ISOVER 

ISOVER Fragment v5

On-line výpočtový program na rýchly prepočet základných tepelnotechnických parametrov. Výpočty základných tepelnotechnických vlastností fragmentov obalového plášťa budov vychádzajú z normy STN 730540 Tepelná ochrana budov. Program realizuje 2D výpočty tepelného odporu R, súčiniteľa prechodu tepla U, fázový posun, teplotný útlm, kondenzácie ročnou a mesačnou metódou, fragmentu konštrukcie (1 × 1 m) v súlade s STN 73 0540 a STN EN ISO 13788. fragment.isover.sk 

ISOVER TEMO 
Aplikácia na simuláciu tepelných mostov ISOVER TEMO je jednoduchá pomôcka, v rámci programu Fragment, slúžiaca na analýzu a simulácie stavebných konštrukcií a detailov obalového plášťa budov - okien, stien, strechy, základov, podlahy a pod. v miestach deformácie teplotných polí a výskytu tepelných mostov prostredníctvom dvojrozmerného vedenia tepla. fragment.isover.sk
Program ISOVER PHEHB 1.0
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov je nadstavbou programu ISOVER Fragment v5. Slúži na preukázanie energetickej hospodárnosti budov (ďalej EHB) v projektovom hodnotení. Projektant si tak overí, že za predpokladu dodržania projektu bude budova skolaudovaná v požadovanej kategórii podľa energetického certifikátu, prípadne si môže projekt prostredníctvom tohto nástroja odladiť a zoptimalizovať.  fragment.isover.sk
Zelená strecha s ISOVER INTENSE
Skladby a produktové riešenia pre všetky typy vegetačných striech - extenzívnych, polointenzívnych a intenzívnych, vrátane poradenstva a konzultácie. https://www.isover.sk/vegetacne-ploche-strechy-poradenstvo
ISOVER Multi Comfort House Designer Program ISOVER Multi Comfort House Designer je nástroj s jednoduchým ovládaním na predprojektovú prípravu a návrh energeticky pasívneho domu. Vychádza z programov PHVP (Predprojektová príprava energeticky pasívneho domu) a PHPP (Program na projektovanie energeticky pasívneho domu), ktoré vyvinul Ústav pre energeticky pasívne domy v Darmstadte (Nemecko). Umožňuje rýchlo a prehľadne vykonať výpočet najdôležitejších energetických kľúčových dát budovy pri zohľadnení klimatických faktorov vzťahujúcich sa na jeho umiestnenie (lokalitu). isover.sk/multi-comfort-house-designer
Katalóg tepelných väzieb
Existujúci stav projektovania čím ďalej, tým viac kladie dôraz na energetickú náročnosť budov. Kvalitná výstavba vyžaduje komplexné riešenie celej budovy, ako aj jej jednotlivých celkov, aby mali čo najnižšie nároky na dodávanie energie. Základom je kvalitná obálka budovy riešená vzhľadom na požiadavky na konštrukciu zo všetkých pohľadov, či už ide o vykurovanie, tepelnú stabilitu v zimnom období, zvukový útlm, statiku a pod. www.isover.sk/na-stiahnutie/isover-zbornik-tepelnych-vazieb

RIGIPS

Selektor 
Praktická pomôcka pre všetkých architektov, projektantov (ProArch), investorov, developerov, montážnikov, ale aj koncových zákazníkov, pomocou ktorej dokážu zistiť presnú špecifikáciu jednotlivých druhov konštrukcií suchej výstavby. Tento digitálny nástroj funguje jednoducho a spoľahlivo na akomkoľvek zariadení s pripojením na internet (PC, tablet, smartphone). Stačí len zadať údaje o rozmeroch alebo technickú požiadavku na danú konštrukciu. Vyhľadávať je možné vo viac ako desiatich kategóriách. Selektor následne zobrazí podrobný popis zloženia konštrukcie s možnosťou stiahnutia kompletného technického listu. Okrem samotného vyhľadávania ponúka Selektor aj možnosť výberu kvality povrchu. https://app.bimproject.cloud/rigips/sk/selektor/
Akustický program Rigips
Akustický program Rigips pre priestorovú akustiku slúži na výpočet času dozvuku miestnosti a zjednodušenú komunikáciu medzi projektantom a Rigipsom. Na základe informácií o priestore (plocha, objem, počet dverí a okien...) a jeho parametroch (typ omietky, typ podlahy a pod.) dokáže program vypočítať čas dozvuku. Užívateľ môže tieto informácie vyplniť a zároveň si vybrať preferovaný typ materiálu pre akustickú úpravu interiéru. Technik Rigipsu spracuje požiadavku a zašle predbežný posudok času dozvuku optimalizovaný pre daný priestor. app.bimproject.cloud/rigips/sk/acoustic/
Best Finish Rigips
Aplikácia pre mobilné telefóny a desktopy, ktorú je možné použiť pri výbere stupňa kvality povrchu úpravy sadrokartónových stien. Aplikácia názorne ukáže, ako vyzerá povrch steny s rôznou kvalitou povrchu v priebehu dňa, keď slnko preniká do miestnosti oknami alebo pri umelom osvetlení. Rovnako je možné simulovať, ako dopadne náraz predmetu na roh steny, ktorý nie je nijako chránený, alebo je chránený hliníkovým profilom, alebo špeciálnymi páskami NO-COAT Habito Flex, alebo AquaBead. sk.bestfinish.m-te.de/ 

