Program Multi Comfort predstavuje nový spôsob budovania a výstavby.

Certifikácia

PREČO CERTIFIKOVAŤ?

Vzhľadom na rastúci dopyt po environmentálnej certifikácii budov na Slovensku, nájomcovia administratívnych a iných budov ju očakávajú a vyžadujú z dôvodu preukázateľných výhod ako sú zdravšie vnútorné prostredie, akustický komfort, ľahký prístup k hromadnej doprave a pod. Prenajímatelia ocenia nižšie prevádzkové náklady na energie a vodu a vyššiu obsadenosť. Z pohľadu developera má certifikovaná budova vyššiu hodnotu.

 

VÝHODY CERTIFIKÁTU MULTI COMFORT 

  • Zvyšovanie si svojej špecializácie a uplatnenia na trhu
  • Prístup k novým zaujímavejším a lukratívnejším projektom
  • Schopnosť reagovať na dopyt trhu po zdravšom a komfortnejšom bývaní
  • Využitie nových možností automatizácie a rýchlejšieho využitia technických nástrojov
  • Možnosť konzultácií a riešení aktuálnych otázok s odborníkmi
  • Zvyšovanie kvality vnútorného prostredia stavby
  • Možnosť komunikácie pre budúcich zákazníkov, užívateľov stavby plánovaných projektových ako aj užívateľských parametrov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu ich zdravia vo vnútornom prostredí
  • Dohľad na správnosť nastavenia faktorov ovplyvňujúcich jednotlivé aspekty vnútorného prostredia

Spoznajte Multi Comfort Campus

Viac o výhodach certifikácie Multi Comfort sa dozviezte na Multi Comfort CAMPUS – e-learningovej platforme, ktorá vám pomôže naučiť sa ako navrhovať komfortné stavby. Navšítve našu stránku kde nájdete všetko o Multi Comfort CAMPUS.  

4 piliere Multi Comfortu

Na stiahnutie

Brožúra Multi Comfort  - Kľúč k novému štandardu           Brožúra - Environmentálna certifikácia budov                   Brožúra - WELL riešenia