Pridané 18. November, 2022
Predaj vzrástol o 14,5 %, resp. o 13,4 % za prvé tri štvrťroky, resp. za tretí štvrťrok v porovnaní s rovnakými obdobiami v roku 2021. Tento dobrý výkon odráža pozíciu Skupiny ako celosvetového lídra v oblasti ľahkých konštrukcií a udržateľnej výstavby, a to vďaka jedinečnému portfóliu inovatívnych riešení ponúkajúcich udržateľnosť a výkonnosť, realizované ako súčasť plánu "Grow & Impact". Odráža tiež dobrú dynamiku v našich segmentoch, ktoré všetky vykázali dvojciferný organický rast, najmä vďaka výsledkom aktivít High Performance Solutions a aktivít v regiónoch Ázia a Tichomorie a v Severnej Amerike. Rekonštrukcie v Európe zostávajú na rovnakej úrovni, zatiaľ čo nová výstavba spomalila. Generálni riaditelia jednotlivých krajín sa prispôsobujú aktuálnej situácii a hľadajú príležitosti k rastu v porovnaní s vývojom na lokálnych trhoch.

Vďaka pridanej hodnote riešení spoločnosti Saint-Gobain a jej regionálnym aktivitám, ktoré sú blízko k svojim zákazníkom, vzrástli ceny v treťom štvrťroku o 15,0 % (v prvom polroku o 15,3 %), čo prispelo ku kladnej obchodnej marži na úrovni Skupiny za posledný štvrťrok aj prvých deväť mesiacov roku, pri pokračujúcej vysokej inflácii nákladov na suroviny a energie.

Tlačová správa Q32022