Naša stratégia

NAŠA VÍZIA

Byť lídrom v oblasti modernej a udržateľnej výstavby, ktorá zlepšuje každodenný život prostredníctvom výkonných riešení.

Pandémia Covid-19 dala do pohybu zmeny, ktoré sú už dnes realitou: túžba po udržateľnejšom rozvoji, digitalizácia služieb a komunikácie a hnutie za transformáciu ekonomík a hodnotových reťazcov. 

Chceme aj naďalej posilňovať našu pozíciu v oblasti ľahkej a udržateľnej výstavby a stať sa tým, kto bude udávať smer a pripravovať cestu pre ostatných.

Do roku 2050 bude na Zemi 10 miliárd ľudí: tí všetci budú potrebovať bývanie, zdroje, prepravu. A my cítime zodpovednosť byť v tejto situácii hlavným aktérom: prispieť k zaisteniu bývania, ochraňovať zdroje a bojovať proti zmene klímy.

NAŠA MISIA

Navrhujeme, vyrábame a distribuujeme materiály a riešenia navrhnuté pre blaho každého a pre budúcnosť všetkých.

Navrhujeme, vyrábame a distribuujeme materiály a riešenia navrhnuté pre blaho každého a pre budúcnosť všetkých.

Ponúkame alternatívy k ťažkej výstavbe: naše stavebné režimy, riešenia a služby sú udržateľnejšie (znížené emisie uhlíka, nižšia spotreba zdrojov), výkonnejšie (kratšia doba výstavby, finančná úspora) a na prvé miesto dávajú človeka, jeho zdravie a pohodlie (ľahšia montáž aj demontáž, tepelný a akustický komfort).

Udržateľné riešenia predstavujú 72 % našich tržieb.

➜ Riešenia, ktoré predáme za jeden rok, eliminujú počas svojej životnosti zhruba 1 300 miliónov ton emisií CO₂. .

Podporujeme stavebných profesionálov. Poskytujeme im stále spoľahlivejšie riešenia, ktoré zlepšujú výkon a produktivitu. Ponúkame bezplatné technické poradenstvo a webináre, organizujeme kurzy a certifikačné školenia, kde sa remeselníci naučia profesionálnu prácu s našimi materiálmi.

Program Grow & Impact nás zaväzuje zvýšiť náš pozitívny prínos pre spoločnosť aj planétu. Ruka v ruke s touto stratégiou ide aj plán uhlíkovej neutrality, ktorý dosiahneme do roku 2050.

3D-tisk

 

Do výroby a zabudovania systémových riešení Saint-Gobain  zapájame tie najmodernejšie technológie a trendy. Patria k nim:

prefabrikácia: spolupracujeme s výrobcami prefabrikátov, prefabrikáciou sa urýchľuje fáza výstavby, zmierňuje nedostatok pracovných síl, znižuje produkciu odpadu;

3D tlač: táto technológia otvára pre zákazníkov Saint-Gobain nové architektonické možnosti, ktoré do odboru vnášajú kreatívne prvky, udržateľnosť a efektivitu;

➜ digitálny model: podporujeme spoluprácu na virtuálnom modeli prostredníctvom BIM knižníc Saint-Gobain, a tak znižujeme riziko kolízií a nákladov v priebehu životného cyklu budovy.

 

tomas-rosak

 

Celý program Grow&Impact jasne definuje víziu a stratégiu Skupiny Saint-Gobain a dopad jej aktivít na okolitý svet. Definuje víziu, ktorá nám všetkým dáva jasný smer a účel toho čo robíme, smeruje naše aktivity a plány k jasnému a zrozumiteľnému cieľu BYŤ LÍDOROM V MODERNOM A UDRŽATEĽNOM STAVEBNÍCTVE.

Tomáš Rosák
CEO, Saint-Gobain východná Európa