Naše poslanie

making-the-world-a-better-home

 

 

NAŠE POSLANIE VYPLÝVA Z NÁPLNE NAŠEJ ČINNOSTI. Pre našich zákazníkov a často aj spoločne s nimi navrhujeme, vyrábame a dodávame také materiály a riešenia, ktoré zlepšujú život každého z nás, prispievajú k nášmu komfortu a vyššej kvalite života a zároveň sú ohľaduplné k našej planéte.

 
NAŠE POSLANIE JE DANÉ TÝM, KÝM SME

Viac ako 350 rokov našej histórie, vedúce pozície v mnohých odboroch nášho podnikania a skúsenosť našich pracovných tímov nám umožňujú, aby sme pri našom rozvoji prispievali k riešeniu základných problémov, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí, ako sú klimatické zmeny, ochrana prírodných zdrojov či boj proti nerovnosti.

Sme globálna, ale zároveň tiež lokálna spoločnosť, ktorá je pevnou súčasťou regiónov, v ktorých pôsobí. Pomáhame v ich rozvoji a prispievame k tomu, aby bol svet spravodlivejším, otvorenejším, prívetivejším a dlhodobo udržateľným miestom pre život.

 

dock

 

 

 

NAŠE POSLANIE JE PODČIARKNUTÉ ČINMI

Vo všetkom, čo robíme, myslíme na budúcnosť. Spoločne s našimi zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a ďalšími partnermi nás naše poslanie vedie k snahe napĺňať individuálne i celospoločenské potreby a umožniť každému z nás žiť kvalitnejší život. Zároveň nás motivuje k inováciám, ktorých cieľom je dosiahnuť čo najväčší súlad človeka s prírodou, a zaistiť tak udržateľnú budúcnosť našej planéty.

 

 

NAŠE POSLANIE JE ZALOŽENÉ NA NAŠICH HODNOTÁCH

Naša činnosť je vždy v súlade s našimi firemnými zásadami, so spoločenskými hodnotami a s etickými princípmi, ktoré sa odrážajú v našej firemnej kultúre. Naša vzájomná spolupráca je založená na počúvaní, dialógu, starostlivosti, solidarite, dôvere a rešpekte k odlišnostiam.

rovnost-nase-poslani
Bazin-citace

 

„Making the world a better home“
je silné heslo, ktoré nás sprevádza počas našich každodenných aktivít a zároveň slúži ako vodítko pre naše dlhodobé rozhodnutia.

Benoit Bazin
Chief Executive Officer