Aplikácia Best Ceilings
Ukážka dizajnových riešení a akustiky v praxi. Aplikácia je dostupná pre všetky mobilné zariadenia na platforme Android a iOS.

WEBER

Fasádne štúdio Weber
Program, ktorý umožňuje jednoducho vizualizovať farebné odtiene omietky rôznych častí fasádnej plochy na vašej vlastnej fotografii alebo na vybraných vzorových domoch. Fasádne štúdio vám umožní získať predstavu o farbe vašej omietky na vašom dome ešte pred jej nanesením na povrch domu. Výsledný efekt s konkrétnymi označeniami farieb si môžete stiahnuť a uložiť, prípadne ho využiť pri objednávaní produktov. www.navrh-fasady.sk.weber
CalumenLive
On-line nástroj na určenie správnej kombinácie skiel podľa technických požiadaviek pre jedno-, dvoj- alebo trojsklo alebo na posúdenie vlastností skla. Jeho nová verzia je schopná počítať uhlíkovú stopu. GlassPro App je interaktívna aplikácia, ktorá umožňuje používateľom vizualizovať produkty Saint‑Gobain pomocou fyzikálno realistického renderovania fasády. calumenlive.com 

Kalkulátor ceny fasády Weber
Online kalkulátor fasády Weber Vám pomôže zorientovať sa v širokej ponuke kontaktných zatepľovacích systémov ETICS a spočíta Vám na základe výmery Vášho objektu potrebné množstvo materiálu a predbežnú cenovú ponuku. kalkulator.sk.weber

Webercolor finder
V tejto aplikácii si môžete zvoliť ľubovoľnú farbu, ktorá sa vám páči – či už z fotografie, obrázku alebo podľa RBG či RAL podkladov – a tento nástroj vám odporučí weber odtieň omietky spolu s percentuálnou zhodou. farby.sk.weber 


ECOPHON

Kalkulátor spotreby Ecophon
Tento nástroj uľahčí prípravu a práce na projekte a pomôže pripraviť zoznam všetkých komponentov pre daný systém. Zaokrúhli položky na celé balenia a okrem obrázkov jednotlivých položiek ponúkne aj rôzne možnosti a konfigurácie. www.ecophon.com/cz/o-nas/e-nastroje/vypocet-spotrebymaterialu/
ECOPHON BIM objekty 
Stiahnutím objektov BIM získate prístup k všetkým technickým údajom. Súbory sú kompatibilné s ArchiCAD a Revit. www.ecophon.com/cz/o-nas/e-nastroje/ecophon-bim-objects/bimportal/
Pomocné výkresy ECOPHON
Pomocné výkresy sú špecifické nákresy detailov dostupné vo formátoch DWG, DXF alebo EPS. Tieto súbory sú použiteľné napríklad pre CAD. Ide o archív súborov, kde si môžete vybrať detaily k jednotlivým výrobkom. www.ecophon.com/cz/o-nas/e-nastroje/pomocne-vykresy/
Návod na údržbu ECOPHON
Webový nástroj na vygenerovanie inštrukcií a návodov na údržbu pre akustické stropné a stenové systémy k jednotlivým realizovaným projektom. www.ecophon.com/cz/o-nas/e-nastroje/Pruvodce-udrzbou/
Ipad aplikácia ECOPHON
Produktový katalóg umožní prístup k nákresom a referenčným fotografiám a aktuálny prehľad o jednotlivých systémoch. www.ecophon.com/cz/o-nas/e-nastroje/ipad-aplikace

EPD
Environmentálne vyhlásenie o produkte (Environmental Product Declaration) je súbor merateľných informácií o vplyve produktu (výrobku alebo služby) na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu (napr. spotreba energií a vody, produkcia odpadov, vplyv na zmenu klimatických podmienok, eutrofizáciu, rozrušovanie ozónovej vrstvy a pod.) Všetky produktové EPD sú prístupné na webových stránkach divízií.