Jedáleň s učebňami na Základnej škole J. Bottu v Trnave

Jedáleň s učebňami na Základnej škole J. Bottu v Trnave

 

Najväčšiu základnú školu v Trnave navštevuje približne 750 žiakov, celé desaťročia fungovala bez vlastnej kuchyne aj jedálne. Stravovanie jej žiakov zabezpečovala neďaleká stredná škola, ktorá však začiatkom roka 2018 z kapacitných dôvodov zmluvu o zabezpečení školského stravovania vypovedala.

 

Autor:
Andrej Zábrodský, Michal Babinec, Ladislav Chatrnúch

Autor statického riešenia:
Dušan Vajda, Tomáš Gúcky

Rok realizácie:
2020-2021

Jedáleň s učebňami na Základnej škole J. Bottu v Trnave

Dostavba jedálne s učebňami pre prvý stupeň základnej školy s materskou školou je zaujímavým riešením z technického pohľadu ale aj z pohľadu architektúry, kde sa spojila pôvodná školská budova z roku 1958 s charakteristickou šikmou strechou a moderná drevostavba s plochou vegetačnou strechou.

K projektu dostavby jedálne s učebňami na Základne škole na ulici J. Bottu v Trnave sme v Saint-Gobain Slovensko dostali už v jeho ideovej fáze, kde sa náš Business Development tím stretol so zástupcami mesta a predstavil koncept Multi Comfort. Nasledovalo stretnutie s riaditeľkou školy, kde sme konzultovali aktuálne potreby a problémy školy, ktoré by mala vyriešiť dostavba. Koncept Multi Comfort zaujal zástupcov mesta Trnava aj vedenie školy.

Stretnutie s projekčnou a architektonickou kanceláriou, bolo dovŕšením nášho snaženia. Zaškolili sme ich tím a pomohli im pripraviť projektovú dokumentácia spĺňajúcu parametre Multi Comfort. Spoločne sme prešli procesom simulácií EHB, návrhom akustických riešení a parametrov svetelného komfortu. Kancelária pripravila BIM model celej stavby. 

Projektová dokumentácia spĺňala parametre pri projektovom hodnotení stupeň MY COMFORT INDIVIDUAL. Produkty Saint-Gobain sa pre proces Verejného obstarávania definovali parametricky a boli odporúčanými produktami. 

Víťazný generálny dodávateľ sa pokúsil zameniť väčšinu navrhovaných riešení za lacnejšie alternatívy nespĺňajúce požadované parametre. V tomto procese sme však argumentačne pomohli projekčnej kancelárií a mnohé z parametrov zachovať. Nakoniec boli na stavbe využité riešenia Rigips a Isover