Saint-Gobain už po druhý krát na JOB EXPO 2018!

Homepage pridané 31. mája, 2018


Už po druhý krát sme sa zúčastnili veľtrhu práce JOB EXPO 2018, ktorý sa už tradične konal v areály Agrokomplex v Nitre. Minulý rok bol pre nás premiérový, mali sme možnosť vyskúšať aké to je byť medzi najväčšími zamestnávateľmi na jednej z najväčších výstav na Slovensku. Tento rok sme sa prezentovali vo väčšom, a to doslova, pretože náš stánok narástol oproti minuloročnému o 100%. Grafiku sme venovali našim divíziám Glassolutions a Isover, ako dvom hlavným spádovým oblastiam. Okrem hľadania nových pracovných síl, sme šírili dobré meno SAINT-GOBAIN a podporovali budovanie značky, či predstavili nové video Super práca existuje.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že ISOVER môžeme pomenovať aj „rodinným“ podnikom?

V jeho divíziách a strediskách nájdeme pracovať aj spoločných príslušníkov rodín, ktorí si odovzdávajú navzájom pracovné skúsenosti a poznatky. Na Slovensku vo výrobnej sfére a to pri výrobe EPS polystyrénu už niekoľko rokov (7 rokov) spolu otec so synom úspešne spolupracujú pri výrobnej linke konkrétne na predpeňovacej forme, kde naozaj rodinná väzba napomáha ku kvalitnému a trpezlivému odovzdávaniu skúseností z pokolenia na pokolenie. Mnohé tieto rodinné – generačné vzťahy dopomáhajú k lepším pracovným vzťahom a to aj v prípade manželov – zamestnávame 3 manželské páry, súrodenecké dvojice a pod.