Green Building Academy 2023 - Modul V

Green Building Academy 2023 - Modul V

Main Image
Saint-Gobain.sk Tecuca voda
Description

UDRŽATEĽNÉ NARÁBANIE S VODOU A UDRŽATEĽNÁ ZELEŇ

Dovoľujeme si Vás pozvať na webinár s názvom Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň, ktorý organizuje Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár s názvom Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň je venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni. Okrem legislatívy pre udržateľné hospodárenie s vodou na Slovensku a v Európskej únii sa dozviete o strategickom pláne výskumu pre európsky vodný sektor, o možnostiach šetrenia s vodou a jej recyklácii. O vodozádržných opatreniach a osvedčených postupoch a tiež o zelených strechách.

KEDY: 16. mája 2023, 9:00 – 11:30 hod.
KDE: online cez Zoom

 

PREDNÁŠAJÚCI:

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Martina Zeleňáková,PhD., Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Ing. Roman Macko, riaditeľ divízie Živé stavby LIKO-S

OBSAH:

1 – Špongiové mesto a manažment vody

 • EU iniciatívy a legislatíva – Strategický plán výskumu pre európsky vodný sektor do roku 2030 a jeho priority: šetrenie vodou a jej recyklácia.
 • Legislatíva pre udržateľné hospodárenie s vodou na Slovensku.
 • Návody pre projektantov, prípady dobrej praxe.

2 – Vodozádržné opatrenia

 • Hodnotenie a riadenie rizík povodní a sucha.
 • Prirodzené opatrenia na zadržiavanie vody.
 • Príklady osvedčených postupov.

3 – Vegetačné strechy – vízie od výskumu do praxe

 • Prípadové štúdie:
 • GreenIZOLA (Košice),
 • MA48 (Wien)
 • Laboratórne meranie odtokových koeficientov pod umelým dažďom (Brno).

4 – Zelené fasády

 • Prečo? Ako?
 • Prípadové štúdie

Odborný webinár je spoplatnený – na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Účastnícky poplatok:

49 EUR + DPH za jeden modul – člen SKGBC, SKA, SKSI
79 EUR + DPH za jeden modul – nečlen SKGBC, SKA, SKSI

Modul je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT