Sme TOP zamestnávateľom

Certifikácia TOP EMPLOYER

Kľúčové pre celú certifikáciu Top Employer je absolvovanie prísneho posudzovania a skúmania, ktorého cieľom je zistiť, či spoločnosť spĺňa stanovené medzinárodné štandardy potrebné na získanie tejto certifikácie. Ide o nezávislú certifikáciu, kedy sú všetky požadované parametre nezávisle auditované. Skupina Saint-Gobain tieto ukazovatele splnila a potvrdila tak svoju skvelú pozíciu.

Top Employers Institute hodnotil Saint-Gobain na úrovni všetkých personálnych procesov a štandardov, ktoré zahŕňajú tieto kritériá:

 ● stratégie pre rozvoj a hľadanie talentov,
 ● plánovanie pracovnej sily,
 ● prijímanie nových zamestnancov a proces ich zapracovania,
 ● vzdelávanie a rozvoj,
 ● riadenie výkonnosti,
 ● možnosti kariérneho rastu a rozvoja,
 ● zamestnanecké benefity,
 ● firemná kultúra.

TOP Employer GLOBAL

TOP Employer Global

 

Získavajú spoločnosti, ktoré sú certifikované minimálne v 20 krajinách a na viacerých kontinentoch.
Spoločnosť Saint-Gobain bola deviatym rokom v rade certifikovaná ako „Top Employer Global“.

 

V jednotlivých krajinách, kde sa do certifikácie zapojili spoločnosti Skupiny na národnej úrovni je vykonaná štúdia, ktorá vychádza z analýzy viac ako 400 parametrov pracovných podmienok, ktoré sú auditované a následne hodnotené. 

Kritériá, ktoré nás stavajú nad ostatné spoločnosti, sú tie, ktoré spájajú našich zamestnancov a vytvárajú pocit spolupatričnosti v rámci organizácie: teda naše hodnoty, etika a integrita. Skupina Saint-Gobain vyniká dobrým výkonom, pokiaľ ide práve o etiku a integritu, vedenie, politiku CSR a zapojenie zamestnancov.

 

 

robert-kudrna

 

Jsem skutečně hrdý na všechny zaměstnance, kteří takovou skvělou firemní kulturu vytváří. Toto ocenění je výsledkem dlouholeté práce managementu, vedoucích pracovníků a personálního týmu. Ti všichni nám pomohli tohoto výsledku dosáhnout. Pozici skvělého zaměstnavatele nepotvrzuje jen tato certifikace, ale také odpovědi zaměstnanců v průzkumu spokojenosti z minulého roku, který pro nás realizovala společnost IPSOS a do kterého se zapojilo na Slovensku 93 % zaměstnanců a 86 % zaměstnanců uvedlo, že jsou hrdí na to, že v Saint‑Gobain pracují a 78 % by nás doporučilo jako dobrého zaměstnavatele.

Robert Kudrna
Personálny riaditeľ Skupiny Saint-Gobain pre východnú Európu