Green Building Academy 2023 - Modul IV

Green Building Academy 2023 - Modul IV

Main Image
Saint-Gobain.sk Recyklacia odpadu
Description

UDRŽATEĽNÉ MATERIÁLY V STAVEBNÍCTVE, NARÁBANIE S ODPADMI A CIRKULARITA

Dovoľujeme si Vás pozvať na webinár s názvom Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita, ktorý organizuje Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu.

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár s názvom Udržateľné materiály v stavebníctve, narábanie s odpadmi a cirkularita je zameraný na udržateľné materiály v stavebníctve, ich vlastnosti, hodnotenie a posúdenie. Ďalšou dôležitou časťou webinára je téma narábania s odpadmi a cirkularita v stavebnom sektore.

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. arch. Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista, Saint-Gobain Slovensko
Mgr. Ivana Maleš, zakladateľka Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN)
Ing. Roman Gdovjak, country manažér Cyrkl

OBSAH:

1 – Materiály

 • Slovenský a európsky legislatívny rámec pre výrobu, hodnotenie a posudzovanie stavebných materiálov z pohľadu udržateľnosti.
 • Vlastnosti materiálov z pohľadu udržateľných podmienok.
 • EPD – hodnotenie materiálov z pohľadu udržateľnosti, rozdiel EPD vs LCA, zdravé vs zdravotne nezávadné materiály.
 • Materiály a ich vplyv na efektivitu budov a kvalitu vnútorného prostredia.
 • Príklady kalkulácie a posúdenia udržateľnosti stavebných materiálov a systémov.

2 – Narábanie s odpadmi

 • Aktuálne platná a pripravovaná legislatíva vo vzťahu k stavebným odpadom.
 • Druhy stavebných odpadov a ich konkrétne charakteristiky.
 • Možnosti narábania s odpadmi.
 • Podporné programy a dotačné schémy pre podporu spracovania odpadov.

3 – Cirkularita

 • Základné princípy cirkularity.
 • Legislatívne nástroje pre prechod na cirkulárnu ekonomiku
 • Podporné nástroje pre podporu cirkularity.
 • Príklady z praxe.

Odborný webinár je spoplatnený – na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Účastnícky poplatok:

49 EUR + DPH za jeden modul – člen SKGBC, SKA, SKSI
79 EUR + DPH za jeden modul – nečlen SKGBC, SKA, SKSI

Modul je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.