budov neodmysliteľná.

 

Prednášajúci

 ● JUDr. Ing. Milan Bogár, riaditeľ FM Institute Slovakia a PropTech Slovakia
 ● Ing. Ondřej Štrup, IFMA fellow, FM Institute (Česká republika)
 ● Ing. Andrea Szabová, PhD., konateľka FM Institute Slovakia a AS Property
 ● Ing. Pavol Praženica, člen predstavenstva SKGBC

 

Obsah

Úvod

 Ako súvisí prevádzka s projektom, výstavbou, vybavením a prítomnými typmi certifikátov udržateľnosti.
 ● Ako súvisí prevádzka s energetickou triedou a ďalšími známkami udržateľnosti ako sú vplyvy na životné prostredie, zdravie, sociálna udržateľnosť a digitalizáciu.

 

1 – Facility management a commissioning

 Rola FM a commissioning agentov pri spúšťaní budovy alebo rekonštrukcie do prevádzky.

 

2 – Prevádzka udržateľných budov

 Udržateľné budovy v prevádzke a vzťah s užívateľom. Príprava a motivovanie ľudí starajúcich sa o správu a prevádzku udržateľnej budovy. Prevádzkové manuály udržateľných budov.

 

3 – Technologické podmienky a podpora optimálnej prevádzky.

  Zavádzanie a využitie technológií v praxi pri prevádzke udržateľných budov.

 

4 – Inteligentná správa a prevádzka budov

 Certifikačné systémy podporujúce inteligentnú správu a prevádzku udržateľnej budovy.
 ● Výber zariaďovacích prvkov, nábytku a osvetlenia.
 ● Smart Readiness Indicator – dobrovoľná schéma založená smernicou o energetickej efektívnosti budov.
 ● Wired Score, Smart Score, Smart Building Certification a ďalšie.

Odborný webinár je spoplatnený – na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať.

 

Účastnícky poplatok:

 ● 49 EUR + DPH za jeden modul – člen SKGBC, SKA, SKSI
 ● 79 EUR + DPH za jeden modul – nečlen SKGBC, SKA, SKSI
 

Modul je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.